Stammbaum Roos

Diese Seite bezieht sich auf den Stammbaum meiner Familie (Familie Roos mit Ursprung Scheveningen - NL -) und ist deswegen in der Niederlδndischen Sprache. Der Name Roos kommt όbrigens auch φfter vor in der Gegend wo ich jetzt wohne.  Das es eine Verbindung zwischen diesen "Mittelrhein-Rosen" und die meiner Familie gibt, lδsst sich bezweifeln.

Die Familie Roos - Scheveningen(NL)


Naam

De geslachten Ros, Roos, Roes, Reus, Ruis en Ruysch komen van een naamstam "Ros". Deze stam hangt samen met het woord ros, d.i. ros, paard. Uit: De Navorscher 1889, 356.

Het boek van Vermaas vermeldt over de Scheveningese naam:

"In de eerste plaats staat het vrijwel vast, dat de meeste namen gezocht en gevonden zijn voor de visafslag aan het strand. Thans nog is het de gewoonte dat hij, die als vishandelaar in de publieke afslag zal gaan kopen, een firmanaam kiest, die hij bij het mijnen in de afslag gebruikt. Deze naam wordt door de Permanente Commissie uit de rederij en allen, die bij de visafslag betrokken zijn, naast de eigenlijke familienaam als officieel erkend. Een dergelijke familienaam moet kort zijn en in de uitspraak weinig of geen overeenkomst hebben met de reeds bestaande, wil hij in de afslag geen aanleiding geven tot misverstand en geharrewar." Over het algemeen zijn dit dan ιιnlettergrepige namen die uit de visserij ontleend zijn.

Familiewapen, merktekens

In de collectie van Musschart, Damstra, etc. (C.B.G.) zien we de volgende familiewapens. Of zij betrekking hebben op onderhavige familie, betwijfel ik echter ten sterkste! Ik heb ze hier vermeld daar de naam Claas vermeld wordt.  In Scheveningen (Den Haag) zijn er geen naamdragers geweest bij wie het beroepsmatig noodzakelijk is geweest om akten te zegelen.

 • Nicolaes Adryaensz Roos , wijnverkooper, † Rotterdam 03-11-1625: Op een schild van onbekende kleur een druiventros waarschijnlijk in natuurlijke kleuren, aan de steel twee bladeren; helmteken: een gestengelde roos.

 • Jan Claesz. Roos, 03-27-1600, Leiden: In rood een gouden dwarsbalk met een zwarte liefdesknoop en vergezeld van drie zilveren rozen.

 • In Rietstap zien dat er vele naamdragers zijn met net zoveel familiewapens. De naam Roos duikt op in Friesland, Noord- en Zuidholland, Zeeland en Brabant. In het buitenland: Zweden, Duitsland, Zwitserland, Engeland en de V.S..

Symbolisch bekeken is het vermelden waard:

De roos, de koningin der bloemen, komt in wapens veelvuldig voor. Als product van de bodem duidt zij op grondbezit (Friesland). Aangezien er een rozensoort bestaat die akkerroos heet, zal de roos in een wapen kunnen duiden op de akker, dus op de hoeve. De roos is ook een symbool van de heilige maagd Maria, jeugd, schoonheid, lieftalligheid, liefde, vreugde, onschuld; witte roos = vreugde, purperen roos = smart, gouden roos = roem, blauwe roos = trouw tot in de dood.

Herkomst

De familienaam is zeer oud en werd reeds gebruikt lang voor de aanvang van de hieronder beschreven stamboom.

De Scheveningse familie Roos heeft veel contacten gehad met families uit Noordwijk en Katwijk aan Zee, Terheide bij Monster, maar ook Maassluis en Vlaardingen. Oorzaak hiervan vindt men natuurlijk in de visserij. Aangezien er in het einde van de 16e te Rotterdam een familie Roos zich bezigde met het transport op het water (binnenschippers) ben ik geneigd te geloven dat we de herkomst van de familie in deze richting moeten zoeken. Echter, te Katwijk waren ook naamgenoten die werkten op het water!

Ik besef me ook nu weer terdege dat de argumentatie erg magertjes is en eigenlijk nergens op gebasseerd is, aangezien er ook naamgenoten met gelijkluidende voornamen voorkwamen in de andere genoemde plaatsen…

Wel een feit is dat Claas Roos gιιn eigen huis had te Scheveningen, waaruit ik afleid dat hij van elders kwam, of heel erg arm was!

Vanaf Claes Philipse Roos woont er in ieder geval een familie Roos te Scheveningen die zich vooral bezig hield met de visserij aldaar. In vroegere tijden was dit een beroep met toch enig aanzien. Vooral wanneer met zich stierman, reder of afslager mocht noemen. In latere tijden is het beroep gedaald qua status, wellicht doordat deze beroepsgroep het vaak langdurig erg zwaar te verduren had. Bovendien woonden de mensen in het dorp in benauwde omstandigheden. De huizen waren klein, de kindersterfte hoog. De tering, cholera en pokken vierden er regelmatig hoogtij! Bovendien denk ik aan alle visserlui die het strand niet gehaald hebben….

Onderstaande proeve is samengesteld uit de volkstellingen en bevolkingsregisters van Den Haag; een aantal is reeds gecontroleerd bij de aangiften van geboorten, trouwen, overlijden, maar dit moet nog een vervolg krijgen.

Het leeuwendeel  is gedaan door Erwin van de Crugten.  Verder, onze dank aan Dek voor het uitzetten van de grote lijnen,  Peter Roos en vele anderen voor hun enthousiaste medewerking voor de aanvullingen m.b.t. de diverse takken in de huidge tijd.

Houd er bij het lezen van onderstaande geschiedenis wel rekening mee dat ik soms gebruik heb moeten maken van gegevens van derden. Bovendien ben ik geen professioneel typist, en zijn foutjes dus te verwachten. Ik sta open voor verbeteringen en suggesties ter verbetering. Wellicht ten overvloedde, maar het is mij opgevallen dat in de diverse bevolkingsregisters de zelfde personen met verschillende data worden opgegeven. Deze zullen in de toekomst nog worden gecontroleerd in de DTO-registers!

De sub-titel "Een proeve van…" zal voorlopig nog blijven staan. De familie Roos is voor zo ver ik weet nog niet eerder door iemand uitgezocht en beschreven. Een oorzaak hiervan kan zijn dat men in deze familie een gebrek heeft aan historisch besef. Bekend is in dit verband, dat men tot de generatie van onze grootouders zich meer bezig hield met de dagelijkse beslommeringen. Men wist wel van verhalen over de tijd van de grootouders en haar familiebanden, maar behalve in geval van erfenissen, dacht men hier verder niet over na: "Vroeger is geweest!" Bovendien bestonden de meeste leden van dit geslacht uit hardwerkende mensen die met moeite het gezin in stand konden houden en in het geheel geen tijd hadden om over dit soort historische zaken na te denken.

Ook logisch lijkt het me dat voor mij nog niemand zich aan deze familie gewaagd heeft vanwege het feit dat zij in zeer grote mate voorkomen in de Scheveningse gemeenschap, zodat het haast ondoenlijk is een stamboom op te stellen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld ook aan het veelvuldig voorkomen van zelfluidende voornamen binnen de Scheveningse gemeenschap en onderhavige famile!

Grappig te vermelden is dat Mieke Roos (Verona) in de stad waar zij nu woonachtig is, een andere Mieke Roos tegen kwam. De laatste, uit Canada, blijkt een kleindochter te zijn van ene Pieter Roos uit onderstaande familie, die destijds zijn geluk ging beproeven over zee.

Al in 1680 komen we de naam Eeuwit ( Ewoud, Eewit, Eeuwout, Ewald, Ewit, Ewold, Ewoud, Ewou),tegen. Zo heette ook mijn opa. De betekenis is "De naar de wet heersende". Nog is deze genealogie incompleet. Wanneer iemand met de naam Roos en van oorsprong uit Scheveningen afkomstig, en zich niet in deze proeve terugvindt, dan bied ik  hem of haar graag de gelegenheid kontakt op te nemen.


 

Claes [Leendertsz?] (Roos), * ± 1585, † ± 1650, tr.: N.N..

Heeft een zoon:

Scheveningen ± 1614

I.

Philips/Filips Claase/Claes (Roos), * ± 1615/20, wordt in 1680 (Blaffaart) niet meer genoemd te Scheveningen en is dan mog. overleden. [tr. mog. een dv. ene Maerten, gezien de getuigen hieronder!]

Zijn kinderen:

II.

Claes Philipse/Filips Roos, ~ Scheveningen 26-12-1639 (get. Maerte Maertense, Annetge Maertgens), □ ald. 15-07-1698, visscher ten haringh, tr. ald. 29-01-1662: Maartie/Marytgen Eeuwits Guyten, ~ Scheveningen 16-10-1639, □ ald. 07-01-1709, dv. Eeuwid Dirksz., alias Chuyten, voermansknecht, wo. Korendijk, □ Scheveningen 31-07-1680 en Neeltje Groenen, ~ ald. 16-10-1639, □ ald. 07-01-1709.

Weststraat Wz, Perceel 357a (1680): Claes Phillips Roos visscher ten haringh leeft van diaconie (1 Man, 1 Vrouw, 2 kinderen booven de 10 jaer, 1 kindt booven 8 tot 10 jaer, 3 kinderen beneeden 8 tot 4 jaaren).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Neeltgen Roos, ~ Scheveningen 26-11-1662 (get. Hendrick Maertensz, Neeltje Groene (=oma), Sytge Maertens), † ald. nΰ 12-1697, tr. ald. 02-12-1695: Engel Arens Hogendijk, * ald. 13-09-1665, † nΰ 12-1697, zv. Arie Engelen en Kniertje Cornelis. Hij htr. ald. 16-01-1689: Annetje Dirks, * ald. ca. 1670, † ald. 19-01-1695.

  Uit haar huwelijk met Engel:

    a. Dirk Engelen Hogendijk, ~ Scheveningen 03-11-1697, □ ald. 03-06-1749, tr. (1) ald. 03-06-1718: Arentje Minnekusse de Ruijter, * ald. ca. 1695; tr. (2) mog.: Kniertje Cornelisse den Heijer.

  Dirk,volgt III.
  Cornelia Roos, ~ Scheveningen 05-06-1667 (get. Job Jochums, Neeltje Alderts, Anna Everts), □ ald. 11-09-1667.
  Philps,volgt III2.
  Cornelis,volgt III3.
  Bastiaan Roos, ~ Scheveningen 12-11-1673 (get. Sijtge Maertens).
  Cornelia Roos, ~ Scheveningen 04-08-1675, □ ald. 09-08-1749.
  Thonis Roos, * Scheveningen 13-12-1676, □ ald. 14-12-1733.
  Zytgen/Marytge Roos, ~ Scheveningen Oude Kerk 25-12-1678 (get. Pieter Maertense, Huybert Maertense, Neeltge Filps [tante?] ende Leuntge Eeuwitsdr.[tante?]), □ ald. 03-01-1679.
  Zytge Roos, ~ Scheveningen 25-12-1678, □ ald. 14-05-1679.
  Eeuwit Roos, ~ Scheveningen 19-01-1680.
  Sytie Roos, ~ Scheveningen 20-01-1683.

   

III.

Dirck Claasse/Klaasz. Roos, ~ Scheveningen 19-10-1664 (get. Corn. Dircxsz, Pr. Maertensz en Neeltje Groene), □ ald. 13-01-1735, otr. ald. 14-12-1687: Willemyntie Dane van der Swan, ~ Scheveningen 25-04-1665, † nΰ 1703, dv. Daniel Arend (Ariens) en Maertje Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Eeuwit,volgt IV.
   Daniλl Roos, ~ Scheveningen 04-01-1690, □ ald. 01-03-1690.
   Aldert Roos, ~ Scheveningen 28-01-1691, □ ald. 10-03-1691Jannetje van der Krogt
   Huybertje Roos, ~ Scheveningen 27-07-1692, □ ald. 29-12-1716, tr. ald. 22-11-1716: Jan Dirkse Vrolijk, ~ ald. 14-11-1694, □ ald. 27-02-1719, zv. Dirk Arens en Marytgen Willems Kervingh (Korvink). Zij is in het kraembed overleden.
    

III2.

Philips/Philipe Claasz./Claasse Roos, ~ Scheveningen 09-02-1670 (get. Pieter Maertensz, Zytge Maertensdr., Claertje Evertsw), □ "pro deo" ald. 21-11-1714, otr. ald. 16-03-1698: Dirkje (Dirckge) Knuyten, ~ ald. 01-10-1673, □ ald. 25-01-1742, dv. Dirk Knuyt / Dirk Cnuyt Dirksz. en Claertie Stoffels Verheul; zij htr. 28-03-1717: Maarten Waardenburg.

Kinderen uit dit gezin begraven: 13-08-1701, 09-02-1703, 19-09-1705, 13-08-1707, 04-09-1710, 30-03-1713 en 28-09-1714.

Kinderen uit dit huwelijk:

    Kornelis Roos, ~ Scheveningen 09-11-1698.
    Klaas Roos, tweeling met de voorgaande.
    Knuyt Roos, ~ Scheveningen 07-08-1701.
    Klaartje Roos, tweeling met voorgaande, □ Scheveningen aan de teering 12-05-1760, tr. 20-04-1721: Jacob Jacobs (ook: Claase) van der Key, ~ 09-09-1696, □ 23-08-1751, zv. Jacob Claase en Lysbeth Cornelisse Visch. (6 kinderen).
    Jopje Roos, ~ Scheveningen 15-11-1702.
    Filips Roos, ~ Scheveningen 06-02-1704, † ald. 21-05-1704.
    Filips Roos, ~ Scheveningen 21-05-1705.
    Jopje Roos, ~ Scheveningen 05-09-1706.
    Jop Roos, ~ Scheveningen 12-08-1708.
    Jopje Roos, ~ Scheveningen 20-08-1710.
    Marytje Roos, ~ tweeling van voorgaande.
    Philips Roos, ~ Scheveningen 10-07-1712.
    Filips Roos, ~ Scheveningen 22-07-1714.
    Kornelia Roos, tweeling met voorgaande.

III3.

Cornelis/Kornelis Claase/Claesse Roos, ~ Scheveningen 31-01-1672, □ ald. 22-01-1728, hij heette na 1707 ook wel "de Veer", tr. ald. 29-12-1702: Leentje Leenderts. Fix, dv. Leendert Cornelis Fix en Leuntie Franse van den Binckhorst, ~ 03-09-1679.

Een zoontje werd op 20-04-1719 □, mog. 1 van de tweeling. Andere kinderen werden □ resp. 12-07-1718 en 13-08-1723.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Claas,volgt IV2.
   (Naamloos kind) Roos, ~ Scheveningen 28-03-1706, □ 07-04-1706.
   Leuntje Roos, ~ Scheveningen 10-07-1707.
   Eeuwid Roos, ~ Scheveningen 11-08-1709, □ ald. 20-10-1711.
   Tryntje Roos, ~ Scheveningen 06-08-1713, † ald. 12-07-1718.
   (Naamloos kind) Roos, tweeling, met:
   (Naamloos kind) Roos, ~ Scheveningen 29-07-1714; 1 van de 2 is □ 03-12-1714.
   Leendert Roos, ~ Scheveningen 26-04-1716, □ ald. 31-10-1716.
   Eeuwid Roos, ~ Scheveningen 07-04-1720, □ ald. 17-12-1729.
   Maria Roos, ~ Scheveningen 07-06-1722, † ald. 13-08-1723.

IV.

Eeuwit Dirkse Roos, * Scheveningen ± 1685, ~ Grote Kerk Den Haag 14-03-1688 (get. Maertje Ewitsdr. - oma), □ Scheveningen 02-01-1765 (80j.), tr. ald. Kerk (1) 19-12-1706: Rebecca Jansdr. Pron(c)k, ~ 15-04-1685 (geen doopget.), † kraambed, □ Scheveningen 20-12-1723 (met baby), natuurlijke dochter van Jacomina Claesse Pronk; tr. (2) Scheveningse Kerk 30-07-1724: Cornelia Ariese alias Spaans, ~ ald. 23-03-1698, □ ald. 23-01-1776, dv. Arie Cor Foppe alias van Schenaart en Cornelia Janse Ros.

Uit zijn 1e huwelijk:

   Dirk Eeuwitsz. Roos, ~ Scheveningen 17-04-1707 (get. Willemijntje Daniλls), □ als jonge man te ald. 11-02-1730.
   Marytje Eeuwitsd. Roos, ~ Scheveningen 09-12-1708 (get. Willemijntje Daniλls), □ ald. 11-01-1709.
   Kornelis Eeuwitsz. Roos, ~ Scheveningen 05-01-1710 (get. Kornelia Daniλls), □ ald. 09-05-1710.
   Maria (Marytje) Eeuwitsd. Roos, ~ Scheveningen 29-03-1711, □ ald. 16-08-1773, tr. (1) ald. 17-05-1750: Cornelis Wouterse Taal (wv. van Arentje Bastiaans van Poederoijen), * ald. 16-12-1703, □ ald. 17-11-1752, zv. Wouter Gijsse en Klaertje Gerbrantse Turfboer; tr. (2) ald. 15-05-1757: Joris Arens Buitenhek, * ald. 25-01-1722, □ ald. 23-02-1789. Hij is htr..
   Jannitje Eeuwitsd. Roos, ~ Scheveningen 26-03-1713 (get. Kornelia Daniλls), □ ald. 06-06-1713.
   Jannitje (Johanna) Eeuwitsd. Roos, ~ Scheveningen 17-02-1715 (get. Klaasje Jope Pronk), † aan de tering en □ pro deo 18-04-1768 [volgens archief Knoester □ pro deo 06-12-1727 (12j.?)], tr. (1) Anthony Vink, * ± 1715, † ± 1742; tr. (2) ald. Kerk 20-01-1743: Johannes Ponkvuyst, * ± 1716, † 23-07-1784.
   Claes,volgt V.
   Huybertje Roos, ~ Scheveningen 13-06-1717 (get. Kornelia Daniλls), □ ald. 16-10-1717.
   Huijbert Eeuwits Roos, ~ Katwijk aan Zee 23-10-1718 (get. Klaasje Joppe Pronk), □ Scheveningen 21-04-1719.
   Huybert,volgt V2.
   Willemyntje Roos, ~ Scheveningen 20-09-1722 (get. Kornelia Daniλls), □ ald. 16-09-1728.
   Huybertje Roos, ~ Scheveningen 15-12-1723 (get. Jacomijntje Claes Pronk, oma), □ als kraamkind ald. 20-12-1723.

Uit zijn 2e huwelijk:

   Arie/Ary Eeuwitsz.,volgt V3.
   Kornelia Eeuwitsd. Roos, ~ Scheveningen 05-06-1729 (get. Jannetje Arentsd. Spaans), □ ald. 31-03-1730.
   Gerrit Eeuwitsz. Roos ~ Scheveningen 07-01-1731 (get. Leuntje Arentsd. Spaans), □ ald. 30-12-1733.
   Dirkje Eeuwitsd. Roos, ~ Scheveningen 04-02-1733 (get. niet vermeld), □ als Dirk ald. 26-12-1733.
   Gerrit Eeuwitsz.,volgt V4.
   Dirk Eeuwitsz.,volgt V5.

   Cornelia Eeuwitsd. Roos, ~ Scheveningen 10-12-1741 (get. Johanna Spaans), □ ald. 20-05-1806, tr. Scheveningen 25-04-1773: Arie den Dulk, ~13-08-1730 (get. Krijn Knuijten en Maria, vroedvrouw), † ± 1800, zv. Pieter Claasse en Knelija Dirks jd. van Wiltsveen.

   Kinderen:

     a. Pieternelletje den Dulk, ~ Scheveningen 26-09-1773, □ ald. 31-03-1781.
     b. Eeuwit den Dulk, ~ Scheveningen 20-04-1777.
     c. Kornelia den Dulk, ~ Scheveningen 12-11-1780 (get. Leentje Tuyt), † 27-02-1827, tr. ald. 21-04-1811: Willem van der Zwan.
     d. Pieter den Dulk, ~ Scheveningen 10-10-1784, □ ald. 10-03-1788.

      

IV2.

Claas/Klaes Cornelisse Roos, ~ Scheveningen Oude Kerk 02-12-1703 (get. Leuntje Leenderts, Lijsbeth Teunis), □ ald. 06-07-1746, tr. ald. 09-06-1726: Maartje Jacobs de Wit, alias Kaartje Plugge, ~ ald. 30-09-1703, □ ald. 05-06-1770.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maart Roos, ~ Scheveningen 01-12-1726, □ ald. 08-02-1748.
   Jacob Roos, ~ Scheveningen 29-08-1728, □ ald. 14-12-1733.
   Kornelis Roos, ~ Scheveningen 22-10-1730.
   Pietertje Roos, ~ Scheveningen 31-08-1732, tr. ald. 05-04-1767: Philips van de Key Jzn.
   Jacob Roos, ~ Scheveningen 11-07-1734, □ ald. 23-12-1740.
   Eva Roos, ~ Scheveningen Oude Kerk 28-10-1736 (get. Ariaantje de Wit), dv. Nicolaas Roos en Maritje de Wit.
   Walich,volgt V6.
   Aalbert Claasz,volgt V7.

V.

Claas Eeuwits Roos, ~ Scheveningen 10-05-1716 (geen doopbriefje en geen voornaam vermeld!), † ± 1780, tr. ± 1742: Anna Willemse Ros, ~ Scheveningen 14-05-1717 (get. Kornelia Arents), † ± 1780, dv. Willem Jacobse en Lysbeth Thysen van Sars uit Haarlem.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Rebecca Roos, ~ Scheveningen 16-01-1743 (get. haar ouders), □ ald. 29-03-1749.
   Wilhelmina Roos, ~ Scheveningen 06-11-1744.
   Trijntje Roos, ~ Scheveningen 16-01-1746, □ ald. 24-01-1746.
   Clasyntje Roos, ~ Scheveningen 27-08-1747, tr. 16-05-1779: Pieter van Dam.
   Evert Roos, □ Scheveningen 02-05-1749 als kind.
   Rebecca Roos, ~ Scheveningen 08-01-1750 (get. haar ouders).
   Trijntje Roos, ~ Scheveningen 29-01-1755.
   Johanna Roos, ~ Scheveningen 26-01-1755.
   Kind Roos, */†/□ Scheveningen 15-11-1758.

V2.

Huybert/Huijberd Eeuwids/Ewidssz. Roos, ~ Scheveningen 29-12-1720 (get. Leuntje Leenderts), □ ald. 27-11-1787, tr. ald. Kerk 03-04-1746: Leuntje Cornelisse van der Toorn, ~ ald. 02-11-1721 (get. Neeltje Kornelis), □ ald. 04-04-1797 pro deo – wegens verval van haar krachten, dv. Cornelis Maartense en Cornelia Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Evert Roos, ~ Scheveningen 16-07-1747 (get. Cornelia Spaans), □ ald. 20-08-1757.
   Cornelia Roos, ~ Scheveningen 17-08-1749 (get. Martijntje Maertens), □ ald. 02-01-1750.
   Cornelis,volgt VI.
   Maria Roos, ~ Scheveningen 03-02-1754 (get. Martijntje Maertens), □ ald. 22-07-1809, tr. (1) ald. 09-02-1777: Pieter Pieterse Taal, ~ ald. 13-12-1750, □ ald. 19-07-1780, zv. Pieter Wouterse en Pieternelletje Minnekus de Mos; tr. (2) ald. 13-04-1783: Willem Baarthouts van der Meulen, ~ ald. 10-09-1752, † ald. 31-07-1825, zv. Baarthout Jacobs en Jannetje Willems Turfboer.
   Rebecca Roos, ~ Scheveningen 30-01-1757, † ald. 29-07-1832, tr. ald. 26-04-1778: Joost Jooste Ros, ~ ald. 10-02- 1754, † ald. 03-09-1813, visverkoper, visser, zv. Joost Jooste en Maertie Dirks van Beelen.
   Eeuwit,volgt VI2.
   Huybert,volgt VI3.
   Dirk Roos, ~ Scheveningen 20-07-1760 (get. Gerrit Roos), □ ald. 11-11-1766.

V3.

Arie/Ary Evertsz./Eeuwitse/Eeuwitsz. Roos, ~ Scheveningen 28-07-1726 (get. Reintje Mente), visser, † verdronken op zee 26-10-1762 bij stuurman Cornelis Vrolijk, □ Scheveningen, aangegeven 03-11-1762 (34j.), tr. ald. 01-06-1749: Klaasje Lucasse (Klazina/Clazijntie Lucas) Hellendoorn, ~ ald. 23-01-1718 (get. Johanna Hellendoorn), † mog. 1829, dv. Lucas en Lijsbet Fieret.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Euwit Roos, ~ Kloosterkerk Den Haag 09-08-1750 (get. Cornelia Spaans, ~ door D. van Utregt).
   Elizabet Roos, ~ Scheveningsche Kerk 20-12-1752 (get. Anna Hellendoorn), □ ald. 01-10-1832, tr. Gijsbert Philipse Spaans, 1760-1794.
   Eeuwit Roos, ~ Scheveningen 20-12-1752, □ 29-10-1762. Hij verdonk samen met zijn vader ("met Vrolijk").
   Ary Roos, ~ Scheveningse Kerk 23-11-1755 (get. Cornelia Arens Spaans), † Scheveningen 26-11-1755.
   Huijbertje Roos, ~ Scheveningse Kerk 09-10-1757 (get. de vader), † Scheveningen 07-02-1829, tr. 23-05-1790: Rochus den Heijer, † 1829.
   Ary,volgt VI4.

V4.

Gerrit Eeuwids Roos, ~ Scheveningen 17-04-1735 (get. Claartje Philipsd.), □ ald. 23-01-1808, tr. ald. 21-05-1758: Johanna Frederiks Houtman, ~ ald. 19-07-1733, † ald. 25-05-1817, dv. Frederik Jacobse en Kornelia Aarnouds vd. Sande.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Aagje Roos, ~ Scheveningen 13-08-1758, □ 19-02-1791, tr. ald. 23-05-1784: Arie Jacobs Pronk, htr. ald. Aagje Korving.
   Cornelia/Knelia Gerritse Roos, * op zee, ~ Scheveningen 21-09-1760, † Scheveningen 15-03-1845, tr. (1) 27-06-1784: Ment Martensz. van der Toorn, ~ Scheveningen 28-02-1762, □ ald. 04-06-1796, zv. Maarten Mente en Arentje Cornelisse Knoester; tr. (2) Scheveningen 18-06-1797: Arie Simonse de Graaf, ~ Scheveningen op zee 31-10-1751, † ± 1805 op zee, htr. Klaartje Bastiaanse Pronk.
   Uit haar 1e huwelijk:
     a. Aagje van der Toorn, * 31-03-1793, † ald. 04-08-1832.
   Ary Roos, ~ Scheveningen 30-05-1762, □ ald. 29-06-1762.
   Dirk Roos, ~ Scheveningen 03-07-1763, □ ald. 09-07-1763.
   Maria Roos, ~ Scheveningen 03-03-1765, † ald. 13-10-1830, tr. (1) ald. 11-05-1788: Jan Korving, * ald. 07-05-1741, † ald. 18-06-1808, zv. Willem Janse en Aegje Jacobs van der Meulen; tr. (2) ald. 1810: Arent van der Toorn.

   (Uit de  Stamboom van de familie Korving. Joannis Corving hertrouwd: 11 mei 1788 in de Scheveningse Kerk met Maria Roos

Uit haar huwelijk met Jan:

     b. Wilhelmina (Willemijntje) Korving, * Scheveningen 12-05-1789, † ald. 28-10-1856, tr. 26-05-1811: Pieter Marcus Pronk.
     c. Kornelia Korving, * Scheveningen 09-02-1792, † ald. 11-11-1796 tr. 23-10-1816: Johannes Keus.
     d. Matthijs Korvink, * Scheveningen 27-10-1792, † ald. 17-02-1796.
     e. Aagje Korvink, * Scheveningen 14-05-1795, † ald. 20-07-1880, tr. 10-10-1817: Leendert van der Harst.
     f. Jannetje Korving, * Scheveningen 19-07-1799, † ald. 26-12-1881, tr. 23-01-1822: Leendert Taal.
     g. Johanna (Annetje) Korvink, * Scheveningen 01-08-1802, † ald. 04-02-1848, tr. 23-06-1824: Pieter Mos.
     h. Maria Korvink, * Scheveningen 23-11-1805, † ald. 07-07-1866, tr. 28-01-1829: Aalbert Plugge.
     i. Gerritje Korving, * Scheveningen 06-08-1808.
      
   Dirkie Roos, ~ Scheveningen 18-02-1767, † ald. 11-07-1840, tr. ald. 14-02-1790: Gerbrand Brons.
   Arentje Roos, ~ Scheveningen 23-04-1769.
   Eeuwit Roos, ~ Scheveningen 04-11-1770, □ ald. 27-05-1771.
   Eeuwit,volgt VI5.
   Ari Roos, ~ Scheveningen 14-07-1776.

V5.

Dirk Roos, ~ Scheveningen 27-04-1738 (get. Leuntje Spaans), † ± 1763 omgekomen op zee, tr. Scheveningen 10-05-1761: Kniertje Foppe Kuiper, ~ ald. 23-09-1736, □ ald. 24-07-1802 (in het kraambed), dv. Fop Dirkse en Jopje Janse de Bruijn; zij htr. Scheveningse Kerk 15-09-1771: Benjamin Harteveld, ~ 05-01-1749 (get. Kniertje Ariλns van der Pol), † 31-01-1827, zv. Crijn Benjaminse en Crijntje Minnekus de Mos.

Kind uit zijn huwelijk:

  Jopje Roos, ~ Scheveningen 27-09-1761, □ ald. 11-03-1761.

V6.

Walich/Walig Roos, ~ Scheveningen Oude Kerk  (eerdere gegevens onjuist)

V7.

Aalbert Claasz. Roos, ~ Scheveningen 25-01-1739, □ ald. 11-04-1796, tr. ald. 10-12-1762: Tryntje Cornelisse Brons, ~ 06-02-1735, dv. Cornelis Arentsz Bron en Elisabeth Crijne Harteveld.

Kinderen uit dit huwelijk:

     1. Claas,volgt VI6.
     2. Elizabeth Roos, ~ Scheveningen 01-09-1765.
     3. Kornelis Roos, ~ Scheveningen 08-11-1767, □ ald. 08-08-1781.
     4. Maartie Roos, ~ Scheveningen 29-07-1770.
     5. Kryn Roos, ~ Scheveningen 08-03-1772, □ ald. 11-12-1778.
     6. Tryntje Roos, ~ Scheveningen 22-01-1775.

VI.

Cornelis Huiberts Roos, ~ Scheveningen 11-10-1750 (get. Klaartje Wouterse Taal), † ald. 03-05-1829, tr. ald. 11-10-1772: Pietertje Gerritse Grootveld, ~ ald. 22-01-1750 (get. de vader), † ald. 17-04-1834, dv. Gerrit en Martie de Wolf alias Noorman.

Kind uit dit huwelijk:

   Huibert Cornelisse Roos, ~ Scheveningen 07-03-1773 (get. Leuntje Grootveld), † 03-12-1842 (70 jr), tr. ald. 12-06-1803: Jannetje Cornelisse den Heijer, ~ ald. 29-03-1769, † ald. 30-11-1850 (84 jr), dv. Cornelis Minnekusse en Jannetje Janse Pronk. Bij de aangifte van † van Jannetje den Heijer staat "wv. van Huibert Roos, naam der ouders niet bekend." Huibert Roos woont in 1830 in Wijk G nr. 4. [Huibert Roos oud 57 jr en Gerritje Harteveld oud 61 j. en Abraham van der Toorn oud 41 jr.] Zijn vrouw Jannetje den Heijer wordt hier niet genoemd.

VI2.

Eeuwit Roos, ~ Scheveningen 27-01-1760 (get. Martijntje Vaak), † ald. 05-04-1805 (verdronken op zee). Zijn vrouw kreeg een onecht kind in 1805, terwijl in haar † akte huisvrouw van Ewit Roos staat). Hij tr. Scheveningen 29-03-1789: Fransina Willemse Schaap, * Scheveningen 06-07-1760 (~ get. Arij van der Harst, Marie Tasman), † Scheveningen 02-01-1842, dv. Willem Arense en Francina Aelbert van der Harst.

Kinderen uit dit huwelijk:

     1. Fransina Roos, */~ Scheveningen 06-09-1789, † ald. 12-08-1849, tr. Den Haag 10-03-1813: Job den Dulk.
     2. Leuntje Roos, */~ Scheveningen 30-06/03-07-1791 (get. Rebecca Roos).
     3. Leuntje Roos, */~ Scheveningen 11/15-09-1793, visverkoopster, huisvrouw, tr. ald. 11-11-1818: Johannes de Niet, * ald. ca. 1794, fuselier, zv. Jacob Janse en Anna den Dulk (Scheveningen).
                              Hieruit:
       a. Jacobus Roos, erkent door beide ouders 05-02-1836. (* vσσr tr.)
     4. Willem Roos, */~ Scheveningen 05/08-10-1797.
     5. Willem,volgt VII.

VI3.

Huybert Huibertse Roos, ~ Scheveningen 03-07-1763 (get. Jan van der Toorn, Lijsje van Beele), visventer, † ald. 13-03-1842, visser, tr. (1) ald. 23-03-1794: Cornelia Jansdr. de Niet, ~ ald., 26-08-1764, † ald. 22-09-1835, dv. Jan Willemse en Aagje Baarthouts Kunst. Zij wonen in 1830 in Wijk G nr. 22 [eigendom]; tr. (2) Scheveningen 12-06-1803: Jannetje den Heijer, ~ ald. 29-03-1769.

Uit zijn 1e huwelijk:

   Huibertje Huibertse Roos, * Scheveningen 20-12-1794, ~ ald. 21-12 (get. Rebecca Roos), visverkoopster, tr. ald. 27-11-1816: Frank van Dongen, * Maassluis ca. 1789, visser, zv. Ary en Trijntje Visser.
   Aagje Roos, */~ Scheveningen 09/17-07-1796.
   Leuntje Huibertse Roos, */~ Scheveningen 20/22-04-1798, visverkoopster, tr. ald. 19-06-1822: Gerrit de Jong, * ald. ca. 1797, visser, zv. Huybert en Gerritje Harteveld.
   Johannis Roos, */~ Scheveningen 03/09-03-1800.
   Jannetje Huibertse Roos, */~ Scheveningen 17/21-11-1802, arbeidster, † ald. 17-08-1849, tr. ald. 1504-1835: Arie Willem de Niet, * ald. ca. 1802, visser, zv. Willem en Adriana de Mos.

Uit zijn 2e huwelijk:

   Petronella Roos, */~ Scheveningen 09/12-05-1805 (get. Leuntje Grootveld), † ald. 18-06-1846, tr. ald. 14-11-1827: Huibert de Jong.
   Jannetje Roos, */~ Scheveningen 09/13-08-1809 (get. Kniertje van der Harst).

VI4.

Arie Roos, ~ Scheveningsche kerk 28-09-1760 (get. zijn vader), vischer, winkelier, † ald. 31-08-1836 (17.00 uur, in het huis Wijk G9, 76j.), tr. Scheveningse Kerk 25-04-1784: Dirkje Jochems Bronsveld, * Scheveningen 20-05-1759, † ald. 17-06-1841, dv. Jochem en Trijntje van der Zwan (Scheveningen).

Kinderen uit dit huwelijk:

  Kinderen

     a. Katharina de Niet, * Scheveningen 16-12-1822.
     b. Arie de Niet, * Scheveningen 15-09-1825.
     c. Evert de Niet, * Scheveningen 08-09-1827, tr.: Johanna Verbaan, * ald. 17-10-1828, † ald. 14-11-1915, dv. Jacobus en Gijsje van der Zwan.
     d. Dirkje de Niet, * Scheveningen 12-09-1829.
     e. Willem de Niet, * Scheveningen 19-08-1832.
     f. Klaartje de Niet, * Scheveningen 02-09-1837.
     g. Arie de Niet, * Scheveningen 04-10-1840.
     h. Johanna de Niet, * Scheveningen 18-10-1843.
     i. Baarthout de Niet, * Scheveningen 12-05-1847.

   Klaar Roos, */~ Scheveningen 06/11-03-1804 (get. Klara Spaans).

VI5.

Eeuwit Gerritse Roos, ~ Scheveningen 27-12-1772, visser, □ ald. 13-10-1850, tr. (1) ald. 12-11-1797: Maria Arens Keus, ~ ald. 13-01-1771, † ald. 31-07-1832; tr. (2) ald. 07-08-1833: Neeltje Bruin, * ald. ca. 1786, visdraagster, wv. Engel Plugge, dv. Kornelis en Baatje de Jong.

Kinderen uit 1e huwelijk:

   Johannes Roos, */~ Scheveningen 15-04-1798.
   Gerrit,volgt VII7.
   Joanna Roos, */~ Scheveningen 15/22-11-1807, visdraagster, † ald. 18-02-1874, tr. (1) ald. 18-07-1832 (get. o.a. Klaas en Leendert Guyt): Wouter Pronk, * ald. ca. 1803, arbeider, zv. Bastiaan en Neeltje van der Toorn; tr. (2) ald. 26-07-1837: Bastiaan Turfboer.

VI6.

Nicolaas/Claas Aalbertsz.Roos, ~ Scheveningen 30-10-1763, † ald. 02-12-1823, tr. 03-04-1785: Jannetje Pietersdr. Eijspelder, ~ ald. 12-09-1762, † ald. 18-01-1843, dv. Pieter Gerritse en Willemina Jeroense Groen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Aalbert,volgt VII8.
   Pieternella Roos, */~ Scheveningen 03/09-03-1788, visverkoopster, tr. ald. 22-12-1813: Kornelis Oosterbaan, * ald. ca. 1787, visser, zv. Jan en Caatje Tuinebreijer.
   (Uit de genealogie van Pieter Schelling blijkt dat Kornelis (Cornelis) Oosterbaan op 13.08.1834 hertr. met Lena Klare Pronk, ~ Scheveningen 28.09.1783, † Scheveningen 17.10.1857)
   Tryntje Roos, */~ Scheveningen 16/18-09-1791.
   Gerritje,volgt VII9.
   Klaazina Roos, */~ Scheveningen 17/20-08-1797, † ald. 11-05-1818, ongehuwd.
   Wilhelmina Roos, */~ Scheveningen 24-02/01-03-1801, naaister, tr. ald. 07-05-1834: Cornelis Bruijn, * ald. ca. 1816, visser, zv. Pieter en Haasje van Duynen.
   Leendert Roos, */~ Scheveningen 03/10-12-1804, tr.: Gerritje Heyspelder.
   Leendert Roos, */~ Scheveningen 21/24-08-1806.

VII.

Willem Roos, */~ Scheveningen 09/10-02-1799, visser, † ald. 21-04-1850, tr. (1) Den Haag 23-05-1821: Pieternelletje/Petronella (Pietje) den Dulk, * ald. ca. 1799, visverkoopster, † vσσr 1851, dv. Arie Joppe en Jannetje Hoogendijk (Scheveningen, get.); tr. (2) ald. 03-02-1836: Johanna Taal, * ald. ± 1801, visverkoopster, wv. Arie Pronk, dv. Arie en Leena den Heijer.

Uit zijn 1e huwelijk:

   Johanna (Jannetje) Roos, * Scheveningen ca. 1823, tr. ald. 15-07-1846: Arie Toet, visser, zv. Arie en Klazina van Duyvenbode.

  Kind:

     a. Klazina Francine Toet, * Scheveningen 05-09-1857, † ald. 01-09-1931, tr. Den Haag 12-01-1881: Arie Groen, * Scheveningen 17-11-1858, † ald. 28-12-1931, visser, schipper, reder, wo. o.a. Wassenaarsestraat 70/79, Olieberg 27, Boegstraat 1, Renbaanstraat 2, Katwijksestraat12/14, Marcellisstraat 109, Ooststraat 20b, Maaswijkstraat 46, Dirk Hoogenraadstraat 15.

   Cijntje Roos, * Scheveningen ca. 1826, visverkoopster, tr. ald. 15-01-1851: Benjamin Roozendaal, * ald. ca. 1828, visser, zv. Ary en Baatje de Ruiter.
   Leuntje Roos, * Scheveningen ca. 1830, tr. ald. 23-04-1851: Arie Mos, * ald. 1829, visser, zv. Cornelis en Cornelia Pronk.

Uit zijn 2e huwelijk:

VII2.

Arie Roos, ~ Scheveningsche Kerk 06-06-1784 (get. Leijsbet Roos), is zaterdag 30-03-1822 als stuurman met de visserspink genaamd De Jonge Kryn op zee in de storm omgekomen, tr. Scheveningen 21-03-1807: Trijntje Willemse Tuyt/Tuit, ~ ald. 08-10-1786, † ald. 19-10-1830.

Kinderen uit dit huwelijk:

     2. Aasje Roos, */~ Scheveningen 04/06-12-1807.
     3. Klaar Roos, */~ Scheveningen 12/16-10-1808 (get. Dirkje Bronsveld).
     4. Dirkje Roos, */~ Scheveningen 11/15-10-1809, † ald. 08-12-1812.
     5. Willemvolgt VIII2.
     6. Dirkje Roos, * Scheveningen 17-08-1815, † ald. 09-01-1874, tr. Den Haag 22-01-1840: Maarten de Mos.
                            Kind:
       Trijntje Mos, * Scheveningen 03-04-1848, † ald. 01-07-1901, tr. Den Haag 09-01-1867: Jacob Groen, * Scheveningen 05-11-1841, visser, † Noordzee 29-03-1877, □ Bremerhaven 02/03-04-1877, zv. Gijsbert en Jannetje Pronk.
     7. Arie Roos, * Scheveningen 03-09-1816, † Breda 31-08-1839.
     8. Maarten,volgt VIII3.
     9. Haasje Roos, * Scheveningen 25-10-1819, † ald. 10-09-1881, tr.: Den Haag 19-07-1843: Ment van Zanen.
     10. Aasje Roos, * Scheveningen 22-09-1821.

VII3.

Jochem Roos, ~ Scheveningse kerk 27-08-1786 (get. Elisabeth Pronk), schoenmaker, wo. De Voorstraat 84, † ald. 24-12-1862, tr. ald. 21-04-1819: Baatje (Barbara) Bal (de Bles), * ald. 03-10-1787 (mog. 01-02-1790), dienstbode, † ald. 12-01-1885, dv. Arie Bal (†) en Krijntje de Bles (Scheveningen). Zijn beide ouders waren aanwezig bij hun huwelijk. Jogchem was doofstom en kon zodoende geen "ja" zeggen op de huwelijkse vraag…

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt VIII4.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 02-06-1821, N.Hv., † ald. 02-05-1892, tr. Den Haag 23-10-1839: Gijsbert de Niet.

   Kinderen uit dit huwelijk:

     a. Lijsbet de Niet, * Scheveningen 24-02-1853.
     b. Trijntje de Niet, * Scheveningen 30-05-1855.
     c. Mina de Niet, * Scheveningen 24-02-1859.
     d. Maria de Niet, * Scheveningen 27-04-1861.

   Krijntje Roos, * Scheveningen 11-03-1824, † ald. 19-09-1847, relatie: N.N..

   Zij had een kind:

     a. Arie Roos, * Scheveningen 07-09-1847, † ald. 27-09-1847.

   Adriana Roos, * Scheveningen 14-12-1825, † ald. 07-01-1826.
   Adriana Roos, * Scheveningen 03-02-1828, † ald. 01-11-1828.
   Arie,volgt VIII5.
   Jochem Roos, * Scheveningen 12-1-1830, † ald. 26-01-1831.
   Baatje Roos, * Scheveningen 12-11-1830, † ald. 10-12-1830.
   Baatje Roos, * Scheveningen 18-05-1833, † ald. 26-08-1836.

    

VII4.

Eeuwit (Evert) Roos, * Scheveningen 07-01-1787, schoenmaker, † ald. 30-12-1880, tr. ald. 13-10-1819: Kniertje Toet, Vischvenster * ald. 14-11-1796, † ald. 13-05-1875, visverkoopster, dv. Arie Toet (reeds †) en van Trijntje Vrolijk (werkster, wo. Scheveningen). Het gezin woonde 1850-61 aan de Weststraat 9a te Scheveningen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt VIII6.
   Arie Roos, * Scheveningen 03-06-1822, † ald. 20-03-1825 (get. Ewit Roos, vader, 33j. schoenmaker, en Arie Roos 73j. winkelier).
   Trijntje Roos, * Scheveningen 21-06-1824, † ald. 11-04-1825.
   Arie,volgt VIII7.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 26-02-1828, † ald. 15-07-1828.
   Ewit,volgt VIII8.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 02-08-1830, † ald. 25-09-1830.
   Jochem Johannes Roos, * Scheveningen 15-12-1831, † ald. 06-04-1832.
   Cornelis Roos, * 1835, † Scheveningen 09-04-1837.
   Baatje Roos, * Scheveningen 16-05-1837, † ald. 02-03-1921, tr. Johannes de Zoete.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 27-07-1839.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 21-03-1840, † ald. 05-06-1922, tr. ald. 19-09-1860: Pieter de Jong.

   Kind uit dit huwelijk:

     a. Marijtje Roos, * Scheveningen 13-05-1860.

VII5.

Johannes (Jan) Roos, * Scheveningen 16-05-1792, ~ Scheveningsche Kerk 20-05-1792 (get. Aaltje Ros), visser, † 15-11-1840, tr. ald. 05-08-1812: Jacoba (Jaapje) Plugge, * 1793, † ald. 06-04-1856.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Adrien Roos, * Scheveningen 17-03-1813, † ald. 16-03-1832.
   Cornelis Roos, * Scheveningen 24-08-1815, † ald. 04-05-1826.
   Maarten,volgt VIII9.
   Johannes,volgt VIII10.
   Aasje/Aagje Roos, * Scheveningen 12-07-1822, † ald. 25-05-1892, tr.: Floris Bal, * ca. 1799, visser, zv. Arie en Yda Gosewijn.
   Ary Roos, * Scheveningen 15-11-1824.
   Cornelis,volgt VIII11.
   Jacob,volgt VIII12.
   Teunis Roos, * Scheveningen 03-03-1831, † ald. 25-07-1832.
   Teunis Roos, * Scheveningen 08-07-1833, † ald. 01-09-1882.
   Maria Roos, * Scheveningen 29-08-1835, † ald. 09-07-1840.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 18-10-1837.

VII6.

Korving Roos, * Scheveningen 28-02-1797, ~ ald. 05-03-1797, visser, † ald. 02-06-1864, tr. (1) ald. 08-03-1820: Aagje van der Toorn, * ald. 31-03-1793, † ald. 04-08-1832, dv. Ment en en Kornelia Roos (dv. Gerrit en Johanna Frederiks Houtman); tr. (2) ald. 22-05-1833: Johanna Groen, ~ ald. 22-11-1802, † ald. 28-12-1870, visdraagster, dv. Willem Willemse Groen, visser, en Cornelia Hofland.

Uit zijn 1e huwelijk:

   Klaar,volgt VIII13.
   Mijntje Roos, * Scheveningen 25-07-1822, † ald.20-12-1902, tr. Den Haag 05-11-1845: Johannes Soutenbier/Zoutenbier.

   Uit hun samenzijn:

     a. Dirkje Roos, * Scheveningen 10-06-1845, tr. mog. 24-09-1873: Cornlis Roos, zv. Gerrit en Jannetje van der Toorn.

   Ary,volgt VIII14

   Cornelia Roos, * Scheveningen 23-12-1826.
   Korving Roos, * Scheveningen 23-06-1829, † ald. 13-08-1829.
   Korving Roos, * Scheveningen 07-09-1830, arbeider - later visser, wo. Werfstraat 337/170/171a en Drogersdijk 119, † Scheveningen 01-02-1913, tr. ald. 12-09-1866: Geertruij Dijkhuizen, * Scheveningen 30-03-1835, werkster, † ald. 20-06-1894, dv. Cornelis en Johanna de Klijn.

Uit zijn 2e huwelijk:

   Pieternella Roos, * Scheveningen 13-11-1833.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 20-09-1835, † ald. 21-11-1843.
   Cornelis Roos, * Scheveningen 08-11-1838, † ald. 07-12-1843.
   Willemina Roos, * Scheveningen 28-03-1842, † ald. 26-10-1843.
   Jannetje Roos, * Scheveningen 28-03-1842, † ald. 19-05-1842.
   Arie Roos, * Scheveningen 05-06-1846.

VII7.

Gerrit Roos, */~ Scheveningen 26-03-1802, visser, wo. Stuurmanstraat 34w en Olieberg 76, † ald. 19-02-1880, tr. ald. 20-06-1827 (get. Maarteb van Duivenbode, Gerrit Blok, Dirk Spaans): Arendje Dijkhuizen, * ald. 04-06-1803, † ald. 31-01-1889, dv. Krijn Pieters en Katharina Janse Ros.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Cornelis,volgtVIII15.
   Gerrit Roos, * Scheveningen 27-12-1830, † ald. 07-01-1831.
   Gerrit Roos, * Scheveningen 20-11-1831, † ald. 26-08-1849.
   Catharina Roos, * Scheveningen 05-11-1833.
   Maria Roos, * Scheveningen 10-11-1835, † ald. 13-02-1836.
   Johannes Roos, * Scheveningen 28-10-1836.
   Antje Roos, * Scheveningen 28-10-1836, † ald. 15-01-1837.
   Maarten Roos, * Scheveningen 10-11-1837, † ald. 06-01-1838.
   Jan Krijn Roos, * Scheveningen 29-04-1839.
   Ewoud Roos, * Scheveningen 19-09-1840, † ald. 05-12-1840.
   Ewoud Roos, * Scheveningen 20-10-1841, † ald. 08-01-1842.
   Pieternella Roos, * Scheveningen 13-07-1843, † ald. 18-11-1843.
   Maria Roos, * Scheveningen 03-01-1845, † ald. 03-03-1845.
   Pieternella Roos, * Scheveningen 16-04-1846, † ald. 08-06-1846.
   Maarten Roos, * Scheveningen 18-11-1847, † ald. 05-12-1847.
   Arie Gerrit Roos, * Scheveningen 12-09-1853, † ald. 21-09-1853.

VII8.

Aalbert Claasse Roos, ~ Scheveningen 30-10-1785, arbeider, † 12-08-1849, tr. (1) stadhuis Den Haag 12-05-1811, otr. 28-04-1811: Marytje Klaasse (Marie) van der Toorn, ~ Scheveningen 22-08-1784, † 27-12-1838, dv. Klaas Jansz en Grietje Ros; tr. (2) Den Haag 23-02-1842: Grietje Jacobsdr. Grootveld, * 25-05-1819, † 14-02-1888, htr. 03-07-1850: Nicolaes Jansen.

Uit zijn 1e huwelijk:

VII9.

Gerritje Roos, */~ Scheveningen 19/23-02-1794 (get. Maria van der Toorn), werkster, visdraagster, tr. Den Haag 02-02-1825: Gerrit Bron, ~ Scheveningen 08-08-1779, visser, wv. Clasina Harteveld (†), † 23-04-1861, zv. Cornelis en Gerritje Turfboer. Hun kind Sytje is eveneens buitenechtelijk, maar werd erkend tijdens hun huwelijk!

Volgens M. Spaans (C.B.G.) zat zij in Rotterdam in de gevangenis ten tijde van haar zwangerschap/bevalling van Gerrit!

Uit haar relatie met een voor mij onbekende:

Uit haar huwelijk:

   Sytje Bron, * Scheveningen 25-12-1822.

VIII.

Willem Roos, * Scheveningen 09-02-1839, N.Hv., visser, wo. Olieberg 70, Zeilstraat 63/65 en Torenstraat 105, tr. ald. 21-05-1862: Elisabeth Toet, * ald. 14-10-1837, † ald. 25-09-1926, dv. Arie en Sijntje van Duivenbode.

Hieruit:

   Willem,volgt IX.
   Arie,volgt IX2.
   Jan Pieterse Roos, * Scheveningen 08-10-1867, † op zee 07-08-1880.
   Arie Roos, * Scheveningen 04-05-1870, † Zandvoort gemeld 09-03-1889 (mog. † 02-1889).
   Clasina Roos, * Scheveningen 14-02-1873.
   Johanna/Annetje Roos, * Scheveningen 11-09-1875 (σf 12-09?), tr. De Haag 10-05-1899: Jacobus Haasnoot, * Scheveningen 1877, zv. Arie en Wilhelmina Hofland.

VIII2.

Willem Roos, */~ Scheveningen 27/28-07-1811, † ald. 27-01-1845, tr. ald. 27-04-1831: Jannetje Minks den Heijer, 24.j., dv. Mink en Jaapje Grootveld.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt IX3.
   Minnekus,volgt IX4.
   Willem Roos, * Scheveningen 02-06-1836, † ald. 05-11-1840.
   Jacob Roos, * Scheveningen 24-06-1842.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 24-06-1842, † ald. 20-11-1843.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 03-10-1844, † ald. 17-06-1846.

VIII3.

Maarten Roos, * Scheveningen 30-10-1818, † ald. 11-11-1849, tr. ald. 11-08-1841: Cornelia Plugge.

Kind uit dit huwelijk:

VIII4.

Arie Roos, N.Hv., * Scheveningen 08-11-1819 om 05.00 uur (get. A.Roos, Evert de Niet, Korving Bronsveld, allen vischers), N.Hv., visser, schoenmaker en landbouwer te Scheveningen, wo. Weststraat 196, † ald. 26-05-1899 om 08.00 uur (wv., 79j., get. Albert Ros, 56j. barbier te Schev.), tr. Den Haag 29-11-1837: Josina (Johanna) Cramer/Kramer, dienstbode, * Katwijk 26-05-1819, † Scheveningen 16-07-1890, dv. Jan Henbdrickszoon Cramers, zeilenmaker, en Dirkje Dubbelaar, beiden uit Katwijk en get. bij het huwelijk met Evert de Niet, Korving Roos, Jan Frederik Toet, Leendert Toet, allen vissers. Vertrekken 1891 naar Noortwijk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Ba(a)tje Roos, * Scheveningen 15-11-1838, † ald. 22-10-1845.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 07-09-1840.
   Jochem Arie Roos, * Scheveningen 06-09-1842, † ald. 26-10-1845.
   Johannes Roos, * Scheveningen 11-12-1844, † ald. 23-08-1849.
   Jochem Arie Roos, * Scheveningen 02-01-1847, † ald. 12-09-1847.
   Krijntje Roos, * Scheveningen 17-03-1848, † ald. 11-04-1904, tr. ald. 12-08-1868: Johannes van der Deijl, * Noordwijk 20-08-1838, visdroger, reder en koopman in vis, later haringroker en vishandelaar te Scheveningen, † Scheveningen 25-04-1912, zv. Nicolaas (Noordwijk) en Alida Kramer (Maassluis).

     Johannes kocht in Noordwijk een huis met bokkinghang aan de n.-zijde van de Dorpsstraat (1867) en het perceel Hoofdstraat 263 (1892).

   Johannes Jochem Roos, * Scheveningen 27-11-1849, † ald. 24-09-1851.
   Arie,volgt IX6.
   Johannes,volgt IX7.
   Ba(a)tje Roos, * Scheveningen 02-10-1856, † ald. 31-03-1857.
   Batje Roos, * Scheveningen 20-04-1858, † ald. 05-01-1865.
   (Levenloos aangegevens kind) Roos, */† Scheveningen 08-08-1859.
   (Levenloos aangegevens kind) Roos, */† Scheveningen 16-07-1861.

    

VIII5.

Arie Roos, * Scheveningen 03-03-1829, mandenmaker, † ald. 31-05-1865, tr. ald. 07-02-1855: Adriana van Maurik/Mourik, * ’s-Gravenzande 22-1-1831, † Scheveningen 22-12-1891, dv. Jan (smid) en Pleuntje de Bruin.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Apolonia Roos, * Scheveningen 26-01-1856, tr. ald. 29-12-1875: Jochem Hofland, * 1852.

  Kind vσσr dit huwelijk:

     a. Pieter Dirk Roos, * Scheveningen 05-12-1875.

   Badje Roos, * Scheveningen 02-09-1858.
   Johannes,volgt IX8.
   Krijntje Roos, * Scheveningen 28-08-1863, † ald. 23-03-1866.

    

VIII6.

Arie Roos, * Scheveningen 17-09-1823, † ald. 22-09-1893 (73j.), scheeps-timmerman/ -maker, tr. ald. 25-06-1845: Jacoba Taal, * ald. 22-09-1822, † ald. 23-05-1891.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Kniertje Roos, * Scheveningen 03-02-1846, † ald. 19-02-1930, tr. Joris Korving.
   Gerrit,volgt IX9.
   Johanna Roos, * Scheveningen 17-03-1854, † ald. 11-08-1876.
   Ida Roos, * Scheveningen 04-05-1857, † ald. 28-06-1857.
   Ewit,volgt IX10.

VIII7.

Arie Roos, * 21-02-1826 Scheveningen, N.Hv., † ald. 01-03-1903, diende als loteling in het Bataillion mineur en sappeur, "koopman wonende te Scheveningen", mandenmaker, tr. ald. 04-04-1849: Geertruida (Geertje/Grietje) Overduin, * ald. 16-06-1832, † ald. 05-03-1902, dv. Cornelus, zonder beroep, en van Jannetje Tuinebrijer. De huwelijks akte was getekend A. Roos (bgm), G. Overduin (brd), Ewet Roos (vader), C. Overduyn (vader) en ene L(eendert) Bronsveld!

Geertje Overduyn had toen al een kind * Den Haag oktober 1847 welke bij het huwelijk wordt erkend als hunne dochter. Of het kind ook van Arie was is mij nog niet duidelijk!

Het echtpaar woonde te Scheveningen aan de Vuurbaakstraat 62 Olieberg 62i en Ymuidenstraat 31.

Kinderen uit dit huwelijk mij bekend:

   Jannetje/Immertje Roos, * Scheveningen 14-10-1847, † Den Haag 05-02-1922, tr. ald. 26-06-1872: Wout Visser, * Scheveningen 08-09-1849, visser, visventer, † Den Haag 14-06-1929, zv. Willem en Arendje Plugge. Het gezin wo. woont Olieberg 63a, Vuurbaakstraat 65, IJmuidenstraat 31, vanaf 23-2-1898 Weststraat 194, IJmuidenstraat 16 en in Den Haag Fahrenheitstraat 90

                            Uit dit huwelijk:

        a. Arendje Visser, * Scheveningen 15-12-1873.
        b. Jacoba Visser, * Scheveningen 02-03-1876, ongehuwd.
        c. Willem Visser, * Scheveningen 04-01-1878.
        d. Arie Visser, * Scheveningen 12-01-1880, timmerman, † Den Haag 04-08-1965, tr. ald. 11-03-1902: Leuna Johanna Guyt, * ald. 06-12-1876, † Den Haag 02-07-1943 (wo. Kamperfoeliestraat!), dv. Cornelis en Pietertjer van der Plas.
        e. Albert Visser, * Scheveningen 17-08-1882.
        f. Geertruida Visser, * Scheveningen 27-09-1884.
        g. Immetje Visser, * Scheveningen 18-01-1890.
   Arie Eduard,volgt IX11.
   Cornelis,volgt IX12.
   Kniertje Roos, * Scheveningen 23-08-1854.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 10-04-1857.
   Jacob Roos, * Scheveningen 07-09-1859, † ald. 01-04-1875.
   Arie Roos, * Scheveningen 09-10-1864, † ald. 05-11-1879.
   Geertje Roos, * Scheveningen 19-05-1867.
   Dirk,volgt IX13.

    

VIII8.

Ewit/Ewout/Evert Roos, (N.Hv.) * Scheveningen 21-05-1829, schoenmaker, † ald. 13-02-1918 (invalide), tr. ald. 24-01-1855: Wilhelmina Dijkhuizen, * ald. 11-04-1830, † ald. 10-02-1924; wo. Olieberg 10/Torenstraat 113/Weststraat 33/Vuurbaakstraat 10/Keizerstraat 135/137/119. Zij wo. als wv. vanaf 27-03-1920 te Loosduinen aan de Haagweg 81, † ald. 10-02-1924 (invalide).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt IX14.
   Eeuwit Roos, * Scheveningen 11-06-1857, † ald. 11-07-1857.
   Kniertje Roos, * Scheveningen 06-06-1858,  tr. 's Gravenhage 12-05-1897: Jan van der Kruk, * 's-Gravenzande 12.04.1868, † 's-Gravenhage 02.07.1944,lanbouwer, zn van Adrianus van der Kruk (tuinier,landbouwer) en Maartje (Maartie van der Kruk, ten tijde van zijn huwelijk woonde Jan te Loosduinen. Getuigen bij het huwelijk waren Arie en Ewit Roos, broers van de bruid,  Pieter Hanemaaijer, oud 30 jaren, arbeider wonende te Loosduinen,en Gerardus Jacobus Romijn, oud 31 jaren, bediende en wonende te 's-Gravenhage. Kniertje en (Jan?) woonden Spuistraat 47 en Anna Paulownastraat 22, Kniertje zou op 31-10-1887 naar Rotterdam zijn vertrokken en later zijn teruggekeerd,(?)
   Jan was de broer van Adriana v.d. Kruk, de vrouw waarmee Kniertjes broer Ewit trouwde (zie IX16)
   Dirk,volgt IX15.
   Badje Roos, * Scheveningen 03-02-1863, † ald. 25-02-1863.
   Ewit,volgt IX16.
   Badje Roos, * Scheveningen 16-02-1867, wo. Spuistraat 47,
   Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1867. Badje is overleden op
   03-02-1955 om 16:00 in ’s Gravenhage, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op
   05-02-1955. Zij is begraven op 07-02-1955 in Loosduinen. Badje:
   (1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1890 in ’s Gravenhage met Arie Ouwehand, 28 jaar oud.
   Arie is geboren op 21-09-1861 in Katwijk (Zuid Holland). Arie is overleden op 12-01-1894 in
   Scheveningen, 32 jaar oud. Arie is weduwnaar van Kommertje Bronsveld (1862-1888), met wie

   hij trouwde op 29-11-1882 in ’s Gravenhage.
    
   Kinderen uit dit huwelijk:
   1 Jacobus Ouwehand, geboren op 25-07-1890 in Scheveningen. (Deze trouwde met z'n nicht Mien Roos- zie IX 16)
   2 Wilhelmina de Ouwehand, geboren op 01-03-1892 om 08:00 in Scheveningen.
   3 Eduard Willem Ouwehand, geboren op 28-09-1893 om 03:30 in Scheveningen.

   (2) trouwde, 35 jaar oud, op 06-08-1902 in Den Haag met Martinus de Ruiter, 47 jaar oud.
   Martinus is geboren op 01-08-1855 om 02:00 in Scheveningen, zoon van Arij Chiel / Arie de
   Ruiter en Jobje Bronsveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1855. Martinus is
   overleden op 24-10-1938 om 00:30 in ’s Gravenhage, 83 jaar oud. Van het overlijden is
   aangifte gedaan op 25-10-1938. Hij is begraven op 27-10-1938 in Den Haag. Martinus is
   weduwnaar van Maria de Zoete (1852-1900), met wie hij trouwde op 29-11-1876 in Den Haag.
   Willem Roos, * Scheveningen 12-02-1869, † ald. 06-02-1875.
   Johannes,volgt IX17.

VIII9.

Maarten Roos, * Scheveningen 09-01-1818, visser, N.Hv.., wo. Weststraat 168, † ald. 25-02-1892, tr. ald. 27-01-1841: Cornelia van Duijvenbode, * ald. 05-02-1815, † ald. 08-02-1892, dv. Jacob en Maria Ros;

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johanna Cornelia Roos, * Scheveningen aug. 1840.
   Johannes Cornelis Roos, * Scheveningen 27-11-1841, † ald. 06-12-1841.
   Johanna Cornelia Adriana Roos, * Scheveningen 15-04-1843, † ald. 07-12-1904, tr. Den Haag 18-01-1871: Gerrit Buis, * Scheveningen 16-08-1842, † Egmond aan Zee 10-02-1922.
   Jacob Roos, * Scheveningen 31-08-1845, † ald. 04-04-1866.
   Arie,volgt IX18.
   Johannes,volgt IX19.
   Machiel,volgt IX20.
   Teunis Roos, * Scheveningen 14-10-1859.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 18-10-1860.

VIII10.

Johannes Roos, * Scheveningen 27-02-1820, visser, † ald. 14-08-1849, tr. ald. 28-07-1841: Susanna (Jannetje) Schaap, * ald. 16-05-1818, † 1849, dv. Willem en Teunisje Duijvenbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johanna Cornelia Roos, * Scheveningen 07-11-1842, † ald. 09-03-1878, tr. Pieter de Jager.
   Johannes,volgt IX21.
   Teuntje Roos,volgt IX22.
   Jacoba Roos, * scheveningen 17-12-1848, † ald. 21-12-1927, tr.: Gijsbert de Ruijter.
   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 17-12-1848, † ald. 11-03-1851.

VIII11.

Cornelis Roos, * Scheveningen 28-01-1827, † ald. 25-02-1854, tr. ald. 28-08-1850: Cornelia Tuyt.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Jacoba Roos, * Scheveningen 04-04-1851.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 04-04-1854.

VIII12.

Jacob(us) Roos, * Scheveningen 21-04-1829, N.Hv., visser, † ald. 27-12-1874, tr. (1) ald. 20-07-1853: Jacoba (Jaapje) van Duin, * 1823, wv. van Pieter van der Zwan, visverkoopster, dv. Wouter en Jaapje den Heijer; tr. (2) ald. 18-04-1860: Adriana Maria den Dulk, * 16-09-1830, visverkoopster, † ald. 14-04-1900, voorm. echtg. van Gerrit Pronk, dv. Cornelis en Maria Magdalena van der Harst.

Uit zijn 1e huwelijk:

   Cornelis Roos, * Scheveningen 13-04-1854, † ald. 02-10-1855.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 18-06-1857.
   Johanna Roos, * Scheveningen 28-09-1859, werkster.

Uit zijn 2e huwelijk:

   Johannes Roos, * Scheveningen 23-04-1863, † ald. 04-01-1867.
   Jacobus Cornelis,volgt IX23.
   Maria Magdalena Roos, * Scheveningen 10-11-1867, † ald. 05-12-1868.
   Maria Magdalena Roos, * Scheveningen 27-11-1869, † ald. 09-05-1871.
   Johannes,volgt IX24.

VIII13.

Klaar Roos, * Scheveningen 03-11-1820, visser, † 1855, tr. (1) ald. 12-07-1843: Geertje Hoek, * ald. 13-10-1818, werkster, † ald. 20-08-1849, dv. Maarten en Gerritje Vrolijk; tr. (2) ald. 29-01-1851: Johanna (Jannetje) Pronk.

Uit zijn 1e huwelijk:

Uit zijn 2e huwelijk:

   Arie Roos, * Scheveningen 09-11-1851, † ald. 04-05-1855.

VIII14.

Ary Roos, * Scheveningen 08-01-1825, N.Hv., † ald. 11-01-1874, tr. ald. 14-12-1853: Arendje Taal, * Scheveningen 27-01-1830, koopvrouw, wo. Keizerstraat 225, † ald. 04-05-1882.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Teunis,volgt IX26.
   Korving Roos, * Scheveningen 16-03-1854, N.Hv., sjouwer, wo. Torenstraat 97 en Schoolstraat 115, † ten o.z.o. van Yarmgrith (GB) - verdronken 28-10-1903, tr. Scheveningen 27-12-1877: Maria Jol, * ald. 13-09-1848.
   Pieternella Roos, * Scheveningen 29-11-1855, † ald. 05-02-1856
   Aagje Roos, * Scheveningen 05-09-1860, werkster.
   Johannes,volgt IX27.
   Klaar Roos, * Scheveningen 22-10-1867, † ald. 29-10-1867.
   Klaartje Roos, * Scheveningen 16-10-1868, wo. Ankerstraat 58.
   Ary,volgt IX28.
   Pieter Roos, * Scheveningen 18-08-1873, † ald. 30-08-1873.

VIII15.

Cornelis Jan Roos, * Scheveningen 06-04-1828, N.Hv., visser, † ald. 01-09-1894, wo. Weststraat 155/18/41/55, tr. ald. 02-09-1846: Maria Baak, * ald. 14-08-1827, † ald. 21-02-1897, dv. Teunis en Martijntje Hoogendijk.

Kinderen uit dit huwelijk:

    Gerrit,volgt IX29.
    Arendje Roos, * Scheveningen 26-03-1854.
    Engeltje Roos, * Scheveningen 18-05-1856.
    Teunis,volgt IX30.
    Alida Roos, * Scheveningen 03-04-1861.
    Cornelis Johannes Roos, * Scheveningen 05-10-1865.
    Alida Roos, * Scheveningen 14-08-1868.

VIII16.

Albertus Roos, * Scheveningen 11-12-1814 (’17?), N.Hv., diende als loteling bij het 1e Batt. Jagers, nachterwaker, later hoofdagent van politie, † ald. 03-08-1879, tr. Den Haag 23-10-1839: Helena (Leentje/Lena) Knoester, * ald. 29-12-1815, visverkoopster, † ald. 07-03-1886, dv. Maarten en Marie Taal.

Kind uit dit huwelijk:

VIII17.

Johannes (Jan) Roos, * Scheveningen 08-08-1822, visser, nachtwacht, wo. Drogersdijk, † ald. 25-10-1865, tr. ald. 16-08-1843: Trijntje Grootveld, visverkoopster, dv. Jacob en Arendje Pronk; zij htr. ald. 10-01-1877: Jacobus Bruin, * ald. 1-09-1820.

Kinderen uit dit huwelijk:

VIII18.

Gerrit (soms Willem?) Roos, * Rotterdam 25-07-1818, arbeider, wo. voor huw. Rotterdam, gereformeerd, wo. later Keizerstraat 248, tr. Den Haag 27-02-1839: Johanna (Annetje) van der Toorn, * Scheveningen 06-11-1820, dv. Maarten en Trijntje van der Toorn, † ald. 17-02-1882.

Hieruit:

   Maarten Roos, * Scheveningen 07-12-1842, N.Hv., sjouwerman, wo. Keizerstraat 248, Schelpstraat 16 en Schoolstraat 113, tr. ald: Haasje Taal, * ald. 13-08-1884.
   Maarten Roos, * Scheveningen 25-11-1843, N.Hv., tr. ald. 02-05-1866: Aasje Taal, 29j., werkster, * ald. 05-06-1839, dv. Minnekus (†) en Jaapje Taal.
   Gerrit,volgt IX35.
   Cornelis,volgt IX36.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 14-02-1853.
   Arie,volgt IX37.
   Pieter Roos, * Scheveningen 19-02-1859, N.Hv., visser, tr. ald. 18-01-1882: Hermina Taal, * ald. 22-06-1850, † ald. 27-06-1905, dv. Matthys Job en Elisabeth Tuit.
   Leenderd Roos, * Scheveningen 07-05-1862.
   Johanna Roos, * Scheveningen 16-07-1865.
   Wouter,volgt IX38.
   Johannes Roos, * Scheveningen 09-09-1873 (=zn. σf kl.zn.?).

IX.

Willem Roos, * Scheveningen 10-04-1863, visser, wo. Keizerstraat en Marcelisstraat 1d, † ald. 19-04-1936, tr. ald. 23-12-1885: Maria de Bruijn, * ald. 23-12-1885, werkster, † ald. 25-02-1935, dv. Cornelis en Arendje Bron.

Kinderen uit dit huwelijk:

IX2.

Arie Roos, * Scheveningen 12-05-1865, N.Hv., visser, wo. Kerkstraat 20, Zeelstraat en Moldenslop 14, † mog. elders 23-02-1889, tr. ald. 05-01-1887: Klazina Groen, * Scheveningen 19-10-1869, naaister, dv. Cornelis en Adriana de Jager.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Willem Roos, * Scheveningen 29-03-1887, † ald. 19-04-1887.
   Willem Roos, * Scheveningen 07-07-1888, † ald. 25-01-18891.

IX3.

Arie Roos, * Scheveningen 24-06-1831, N.Hv., visser, wo. Keizerstraat 255, Schoolstaart 92, Olieberg 60b en Drogersdijk 40, † ald. 13-04-1896, tr. (1) Den Haag 01-09-1852: Arendje Spaans, * ald. 09-07-1829, † ald. 29-01-1875; tr. (2) ald. 10-03-1875: Arendje Toet, * ald. 11-11-1836 (wv. van Adrianus van Dongen), invalide op latere leeftijd, dv. Cornelis en Adriana Bal.

Uit zijn eerste huwelijk:

   Willem Roos, * Scheveningen 11-03-1853(onl.).
   Johanna Roos, * Scheveningen 24-09-1858.
   Arie Simon,volgt X6.
   Jacobus Roos, * Scheveningen 29-10-1864.
   Jacob,volgt X7.
   Gerritje Roos, * Scheveningen 19-11-1871.
   Johanna Roos, * Scheveningen 16-01-1876.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 17-01-1878.

IX4.

Minnekus Roos, * Scheveningen 05-11-1833, N.Hv., visscher, wo. Vuurbaakstraat 55 en Olieberg 55, diende als loteling in 5e Reg. Inf., tr. ald. 23-01-1856: Martina (Martijntje) Bronsveld, * ald. 11-02-1836, dv. Johannes (visser) en Alida Bruijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Jansje Roos, * Scheveningen 06-04-1856.
   Alida/Aaltje Roos, * Scheveningen 15-01-1858.
  • Willem,volgt X8.
  • Johanna Petronella Roos, * Scheveningen 17-06-1862.
  • Jacobus,volgt X9.
  • Johannes Roos, * Scheveningen 12-08-1866, † 21-0-1867.
   Martina Roos, * Scheveningen 26-02-1869.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 18-11-1870.
   Mina Roos, * Scheveningen 19-09-1874, † 30-06-1875.

IX5.

Maarten Roos, * Scheveningen 28-03-1850, N.Hv., diende als loteling bij de Zeemilitie, visser, wo. Ankerstraat 10, † ald. 12-11-1926, tr. ald. 07-01-1874: Adriana Vrolijk, * ald. 02-04-1852, boetster, † ald. 09-01-1927, dv. Zier en Adriana Korving.

Kinderen uit dit huwelijk:

IX6.

Arie Roos, * Scheveningen 23-01-1852, N.Hv., (in bev.reg. staat vermeld 27-01-1851 en/of 23-01-1853), werkman, koopman, † ald. 26-04-1925, tr. Noordwijk 09-09-1875: Grietje Duijndam, * Noordwijk aan Zee 27-10-1850, wo. o.a. te Scheveningen aan de Kompasstraat (’05), Westduinweg 171 (’17), Jac. Pronkstraat (’19), Olieberg 67, Kolenwagenslag 137 (’26), Marcelisstraat 75 (’26), Kistenslop 9, Vuurbaakstraat 46a.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes,volgt X12.
   Josina Roos, * Scheveningen 29-08-1877, † ald. 13-01-1878.
   Arie Roos, * Scheveningen 08-09-1878, scheepmakersknecht, wo. Jan Kistenslop 9, vertrok 02-12-1899 naar Woubrugge.
   Josina Pieternella Roos, * Scheveningen 21-02-1881.
   Job,volgt X13.
   Pieter,volgt X14.
   Willem,volgt X15.
   Grietje Roos, * Scheveningen 11-06-1892, tr. Den Haag 06-12-1916: Maarten Groen, * Scheveningen 01-10-1892, zeilmaker, † ald. 09-11-1956, zv. Jacobus en Kniertje Harteveld.

IX7.

Johannes Roos, * Scheveningen 21-12-1854, mandenmaker, wo. Werfstraat 1744, Loggersstraat 143, Gondelstraat 28, † ald. 26-06-1893, tr. ald. 27-05-1874: Hester Helena de Zoete, * ad. 10-03-1854, † 1899, dv. Willem en Hester Helena Sprock.

Kinderen uit dit huwelijk:

IX8.

Johannes Roos, * Scheveningen 26-11-1860, mandenmaker, brandwacht, wo. Stuurmanstraat 83, Schoolstraat 27e, † ald. 07-12-1928, tr. ald. 28-04-1886: Adriana Clasina van Duivenbode, * ald. 29-08-1865, dv. Willem en Johanna Hofman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt X21.
   Willem Roos, * 04-09-1888, † Scheveningen 27-08-1890.
   Adriana Roos, * Scheveningen 09-12-1890, wo. Vijzelstraat 7.
   Willem,volgt X22.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 10-03-1895, † 17-02-1896.
   Johannes Roos, * Scheveningen 04-06-1896, brandwacht, tr. Den Haag 23-09-1925: Johanna de Kloets, * Nijmegen 01-01-1894.
   Pieter,volgt X23.
   Maarten,volgt X24.
   Arend Roos, * Scheveningen 19-02-1901, N.Hv., metselaar, winkelbediende, tr. (1) 26-09-1928: N.N.; tr.(2) 03-02-1937: Helene Bartkowiak, * Bottrop (De.) 07-02-1904, R.K., wo. o.a. Douzastraat 46.
   Cornelis Roos, * Scheveningen 27-02-1902, winkelbediende.
   Johannes Roos * 30-04-1904, † Scheveningen 06-11-1904.
   Johannes,volgt X25.
   Adriaan Roos, * 25-08-1908, † Scheveningen 20-10-1908.
   Johanna Roos, * Scheveningen 28-11-1909, tr. De Haag 23-09-1935: F. Vink, * 1906.

IX9.

Gerrit Roos, * Scheveningen 03-12-1849, mandenmaker, wo. Heemraadslag 82k/827, Scholstraat 77 en Kerklaan 89, tr. Den Haag 05-01-1876: Jacoba Ros, dienstbode, * en wo. Scheveningen, dv. Matthis en Jacoba Keus.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt X26.
   Matthijs,volgt X27.
   Johanna Roos, * Scheveningen 29-03-1880, † ald. 15-05-1888.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 03-02-1882, † ald. 10-12-1901.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 27-01-1884, † ald. 05-06-1886.
   Johanna Roos, * Scheveningen 14-02-1889.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 10-04-1892, wo. Frankenslag 88 en Kerklaan 134..

IX10.

Ewit/Evert Roos, * Scheveningen 14/27-09-1858, N.Hv., arbeider, metselaar, wo. Heemraadslag 82k/86, Korendijkstraat 33 en Kerkstraat 218, tr. ald. 27-10-1886: Martina den Dulk, * ald. 20-08-1868, † ald. 24-10-1938, dv. Johannes en Helena Toet.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Jacoba Roos, * 27-12-1886, † Scheveningen 22-07-1889.
   Helena Roos, * Scheveningen 29-01-1888.
   Arie,volgt X28.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 14-03-1891, † ald. 23-07-1891.
   Johannes,volgt X29.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 10-02-1894, † ald. 02-07-1894.
   Kootje Roos, * Scheveningen 25-07-1895, † ald. 02-09-1895.
   Ewit Roos, * 01-11-1896, † Scheveningen 14-06-1900.
   Jacobus,volgt X30.
   Ewit,volgt X31.
   Martina Roos, * Scheveningen 24-12-1902, † ald. 04-08-1904.
   Johanna Roos, * Scheveningen 11-07-1904, werkster.
   Martina Roos, * Scheveningen 20-02-1905, tr. ald. 25-05-1927: Hendrick Leebeeck, * 1903.
   (Levenloos kind) Roos, */† Scheveningen 05-06-1908.
   Joris Roos, * Scheveningen 08-05-1911, wo. ’39 Eschdoornstraat 164.

IX11.

Arie Eduard Roos, * Scheveningen 26-10-1849, mandenmaker, wo. Olieberg 62 en Torenstraat 57, † Scheveningen 28-03-1876, tr. ald. 17-08-1870: Marijtje Vooys, * Katwijk aan Zee 12-09-1849, vertrok 1877 naar Woubrugge.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Geertruida Roos, * Scheveningen 22-09-1870, † ald. 17-02-1871.
   Dirk Roos, * Scheveningen 29-07-1872.
   Geertje Roos, * Scheveningen 31-08-1874, † ald. 14-07-1875.
   Geertruida Maria Roos, * Scheveningen 25-11-1875.

IX12.

Cornelis Roos, * Scheveningen 16-10-1851, mandenmaker, visser, † Den Haag 11-02-1922, tr. ald. 27-12-1876: Trijntje Pronk, * Scheveningen 17-09-1853, werkster, † ald. 16-12-1926, dv. Arie Pronk en Catharina Pronk.

Kinderen hieruit:

   Jacobus Roos, * Scheveningen 08-10-1876, † ald. 12-01-1877.
   Geertruida/Geertje Roos, * Scheveningen 09-12-1877, tr. ald. 03-01-1900: Jochem Verbaan, * ald. 21-02-1877, zv. Cornelis en Maria de Zwart.

  Kinderen:

     a. Maria Verbaan, * Scheveningen 01-11-1900, tr.: Frederik Pronk, * ald. 17-09-1898, zv. Klaar en Dirkje Overduin.
     b. Catharina Verbaan, * Scheveningen 11-03-1903, tr.: Leendert van der Harst, * ald. 30-02-1904, zv. Pieter en Arendje Rog.
     c. Cornelis Verbaan, * Scheveningen 23-06-1905, † ald. 05-06-1976, tr. ald. 09-01-1929: Adriana Maria Roos, * ald. 21-08-1905, † ald. 05-12-1981, dv. Johannes en Johanna Pronk.
     d. Gertruida Verbaan, * Scheveningen 15-08-1907.
     e. Zoetje Verbaan, * Scheveningen 01-10-1910, tr.: Willem Verbaan, * ald. 29-08-1910, zv. Willem en Cornelia Pronk.
     f. Cornelia Verbaan, * Scheveningen 27-09-1912, tr.: Pieter de Ruijter, * ald. 15-12-1910, zv. Arie en Leentje Spaans.
     g. Jochem Verbaan, * Scheveningen 30-01-1915.
     h. Arie Verbaan, * Scheveningen 16-12-1916.
     i. Johannes Verbaan, * Scheveningen 20-01-1919.

      

   Arie Roos, * Scheveningen 18-09-1879, † ald. 04-08-1880.
   Catharina Roos, * Scheveningen 01-07-1881.
   Klaar Roos, * Scheveningen 18-11-1883, † ald. 31-12-1887.
   Arie,volgt X32.
   Cornelis Roos, * Scheveningen 1889, † ald. 13-02-1896.
   Klaar,volgt X33.

IX13.

Dirk Roos, * Scheveningen 29-07-1872, conducteur, wo. o.a. Valkenboschkade 105, vertrekt 27-12-1883 naar Woubrugge, tr. Den Haag 01-02-1899: Maria Overduijn, * Scheveningen 14-04-1877, dv. Albert en Maria van der Zwan.

Uit zijn huwelijk:

   2. Arie Eduard Roos, * ’s-Gravenzande 15-11-1899, machinist, tr. 09-09-1925: N.N..
   3. Aalbert Roos, * Den Haag 23-02-1902, N.Hv., letterzetter, tr. 24-11-1926: Dingena Flack, * Ridderkerk 31-03-1898, wo. o.a. Valkenboschlaan 105 en Kootwijkstraat 158.
   4. Dirk Marinus Roos, * Den Haag 10-07-1905, tuinman.
   5. Maria Roos, * Den Haag 24-05-1913, tr. ald. 03-01-1936: Arie van Zaanen, * Scheveningen 08-05-1909.

IX14.

Arie Roos, * Scheveningen 19-04-1855, N.Hv., los arbeider, mandenmaker, † Den Haag 15-10-1933, wo. Scholstraat 140, Olieberg 13/44, Vuurbaakstraat 44/46 en o.a. Gouverneurlaan 706 en Fahrenheitstraat 117, tr. (1) ald. 20-11-1878: Adriana (Joantje) den Dulk, * ald. 19-08-1857, N.Hv., † ald. in kraambed 15-03-1889; tr. (2) ald. 23-10-1889: Josijna Hoogenraad, * Loosduinen 23-09-1857, N.Hv., dienstbode, dv. Philippus en Maria Diest (Loosduinen); tr. (3) Den Haag 25-04-1894: Gudula Maria Josephina Steingiesser, * Den Haag 04-12-1863, R.K., kwam 08-02-1888 vanuit Keulen, wv. Johannes van Blerk, dv. Adolf en Christina Consienia Noegerath.
Gudela had na het weduwe worden van Joh.van Blerk uit een relatie een dochter gekregen:Christina Maria Steingiesser,  geboren op 4-11-1889. Zij trouwde met ene Daniels.

Kinderen uit z’n 1e huwelijk:

   Ewit Roos, * 11-05-1878, † Scheveningen 08-06-1879.
   Leentje/Leuntje Roos, * Den Haag 27-01-1880, vertr. 06-03-1896 naar Gouda.
   Adriana Johanna Roos, * Den Haag 12-03-1882, † ald. 14-07-1890.
   Wilhelmina Roos, * Den Haag 01-03-1884, † ald. 24-10-1886.
   Kniertje Roos, * Den Haag 08-09-1885, † ald. 14-04-1886.
   Ewit,volgt X34.
   N.N. Roos, * ± 03-1889.

Kind uit z’n 2e huwelijk:

   Arie Roos, * Den Haag 25-04-1890, † Loosduinen 23-07-1890.

Kind uit z’n 3e huwelijk:

   Wilhelmina Gudula Josephina Roos, * Den Haag 26-05-1894, tr. 07-02-1917: Dirk van Wijngaarden, * 1887.
   Elisabeth Adriana Roos, * Den Haag 09-06-1895, N.Hv., vertr. 1919 naar Rotterdam.
   Arie Adolf Roos, * Den Haag 02-07-1896, † 04-07-1896.
   Gudula Margaretha Adolphina Roos, * Scheveningen 05-06-1898.
   Adriana Carolina Christina Johanna Roos, * Scheveningen 04-11-1899, N.Hv., tr. 02-08-1922: Dirk van der Niet, wo. o.a. Van Egmondstraat 64.
   Josephina Maria Roos, * Scheveningen 06-03-1901, tr. 28-03-1928: Theodorus van der Spek.
   Carolina Helena Adolphina Roos, * Scheveningen 28-04-1902, verpleegster, vertr. 1925 naar Zeist.
   Arie Adolf Marinus Roos, *Scheveningen 20-09-1903.
   Elisabeth Adriana Roos, * Scheveningen 09-06-1895, verpleegster, strijkster, vertr. 1923 naar Bodegraven en Bloemendaal.
   Arie,volgt X35.

IX15.

Dirk Roos, * Scheveningen 28-06-1860, N.Hv., kuiper, wo. Spuistraat 47, Wagenstraat 104/1466, Droogersdijk en Olieberg 10, verh. 30-05-1885 naar Vlaardingen, tr. (1) Scheveningen 16-08-1882: Adriana Maria Haring, * Monster 22-10-1862, † 04-06-1892, dv. Arie (schipper) en Antje Moor; tr. (2) 16-08-1893: Trijntje Molenaar, * Zaandam 02-04-1861, † Scheveningen, dv. Aldert en Aagje Reuriks (Zaandam); tr. (3) Rotterdam 1897 met zijn schoonzus: Jannetje Molenaar, * Kralingen 31-01-1866.

Uit zijn 1e huwelijk:
   Wilhelmina Roos, * Den Haag 09-11-1884, wo. Boegstraat 9 en de Wagenstraat.
   Antje Wilhelmina Roos, * Den Haag 27-06-1889.
   Willem Roos, * Den Haag 24-12-1890, † Scheveningen 07-05-1891.

IX16.

Ewit Roos, * Scheveningen 10-03-1865, N.Hv., kleermaker, † Den Haag 09-11-1945, vertrok van Scheveningen 18-05-1889 ri. Schoonhoven, otr. ald. 08/15-12-1889, tr. Scheveningen 27-12-1889: Adriana van der Kruk, * ΄s-Gravenzande 09-03-1865, † Scheveningen 29-12-1950, dienstbode, dv. Adrianus (tuinier, lanbouwer te Monster) en Maartje Maartie) van der Kruk († voor 1889). Wo. te Scheveningen aan de Molenslop 12, Keizerstraat 126/136a/11a, Zeezwaluwstraat 206, vandaar geλvacueerd naar Opheusden (W.O.II). Na hun evacuatie woonde het paar bij hun dochter Adriana, Burg Hovylaan (Loosduinen), later bij dochter Mien aan het Vrijstaathof te Den Haag. Weer later verhuisde Wilhelmina (Mien) met gezin en oma van der Kruk naar de Pluvierstraat 335. Alle ouders zijn get. op hun huwelijk Adriana was de zus van Jan van der Kruk die met Ewits zuster Kniertje trouwde.(zie VIII8-onder Kniertje)

het echtpaar Ewit en Adriana Roos-van der Kruk, anno 1939 bij hun 50-jarig huwelijksfeest

Ewit had een gebrek aan een voet waardoor hij mank liep. Het paar moest in 1942 onder dwang van de Duitse bezetting vanuit Scheveningen evacueren naar Opheusden in Gelderland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Wilhelmina Martina (Mien) Roos, * Scheveningen 10-12-1890, † ald. 04-01-1952, tr. Den Haag 01-12-1915 (haar neef): Jacobus Ouwehand, tuinder – arbeider, * ald. 25-07-1890, † ald. 16-09-1981, zv. Arie en Badje Ouwehand-Roos (zus van Ewit Roos; zij was * 16-02-1867), hij htr. 13-08-1952: Pieternella Mos, * Den Haag 20-04-1910, hieruit Petronella Jacoba Ouwehand, * Den Haag 27-05-1953.

       Hieruit:
    a. Arie Adriaan Ouwehand, * Den Haag 21-09-1916, † ald. 09-04-1917.
    b. Adriana (Adrie) Ouwehand, * Den Haag 09-10-1917, tr. Loosduinen 30-12-1942: Wouter Vink, * Den Haag 1916, † Lahde (Dld.) 29-03-1945, htr. Wouter Oosteling.
    c. Bertha Wilhelmina Ouwehand, * Den Haag 25-07-1920, † ald. 29-04-1928.
    d. Eduard Jacobus Ouwehand, * 31-12-1923, tr. A.C. Duran, † 2002.
    e. Adrianus Ouwehand, * Den Haag 16-03-1929, tr. Loosduinen 06-11-1968: E.N. van Kesteren.

     

   Adrianus,volgt X36.
   Willemvolgt X37.
   Martinus,volgt X38.
   Kniertje (Cor) Roos, * Scheveningen 11-06-1903, † Loosduinen 09-06-1994, tr. Den Haag 24-06-1925: Pieter Teske, * 10-11-1901, † Den Haag 15-11-1965, kapper, wo. Vrijstaathof te Den Haag.

                      Hieruit:

     a. Christiaan (Chris) Teske * Scheveningen 02-06-1926, † Amsterdam 22-02-1995, htr. Truus Schelling.

     Hieruit:

       - Chris Teske, * 03-03-1961.
       - Richard Teske, * 05-01-1963.
       - Angelique Teske, * 30-09-1966.
       - Jessica Teske, * 18-02-1973.

     b. Adriana (Adrie) Teske, * Scheveningen 08-05-1928, tr.: Herman E. Pouderoyen, * 19-09-192, † 01-03-1986.

     Hieruit:

       - Herman P. Pouderoyen, * 19-12-1957.
       - Rowald R.E. Pouderoyen, * 06-04-1963.
       - Sandra A.M. Pouderoyen, * 12-01-1967.

     c. Johanna (Annie) Teske, * Scheveningen 02-09-1932, tr. Dick Vink, * Den Haag.

     Hieruit:

       - Dick Vink, * Den Haag 06-04-1954.
       - Harrie Vink, * Den Haag 22-06-1963.

     d. Wilhelmina (Willy) Teske, * Scheveningen 06-11-1935,  † 2005 tr. Gerrit de Wit.

     Hieruit:

       - Eric O. de Wit, * 27-01-1961.
       - Elles de Wit, * 19-06-1963.
       - Edwin de Wit, * 25-02-1966.

   Adriana Roos, * Scheveningen 12-06-1906, † Loosduinen 03-08-1990, tr. Jelle Douma * Den Haag 26-10-1901, † Den Haag 29-09-1977, kapper.

                          Hieruit:

     a. Hijlke (Henny) Douma, * Loosduinen 11-11-1929, tr. Jannetje (Janny) van Gaalen, * Den Haag 14-05-1936

     Hieruit:

       - Marcel Douma, * 19-06-1961.
       - Emile Douma, * 22-12-1964.
       - Vincent Douma, * 09-01-1966.

     b. Eduard Adriaan Douma, * Loosduinen 19-09-1934, tr. Jacoba G. van Rooyen, * Den Haag 03-02-1935 overleden 2011

     Hieruit:

       - Monique Douma, * 19-01-1962.
       - Jacqueline Douma, * 18-05-1964.

        

IX17.

Johannes Roos, * Scheveningen 11-12-1872, N.Hv., opperman, wo. Spuistraat 47, Keizerstraat 345/315, Kerklaan 32 en Kolenwagenslag 81/129, tr. Scheveningen 29-03-1893: Johanna Kuiper, * ald. 04-02-1871, † mog. ald. 27-11-1924, dv. Arie (timmerman) en Arendje Kuiper. Johannes tr. mog. 27-12-1816 ook Johanna Elisabeth van der Kleijn, * Gouda 15-02-1882. [klopt † datum Kuiper niet, σf?]

Kinderen uit dit huwelijk:

   Eduard,volgt X39.
   Arendje Roos, * Scheveningen 24-02-1895, † ald. 22-10-1896.
   Arendje Roos, * Scheveningen 19-02-1897, tr. 20-07-1921: Bastiaan Klaverstijn.
   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 09-05-1899.
   Johanna Roos, * Scheveningen 06-10-1901.
   Johannes,volgt X40.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 01-10-1906, tr. ald. 02-06-1926: Wilhelmus P.C.A. Buutveld.
   Maria Roos, * Scheveningen 23-06-1911, tr. ald. 05-04-1933: Cornelis Jacobus van Huizen, * 1904.

IX18.

Arie Roos, * Scheveningen 04-04-1849, N.Hv., visscher, † ald. 28-01-1924, N.Hv., wo. Olieberg 58d en Vuurbaakstraat 58d/184, tr. (1) ald. 02-01-1873: Gerritje Vrolijk, * ald. 01-03-1852, naaister, † ald. 16-01-1901, dv. Jacob (omroeper) en Leuntje Harteveld; tr. (2) ald. 06-04-1904: Aagje van der Harst, * ald. 27-05-1852, † ald. 21-12-1927, wv. Jacob Spaans, dv. Leenderd en Grietje Overduin.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maarten Roos, * Scheveningen 08-12-1873, † ald. 25-01-1874.
   Maarten Roos, * Scheveningen 02-02-1875, † ald. 22-10-1876.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 07-09-1877, † ald. 23-04-1878.
   Leuntje Roos, * Scheveningen 13-08-1879.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 14-12-1881.
   Jacobus,volgt X41.
   Arie Roos, * Scheveningen 08-09-1885, † ald. 03-03-1886.
   Neeltje Roos, * Scheveningen 12-09-1886.
   Arie,volgt X42.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 03-03-1892, † ald. 19-08-1915.
   Maarten Roos, * Scheveningen 19-10-1895.

    

IX19.

Johannes Roos, * Scheveningen 27-08-1853, visser, wo. Weststraat 168/347, diende als loteling bij het 4e Reg. Inf., zeevisser, wo. Weststraat 347, tr.ald. 27-12-1876: Johanna Taal, * Scheveningen 17-01-1854, visverkoopster, wo. Scheveningen, leefde nog sept. 1914, dv. Leendert en Maria Buitenhek.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Jacob,volgt X43.
   Leendert,volgt X44.
   Johannes Roos, * Scheveningen 09-10-1882, † ald. 27-02-1883.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 03-09-1884.
   Johannes,volgt X45.
   Maria Roos, * Scheveningen 15-02-1889, † ald. 08-07-1890.
   Maarten,volgt. X46.
   Arie Roos, * Scheveningen 22-09-1892, † ald. 14-10-1893.
   Maria Roos, * Scheveningen 19-12-1894, tr. ald. Cornelis van der Toorn, * ald. 1892.

    

IX20.

Machiel/Michiel Roos, * Scheveningen 27-01-1858, N.Hv., visser, wo. Werfstraat, Zeilstraat 51, Olieberg 62e, Boegstraat 13g en Vuurbaakstraat 62e, tr. ald. 28-12-1881: Neeltje van der Oever, * ald. 23-10-1856.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maarten,volgt X47.
   Cornelis Roos, * Scheveningen 19-01-1884, † ald. 09-03-1884.
   Cornelis,volgt X59.
   Jacobus Roos, * Scheveningen 28-01-1888, zeevisser, schoenmaker ‘38.
   Machiel/Michiel,volgt X49.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 13-11-1891, tr. ald. 05-01-1921: Hendrik Westerduin, * 1891.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 10-08-1894.
   Neeltje Roos, * Scheveningen 17-05-1897.
   (Levenloos kind) Roos, */† Scheveningen 09-02-1901.

    

IX21.

Johannes Cornelis Roos, * Scheveningen 28-02-1844, N.Hv., visser, † ald. 19-12-1905, tr. ald. 23-02-1870: Neeltje Pronk, * ald. 27-03-1845, werkster, wv. van Cornelis Pronk, dv. Minnekus en Marijtje van Duivenbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

IX22.

Teuntje Roos, * Scheveningen 16-05-1846, † ald. 20-04-1924, tr. Gijsbert van Duivenbode.

Zij had een natuurlijke niet erkende zoon:

1. Arie,volgt X53.

 

IX23.

Jacobus Cornelis Roos, * Scheveningen 14-09-18655, N.Hv., visser, wo. Weststraat 262, Maststraat 63 en Messtraat 262b, † ald. 29-05-1916, tr. al. 02-03-1888: Cornelia Toet, * ald. 23-09-1866, dv. Machiel en Chieltje van der Harst.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Adriana Maria Roos, * Scheveningen 06-03-1866.
   2. Chieltje Roos, * Scheveningen 14-08-1888.
   3. Cornelia Roos, * Scheveningen 30-10-1891.
   4. Jacoba Roos, * Scheveningen 07-12-1893, tr.: Gerbrand den Heijer.
   5. Helena Johanna Roos, * Scheveningen 09-10-1895, tr.: Jan Willem Gunter.
   6. Wilhelmina Roos, * Scheveningen 14-09-1897, tr.: Jacobus Cramer.
   7. Helena Roos, * Scheveningen 02-08-1900, wo. 1925 Werfstraat bij haar ma, tr. Rotterdam 04-11-1926: Hendricus G.W. Altorf.
   8. Jacobus,volgt X54.
   9. Johanna Roos, * Scheveningen 23-09-1905, † ald. 01-11-1905.
   10. Johanna Roos, * Scheveningen 12-02-1909.

    

IX24.

Johannes Roos, * Scheveningen 18-08-1872, N.Hv., visser, wo. Werfstraat 8 en Smidsslop 39, tr. (1) ald. 27-12-1893: Johanna Jol, * ald. 25-08-1869, † ald. 27-04-1894, dv. Michiel Cornelis en Johanna Cornelia Knoester; tr. (2) ald. 28-12-1894: Johanna Pronk, * ald. 13-09-1874, † ald. 20-02-1917 (kraambed), dv. Arend en Maria de Ruiter.

Uit z’n 1e huwelijk:

   Jacobus Roos, * Scheveningen 14-12-1891, † ald. 03-09-1896.

Uit z’n 2e huwelijk:

   Maria Roos, * Scheveningen 27-10-1897, N.Hv., tr. ald.: Pieter den Heijer, * ald. 29-04-1895.
   Jacobus,volgt X55.
   Arend Roos, * Scheveningen 09-10-1901, † ald. 11-02-1912.
   Johannes,volgt X56.
   Adriana Maria Roos, * Scheveningen 21-08-1905, † ald. 05-12-1981, tr. ald. 09-01-1929: Cornelis Verbaan, * ald. 21-08-1905, † ald. 05-06-1976, zv. Jochem en Geertruida Roos.

  Kinderen:

     a. Jochem Verbaan, * Scheveningen 24-06-1930.
     b. Johannes Verbaan, * Scheveningen 13-09-1937.
   Johanna Roos, * Scheveningen 23-12-1907, tr. ald. 07-11-1928: Martinus Ros (* 1907).
   Elisabeth Roos, * Scheveningen 10-11-1910, tr. Den Haag 31-12-1930: Leenderd Maarten Pronk, * ald. 09-10-1908.
   Arendje Roos, * Scheveningen 21-02-1913, N.Hv., tr. 10-11-1936: Teunis Arie Pronk, * ald. 29-09-1914.
   Jacoba Maria Roos, * Scheveningen 29-02-1914, † ald. 16-09-1914.
   Johanna Roos, * Scheveningen 20-02-1917, † ald. 24-02-1917.

    

IX25.

Arie Roos, * Scheveningen 06-09-1846, N.Hv., arbeider, wo. Keizerstraat 225, Schelpstraat 4, Weststraat 254, Loggerstraat 88 en Drogersdijk 38, † ald. 07-06-1907 (60j.), tr. (1) ald. 17-12-1873: Cornelia Turfboer, * Scheveningen 26-10-1844, koopvrouw, † ald. 05-06-1885, dv. Bastiaan (†) en Jannetje Roos (leeft nog); tr. (2) ald. 27-04-1887: Arendje den Heijer, * ald. 02-10-1846, werkster, is later invalide, wv. Kornelis Mooiman, dv. Minnekus en Jannetje Groen.

Uit zijn 1e huwelijk:

   Geertje/Geertruida Turfboer, * Scheveningen 23-10-1872 (uit eerdere relatie?)
   Jansje Roos, * Scheveningen 10-12-1875.
   Klaar Roos, * Scheveningen 04-10-1877.
   Bastiaan Roos, * Scheveningen 08-09-1880, † ald. 29-06-1881.
   Arie,volgt X57.

    

IX26.

Teunis Roos, * Scheveningen 24-06-1857, N.Hv., visser, wo. Olieberg 12 en Lijnstraat 2a, † ald. 11-06-1941, tr. ald. 09/18-05-1878: Kniertje Pronk, * ald. 28-06-1856, † Den Haag 18-02-1945.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt X58.
   Teunis,volgt X59.
   Jacobus,volgt X60.
   Arendje Roos, * Scheveningen 09-11-1884, vertr. 22-05-1887 naar Monster, tr. 08-05-1907: W. van de Nol.
   Corving Roos, * Scheveningen 04-09-1887, † ald. 28-03-1888.
   Arie,volgt X61.
   Johanna Roos, * Scheveningen 28-09-1893, tr. ald.: Huibert Dijkhuizen.
   Aagje Roos, * Scheveningen 01-08-1896, † 03-08-1898.

    

IX27.

Johannes Roos, * Scheveningen 30-04-1864, N.Hv., visser, opperman, wo. Droggersdijk 53, Schoolstraat 35 en Marcelisstraat 43/14j, tr. ald. 12-01-1887: Jacoba de Ruijter, * Scheveningen 21-11-1867, dv. Gijsbert (metselaar) en Adriana Vink (Scheveningen).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arendje Roos, * Scheveningen 30-03-1887.
   Gijsbert,volgt X62.
   Adriana Roos, * Scheveningen 23-09-1890, N.Hv., tr. 27-12-1917: Joseph H.G. Herdieckerhoff, wo. Oranjelaan 12 en Stationsplein 45.
   Arie,volgt X63.
   Jacoba Roos, alias Co van de Kallezand, * Scheveningen 23-09-1894, tr. Den Haag 12-05-1915: Gerrit Harteveld, alias de Kiet, * Scheveningen 18-12-1893, zv. Gerrit en Petronella Martina den Heijer. Hij htr. Den Haag: Mathilde Heidenstecker, □ Den Haag.

  Uit haar huwelijk met Gerrit:

     a. Gerrit Harteveld, * Scheveningen, † ald., tr. Den Haag: Catharina Taal, † Scheveningen.
     b. Jacoba Harteveld, * Scheveningen, tr. ald. (kerk) (1): Nico Toet; tr. (2): Gerrit L. van Elten.
     c. Catharina Harteveld, * Scheveningen, tr.: Cornelis Gerhard Barneveld, begr.ald..
     d. Joahannes Harteveld, * Scheveningen, tr. (1) Den Haag: Dick C. Vrolijk; tr. (2) ald.: Elisabeth Cornelia de Jager, * Scheveningen.
     e. Petronella Martina Harteveld, * Scheveningen, tr. Den Haag: G.H. (Harry) Lane.
     f. Teunis Harteveld, * Scheveningen, † ald. 25-08-1928.
     g. Corrie Harteveld, * Scheveningen, tr. Den Haag: Piet de Zwart, * ald., † Rotterdam.
   Maria Roos, * Scheveningen 14-11-1895, tr. ald.: Gerrit Harteveld.
   Johannes,volgt X64.
   Johanna Roos, * Scheveningen 16-10-1900, tr. ald. 22-09-1920: Hendrik de Lange.
   Aagje Roos, * Scheveningen 21-09-1903, † ald. 30-11-1903.
   Corrie Roos, * Scheveningen 22-03-1905, boetster, tr. ald. 17-03-1926: Cornelis IJspolder, * ald. 1902.
   Aagje Roos, * Scheveningen 06-10-1907, tr. ald. 27-08-1930: Jacobus Mooiman, * 18-11-1908.

    

IX28.

Ary Roos, * Scheveningen 18-08-1873, tr. Bruinisse 12-09-1896: Janna Jacomina Walkier, * Zierikzee 18-04-1873, dv. Joost en Jacomina Timmermans.

Hun kinderen:

   Ary Roos, * Vlaardingen 29-11-1899.
   Jacomina Roos, * Scheveningen 18-09-1901, vertr. 13-08-1918 naar Schipluiden, tr.: Johannes L.N. van der Linde, * 1896.
   Joost Roos, * Scheveningen 30-12-1902, tuinder, wo. o.a. Pluvierstraat 150 en Urksestraat 12, tr. ald. 20-12-1933, NHv.: Jacoba Taal, * Den Haag 16-10-1909.
   Arendje Roos, * Scheveningen 10-10-1904, † ald. 31-10-1904.
   Korving Roos, * Scheveningen 20-01-1906, kleermaker, wo. ’38 Vaillantlaan 470, komt ’18 van Schipluiden.

    

IX29.

Gerrit Roos, * Scheveningen 22-01-1852 (get. Wouter Rog, 24j.), visser, wo. Weststraat 155 en Nieuwe Laantjes 40, † ald. 24-02-1911, tr. (1) ald. 30-12-1874: Arendje/Treutje Bal, * ald. 16-07-1851, naaister, † ald. 27-02-1891, dv. Jan en Immetje van Zanen; tr. (2) ald. 21-12-1892: Leentje Dijkhuizen, * ald. 22-07-1853, wv. Cornelis de Ruiter, dv. Pieter en Maria Bal. Wo. Kolenwagenslop 3a.

Kind uit 1e huwelijk:

   Cornelis Johannes Roos, * Scheveningen 22-02-1879, † ald. 03-06-1890.

Vuurbaakstraat 1927; Achterop de foto staat dat de knielende vrouw Jans Roos-Plugge was.

IX30.

Teunis Roos, * Scheveningen 11-09-1858, ziekelijke gesteldheid, visser, † ald. 14-03-1898, wo. Keizerstraat 78, Olieberg 80e en Vuurbaakstraat 67, tr. ald. 28-05-1879: Johanna Plugge, * ald. 13-03-1858.

Zij hadden samen 8 kinderen, waarvan mij bekend:

   1. Cornelis,volgt X65.
   2. Johanna Roos, * Scheveningen 15-09-1881.
   3. Maria Roos, * Scheveningen 26-08-1884.
   4. Arendje Roos, * Scheveningen 07-09-1886.
   5. Martina Roos, * Scheveningen 05-10-1887, † ald. 09-01-1888.
   6. Martina Roos, * Scheveningen 11-12-1888.
   7. Teunis,volgt X66.
   8. Krijntje Roos, * Scheveningen 23-12-1893, tr. ald.: Pieter Verheij.
   9. Dirk,volgt X67.

    

IX31.

Albertus Roos, * Scheveningen 04-08-1840, N.Hv., nachtwacht, † ald. 15-07-1878, wo. Keizerstraat 213 en Schoolstraat 29, tr. ald. 10-01-1866: Neeltje Maria Koning, * ald. 23-02-1838, R.K..

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Albertus Roos, * Scheveningen 18-06-1866, † ald. 08-02-1869.
   2. Maria Helena Roos, * Scheveningen 07-12-1867, † ald. 07-07-1868.
   3. Albertus Roos, * Scheveningen 22-11-1869.

IX32.

Martinus Roos, * Scheveningen 23-06-1842, N.Hv., zeilenmaker, arbeider, wo. Droogersdijk 13, † Den Haag 05-09-1915, tr. (1) ald. 13-02-1867: Leuntje Ruinaard, * Monster 11-07-1841, † Scheveningen 03-01-1907, dv. Jacobus en Jannetje de Zoete; tr. ald. (2) 10-07-1907: Wilhelmina Pronk, * ald. 05-07-1839, visverkoopster, wv. Gerrit de Roode, dv. Arie en Wilhelmina de Niet.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Magdalena/Leentje Roos, * Scheveningen 16-08-1867, † ald. 26-05-1882.
   2. Johanna Roos, * Scheveningen 05-08-1869.
   3. Maria Adriana Roos, * Scheveningen 12-02-1872.
   4. Jacobus,volgt X68.
   5. Alberta/Bertha Roos, * Scheveningen 10-02-1877.
   6. Martina Roos, * Scheveningen 07-12-1880.

    

IX33.

Aalbert Roos, * Scheveningen 08-07-1855, N.Hv., mandenmaker, wo. Stuurmanstraat, Werfstraat 82/95, Olieberg 60c en Torenstraat 115, tr. ald. 08-01-1879: Willemina van der Plas, * Katwijk 31-03-1855, dv. Rijn en Willem den Heijer.

Kinderen uit dit huwelijk:

     1. Trijntje Wilhelmina Roos, * Scheveningen 25-08-1877.
     2. Willemina Trijntje Roos, * Scheveningen 28-10-1879.
     3. Johannes,volgt X69.
     4. Reindert,volgt X70.
     5. Maria Roos, * Scheveningen 07-02-1887, † ald. 23-08-1887.
     6. Aalbert Roos, * Scheveningen 18-06-1888, † ald. 15-02-1889.
     7. Maria Roos, * Scheveningen 29-09-1889.
     8. Albert,volgt X71.
     9. Leendert Roos, * Scheveningen 13-10-1893, † ald. 31-08-1894.
     10. Leendert,volgt X72.

      

IX34.

Jacobus Roos, * Scheveningen 10-08-1860, N.Hv., wo. Kerkstraat 105, Droogersdijk 117/74 en Loggerstraat 84/88/95/112, metselaar, † ald. 06-01-1935, tr. ald. 29-03-1882: Willemina Zoutenbier, * ald. 04-07-1863, dv. Johannes en Mijntje Ros.

Kinderen uit dit huwelijk:

IX35.

Gerrit Roos, * Scheveningen 09-07-1845 (vlg. bev. reg. van 1845 * ald. 26-05-1845), N.Hv., wo. Rogstraat 52 en Kerklaan 49/25, diende als plaatsvervanger in het 4e Reg. Inf., arbeider, tr. ald. 17-01-1872: Jacoba (Jaapje) Taal, * ald. 30-09-1841 (σf 17-01?), visverkoopster, † Delft 01-01-1929, dv. Minnekus en Jaapje Taal.

Hieruit:

   Johanna/Antje Roos, * Scheveningen 06-11-1870.
   Minnekus,volgt X78.
   Maarten Roos, * Scheveningen 14-03-1873, † ald. 10-06-1873.
   Leentje Roos, * Scheveningen 18-01-1876.
   Maarten Roos, * Scheveningen 08-09-1878, † ald. 05-11-1878.
   Geertje Roos, * Scheveningen 23-09-1879.
   Jacobus,volgt X79.

    

IX36.

Cornelis Roos, * Scheveningen 07-09-1849, N.Hv., arbeider, diende als loteling bij het 1e Reg. vesting Artillerie, wo. Maststraat 71 en Keizerstraat 313/362, tr. ald. 24-09-1873: Dirkje Zoutenbier, * ald. 01-09-1845, naaister, dv. Johannes en Mijntje Roos.

Hieruit:

   Leuntje Roos, * Scheveningen 01-05-1873.
   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 02-05-1875.
   Gerritje Roos, * Scheveningen 15-02-1878.
   Jansje Roos, * Scheveningen 07-01-1881, vertrekt 26-02-1889 naar Rotterdam.
   Cornelis Roos, * Scheveningen 21-09-1884.
   Pieter Roos, * Scheveningen 09-02-1886, † ald. 05-10-1886.
   Johannes Roos, * Scheveningen 12-09-1887, visser, vertrok in 1909 voor de dienstplicht naar de kazerne te Harderwijk, los arbeider, tr. 12-03-1924: Gerredina Bronwasser, * Sliedrecht 04-09-1896.
   Klaar,volgt X80.

    

IX37.

Arie Roos, * Scheveningen 11-07-1856, N.Hv., arbeider, † 10-12-1935, wo. Keizerstraat 312/326/368, Droogdijk 31/55/60, Kerklaan 17 en Loggerstraat 57d/157, tr. ald. 15-12-1875: Chieltje Kuiper, * ald. 06-08-1855, dv. Cornelis en Cornelia Vrolijk.

Hieruit:

   Johanna Roos, * Scheveningen 14-07-1877.
   Arie Roos, * Scheveningen 18-11-1878, † ald. 08-10-1880.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 27-08-1881, † ald. 02-12-1882.
   Arentje Roos, * Scheveningen 01-11-1882.
   Cornelis,volgt X81.
   Gerrit Roos, * Scheveningen 16-10-1885, † ald. 10-11-1886 (1jaar).
   Gerrit,volgt X82.
   Arie Roos, * Scheveningen 01-07-1889, † ald. 12-03-1892.
   Leendert Roos, * Scheveningen 26-09-1891, † ald. 16-05-1893.
   Leendert,volgt X83.
   Pieter Roos, * Scheveningen 09-02-1895, † ald. 09-08-1895.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 23-09-1895.
   Chieltje Roos, * Scheveningen 31-12-1896, † ald. 25-11-1900.

    

IX38.

Wouter Roos, * Scheveningen 21-08-1867, NHv., arbeider, tr. (1) Den Haag 12-01-1887: Arendje de Roode, * Scheveningen 02-04-1863, † Scheveningen 01-07-1897, dv. Jan en Petronella Bruijn; tr. (2) Scheveningen 09-02-1898: Dirkje Knoester, * ald. 26-10-1877, dv. Leenderd en Martijntje Plugge. Hij wo. achtereenvolgens: Keizerstraat 258, 284, 256, 266, Loggerstraat 57b.

Kinderen uit z’n 1e huwelijk:

   Martine Roos, * Scheveningen 19-12-1886, † ald. 02-03-1887.
   Martinus,volgt X84.
   Leendert Roos, * Scheveningen 20-03-1891, † ald. 10-09-1892.
   Leendert,volgt X85.
   Johannes Roos, * Scheveningen 13-10-1896, † ald. 17-03-1897.

Kinderen uit z’n 2e huwelijk:

   Johanna Roos, * Scheveningen 12-12-1898, wo. Keizerstraat 212/204, tr. ald. 16-11-1918: Dhr. Borch.
   Wouter,volgt X86.
   Dirk,volgt X87.
   Geertje Roos, * Scheveningen 29-11-1903, † ald. 23-04-1904, tweeling met:
   Martine Roos, * Scheveningen 29-11-1903, † ald. 06-04-1904.
   Martina Roos, * Scheveningen 16-08-1905, tr. ald. 05-05-1926: Klaar Harteveld, * ald. 1903.
   Gerrit,volgt X88.
   Leendert Roos, * Scheveningen 18-11-1909.
   Johannes Roos, * Scheveningen 12-10-1913, † ald. 07-04-1914.

    

X.

Johannes Pieters Roos, * Scheveningen 24-10-1886, visser, wo. o.a. Loggerstraat 5, † ald. 21-02-1911, tr. ald. 10-09-1909: Wilhelmina Taal * ald. 25-01-1888, † ald. 14-07-1922, dv. Krijn en Maria Pronk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Willem Roos, * Scheveningen 28-10-1912.
   2. Krijn Roos, * Scheveningen 11-08-1916, † ald. 24-08-1916.

X2.

Cornelis Roos, * Scheveningen 09-10-1889, N.Hv., wo. Drogersdijk 61/3, tr. ald. 08-01-1913: Grietje Rog, * ald. 05-01-1890.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maria Roos, * Scheveningen 03-09-1913.

    

X3.

Arie Roos, * Scheveningen 24-09-1892, kleermaker, wo. o.a. Messtraat 8, tr. ald. 05-01-1921: Elisabeth Lydia Dispa, * Loosduinen 19-04-1897.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Maria Roos, * Den Haag 25-06-1921.
   2. Arie Roos, * Den Haag 13-12-1923.
   3. Gerarda Roos, * Den Haag 20-05-1928.
   4. Arnoldus Johannes Roos, * Den Haag 12-06-1931, tweeling met:
   5. Elisabeth Lydia Roos, * Den Haag 12-06-1931.

    

X4.

Willem Johannes Roos, * Scheveningen 22-08-1894, zeevisser, wo. ’35 Zeezwaluwstraat 33, tr. ald. 02-10-1918: Adriana Wouterina van Laan, * Den Haag 16-02-1897.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Willem Roos, * Den Haag 21-04-1919, vertr. ’38 naar Den Helder, Marinekazerne.
   Cornelis Roos, * Den Haag 13-12-1924.

    

X5.

Willem Roos, * Scheveningen 11-10-1899, zeevisser, wo. ’38 Menninckstraat 220, tr. ald. 31-12-1919: Neeltje Keus, * ald. 26-02-1902.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Willem Roos, * Scheveningen 18-03-1920.
   Geertruida Roos, * Scheveningen 17-12-1921.
   Maria Roos, * Scheveningen 19-02-1927.
   Nelly Roos, * Scheveningen 11-10-1930.
   Cornelia Johanna Roos, * Scheveningen 15-12-1935.
   Evelina Johanna Roos, * Scheveningen 25-10-1936.

    

X6.

Arie Simon Roos, * Scheveningen 21-09-1861, N.Hv., visser, wo. Olieberg 67d, Vijzelstraat 253e, Kielstraat 61 en Drogersdijk 22/26, † ald. 04-08-1922, tr. ald. 30-12-1885: Teuntje Plugge, * ald. 11-07-1863, † ald. 25-03-1930, dv. Johannes en Huibertje Cornelia den Heijer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arendje Roos, * Scheveningen 21-08-1886, † ald. 03-09-1886.
   Willem,volgt XI.
   Arie,volgt XI2.
   Minnekus Roos, * Scheveningen 01-05-1891, ~ ald. 12-03-1905.
   Johannes,volgt XI3.
   Arie Simon Roos, * Scheveningen 21-01-1895, † ald. 12-08-1895.
   Arentje Roos, * Scheveningen 11-09-1896.
   Huibertje Cornelia Roos, * Scheveningen 22-10-1897.
   Teuntje Roos, * Scheveningen 31-08-1900, tr. ald. 23-06-1937: Jacob van der Hak, * 18-09-1897.
   Arie Simon Roos, * Scheveningen 05-10-1902, † ald. 02-01-1903.
   Arie Simon Roos, * Scheveningen 20-11-1903.
   Minnekus Roos, * Scheveningen 30-06-1905, † ald. 26-12-1906.

    

X7.

Jacob Roos, * Scheveningen 10-03-1868, N.Hv., visser, wo. Kolenwagenslag 26, † op de Noordzee 10-10-1926, tr. (1) ald. 30-05-1894: Maria den Dulk, * Scheveningen 16-01-1869, garenboetster, † ald. 05-07-1908, dv. Joahannes en Wilhelmina de Jong; tr. (2) ald. 19-04-1911: Wilhelmina Verbaan, dv. Daniel en Adriana Baak, * ald. 28-09-1875, wv. Jacobus Vrolijk, * ald. 20-02-1876, † ald. 14-12-1905, zv. Joris en Wilhelimna Pronk, .

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maartje Roos, * Scheveningen 26-09-1890, had mog. een relatie met Dirk van der Zwan.

   Kinderen hieruit:

     a. Jacob Roos, * Scheveningen 27-12-1915.
     b. Dirk Roos, * Scheveningen 01-06-1916.
   Arendje Roos, * Scheveningen 04-01-1895, † ald. 14-02-1895.
   Arendje Roos, * Scheveningen 23-02-1896, † ald. 29-05-1905.
   Johannes Roos, * Scheveningen 28-01-1898.
   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 03-03-1900.
   Jacobus Roos, * Scheveningen 08-10-1902, † ald. 10-12-1905.
   Neeltje Roos, * Scheveningen 05-01-1912.
   Arendje Roos, * Scheveningen 06-09-1913, † ald. 08-10-1913.

X8.

Willem Roos, * Scheveningen 03-04-1860, visser, wo. Olieberg 55/57/34, † ald. 17-11-1889, tr. ald. 12-12-1883: Maria Verbaan, * ald. 01-05-1864, dv. Jacob en Cornelia de Jong.

Kinderen uit dit huwelijk:

     1. Martina Roos, * Scheveningen 02-06-1884, † 20-08-1884.
     2. Jacobus,volgt XI4.
     3. Martina Roos, * Scheveningen 13-10-1886.

      

X9.

Jacobus Roos, * Scheveningen 22-10-1864, N.Hv., visser, wo. Olieberg 55, Molenslop 33 en Korendijkstraat 40b/74, tr. ald. 02-01-1889: Wilhelmina Hus, * ald. 15-08-1866, dv. Matthijs en Dirkje Verbaan.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Minnekus Roos, * Scheveningen 15-08-1889.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 11-02-1892.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 01-09-1892, † ald. 22-11-1980, tr. ald. 12-12-1915: Arie Daniλl Verbaan, * ald. 19-12-1891, † ald. 10-10-1967, zv. Daniλl en Adriana Baak.

  Kinderen:

     a. Neeltje Verbaan, * Scheveningen 12-03-1916, tr.: Pieter Appolonius van Polen, * ald. 08-03-1914, zv. Geurt en Jannetje Cornelia van der Put.
     b. Jacobus Verbaan, * Scheveningen 02-08-1922.
     c. Adriana Verbaan, * Scheveningen 02-08-1922.
     d. Arie Daniλl Verbaan, * Scheveningen 03-05-1928, † ald. 28-12-1969.
   Minnekus Roos, * Scheveningen 10-01-1895, † ald. 15-01-1895.
   Martina Roos, * Scheveningen 17-01-1896.
   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 09-06-1898.
   Willem,volgt XI5.
   Minnekus Roos, * Scheveningen 22-12-1900, visser, melkbezorger ’30, tr. ald.: 15-02-1928: Maria Buitenhek, * ald. 13-10-1904.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 26-10-1902.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 29-08-1904.
   Pieternella Roos, * Scheveningen 29-12-1906.
   Aaltje Johanna Roos, * Scheveningen 14-02-1909.
   Jacobus,volgt XI6.

    

X10.

Maarten Roos, * Scheveningen 19-02-1882, visser, wo. Zeilstraat 81, tr. ald. 25-05-1904: Huibertje Pronk, dv. Thomas en Huibertje Roeleveld.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maarten,volgt XI7.
   Tomas Roos, * Scheveningen 09-12-1906, zeevisser, wo. o.a. ’11 Pluvierstraat 8, † ald. 18-02-1931, tr. ald. 22-01-1930: Adriana Spaans, * ald. 20-12-1906.

    

X11.

Zier Roos, * Scheveningen 15-09-1887, visser, wo. ’27 Ankerstraat 10, tr. ald. 07-01-1914: Jacoba Cornelia van der Zwan, * ald. 23-09-1889.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maarten Roos, * Scheveningen 03-10-1914, boekhouder, wo. ’38 Tesselschestraat 90, tr. ald. 30-03-1938: Adriana Groen, * ald. 12-12-1911.
   Barendina Roos, * Scheveningen 04-09-1917.
   Zier Roos, * Scheveningen 29-09-1922.

    

X12.

Johannes (Jan) Roos, N.Hv., * Scheveningen 16-06-1876, † febr. 1960, schildersknecht, huisschilder, wo. Stuurmanstraat 8a en Schipperstraat 51/53, tr. Noordwijk 08-12-1904: Neeltje Hoek (Chr.Geref.), * Noordwijk-aan-Zee 15-11-1882, zij was kamermeisje van de gravin van Rechteren (van 17de tot haar 21ste jaar; toen trouwde ze!), woonachtig in pand huidig stadhuis aan de Javastraat te Den Haag. Neeltje † Scheveningen ± 1967-'68, dv. Willem Hoek, * Noordwijk-aan-Zee, bloembollenkweker, tr.: N.N. Corbι, * ald.; tak van de Franse Hugenoten, haar oma wist nog over de Franse Revolutie te vertellen.

 

Jan Roos Neeltje Hoek

Kinderen uit dit huwelijk mij bekend:

   1. Arie Roos,volgt XI8.
   2. Catharina Roos, (S.G.) * Scheveningen 01-02-1907, tr. ald. 23-05-1928: Jacobus Vlak, * ald. 1903, slager.

Kinderen uit dit huwelijk:

   a. Jacoba Vlak.
   b. Cornelus Vlak, brandweerman, † Ermelo 21-12-1990, □ Scheveningen 28-12-1990.
   c. Johannes Vlak, tweeling met b.
   3. Grietje Roos, * Scheveningen 17-12-1908, † na 1½ jaar longontsteking 17-10-1909.
   4. Grietje Cornelia Roos, G.V., * Scheveningen 27-10-1910, tr. ald. 20-07-1932: Arie de Graaf, * ald. 23-02-1903, kantoorbediende.

Kinderen uit dit huwelijk:

   a. Arie de Graaf.
   b. Nel de Graaf.
   c. Jan de Graaf.
   d. Hendrikus de Graaf.
   e. Cornelus de Graaf.
   5. Willem,volgt XI9.
   6. Neeltje Roos, (S.G.) * Scheveningen 10-04-1915, tr. Hardenberg: Jan Schutte.

Kinderen uit dit huwelijk:

   a. Jan Willem Schutte.
   b. Johannes Schutte.
   7. Josina Petronella Roos, * Scheveningen 21-11-1917, tr.: Cornelis van Veen, motor-reviseur, † op 67 jarige leeftijd 25-12-1989 Voorschoten.

Kinderen uit dit huwelijk:

   a. Cornelis (Kees) van Veen, tr. Anneke den Doelder. 

   b. Johannes (Jan) van Veen, tr. Anje Berghuis.
   c. Nelly van Veen, Leiden.
   d. Ank van Veen, Rotterdam.

    

    

    

   7.Johanna Roos, G.V., * Scheveningen 17-01-1922, tr.: Henk van Veen (neef van Cornelis van Veen, nr.7), wonen Harderwijk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   a. Hendrikus van Veen, dominee.
   b. Johannes van Veen, Drs. in de geschiedenis.
   c. Magdalena van Veen.
   9. Johannes Roos,volgt XI10.
   10. Margaretha Sophia Roos, (buiten verband) * Scheveningen 15-05-1927, tr.: Piet Pronk, * 11-11-1924, directeur van firma Borsumij.

Kinderen uit dit huwelijk:

   a. Pieter Pronk, directeur A.B.N.
   b. Elisabeth Pronk, onderwijzeres.

    

X13.

Job Roos, * Scheveningen 15-07-1883, N.Hv. huisschilder, kwam 20-08-1908 van Schiedam naar Scheveningen, tr. Schiedam 20-08-1908: Johanna Petronella de Bruin, * Schiedam 03-06-1887, Geref., † 25-10-1966.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie Roos, * Scheveningen 13-05-1909, Geref., huisschilder, wo. o.a. Tesselschestraat 12, vertr. 18-07-1933 naar Rijswijk, tr. ald. 07-05-1930: Arendje Toet, * ald. 06-09-1910, dv. Pieter (* 1886).
   Bernardus Roos, * Scheveningen 16-05-1910, tr. 19-05-1937: N.N..
   Johannes Roos, * Scheveningen 09-04-1911, tr. 17-10-1934: Maria Keus, * Den Haag 12-01-1910, dv. Engel (1886).
   Job Roos, * Scheveningen 04-07-1912.
   Gerardus Theodorus Roos, * Scheveningen 10-09-1913, vertrok 05-04-1939 naar Batavia.
   Johannes Wilhelmus Roos, * Scheveningen 22-01-1914.
   Pieter,volgt XI11.
   Johanna Petronella Roos, * Scheveningen 28-09-1916.
   Willem,volgt XI12.
   Theodora Roos, * Scheveningen 15-02-1919.
   Teunis Roos, * Scheveningen 21-03-1920.
   Grietje Roos, * Scheveningen 24-07-1921.
   Maarten Roos, * Scheveningen 20-10-1923.
   Clement Jan Roos, * Scheveningen 05-04-1925.

    

X14.

Pieter Roos, * Scheveningen 18-04-1886, † 06.04.1964 N.Hv., timmerman, wo. Pluvierstraat 138 (’25), Westduinweg 205 (’31), tr. Den Haag (Scheveningen ) 28-08-1907: Arendje den Dulk, * 05.03.1887, † 06.09.1971 dv. Jan en Catharina Adriana van Duijne.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Grietje Roos, * Den Haag 10-09-1907.† 03.04.1998 tr Bram Kranenburg, *? †?,
       hieruit:
       Abraham Adrianus Kranenburg
   Johannes Roos, * Den Haag 06-0-1910, † ? gedurende de 2e wereldoorlog (van zijn broer Pieter weten we dat hij bij zijn dood een zoon en een dochter achter liet. Na het overlijden van Johannes heeft zijn echtgenote (?) alle banden met de familie verbroken.)
   Catharina Adriana Roos, * Den Haag 20-08-1913, † x.10.2002, tr Lambertus van der Horst, * 24.11.1921, † 13.10.1999
   Arie Roos, * Den Haag 17-06-1915. † ? (van zijn broer Pieter weten we dat hij twee zonen had, waarvan in 2006 nog ιιn in leven moet zijn)
   Pieter Roos,volgt  XI55
              

X15.

Willem Roos, * Scheveningen 29-05-1889, G.V., zeilenmaker, melkhandelaar, ambtenaar bureau huisvesting, wo. o.a. Boegstraat 26, later 28 (‘17/’23), †/□ Den Haag 08/12-10-1964, tr. Den Haag 13-08-1913: Cornelia (Corrie) den Dulk, * Den Haag 23-03-1890, †/□ Den Haag 04/08-01-1991, dv. Johannes (Jan) en Catharina Adriana van Duijne.

Kinderen uit dit huwelijk:

    Grietje Roos, * Scheveningen 17-05-1914, † ald. 26-04-2004, □ ald. 30-04, tr. Den Haag 14-05-1941: Leendert (Leen) Rog, * Scheveningen 06-11-1915, † Den Haag 15-09-1985.
    Johannes (Jan) Roos, * Scheveningen16-09-1916, †/□ Den Haag 14/19-04-2001, tr. Den Haag 23-08-1939: Adriana Johanna (Annie) Neele, * St. Filipsland 04-09-1916, †/□ Scheveningen 18/22-11-1990 in de kerk, grootouders van Peter Passchier, * Scheveningen eind 60er jaren.
    Arie Roos, * Scheveningen 02-09-1919, tr. Den Haag 24-09-1947: Wilhelmina (Wil) van Gool, * Den Haag 20-11-1919.
    Willem,volgt XI13.
    Catharina Adriana (Toos) Roos, * Scheveningen 02-12-1923, †/□ Den Haag 07/12-07-2005, tr. Den Haag 22-08-1947: Jacobus (Jaap) Zandbergen, * Scheveningen 10-07-1923, †/□ Den Haag 21/26-02-2004, zv. Arie en Johanna Biever.
    Cornelisvolgt  XI 58
    Hendrik Roos,volgt XI14.

X16.

Willem Roos, * Scheveningen 03-03-1876, N.Hv., † ald. 09-12-1942, □ Den Haag Kerkhoflaan, wo. Kolenwagenslop 32, Kerkstraat, Heemraadstraat en Loggerstraat 159, tr. (1) ald. 10-05-1899: Dirkje Ros, * Den Haag 24-10-1877, dienstbode, † ald. 22-02-1934, dv. Dirk en Arendje Spaans; tr. (2) 1935/36 ald. Neeltje Pronk, * ald. 1896, † ald. ca. 1990, □ Den Haag Kerkhoflaan.

Kinderen uit het 1e huwelijk:

   Johannes,volgt XI15.
   Dirk Roos, * Scheveningen 17-11-1901.
   Esther Helena Roos, * Scheveningen 16-09-1906, † Den Haag 11-09-1973, tr. ald. 15-02-1928: Meindert de Bruin, * 1915, loodgietersbedrijf Verlegh & de Bruin, † Den Haag ca. 1974.

   Kinderen:

      a. Esther Helena de Bruin, wo. Den Haag, leeft nog 05-2005; heeft 2 dochters.
      b. Jan de Bruin, * 09-1936, † vσσr 05-2005; was geλmmigreerd naar Canada (Calgary?).
    
   Arendje Roos, * Scheveningen 02-02-1909, † ald. 30-12-1909.
   Willem Roos, * Scheveningen 13-11-1911, † Den Haag 27-10-1972, dir. Plantsoenendienst Gem. Werken Den Haag, tr. ald. 10-10-1934: Johanna Sophia Verbaan, * ald. 12-09-1909, † ald. 09-2004, dv. Cornelis (*1877) en Johanna Sophia Groen (*1877).
   Arie Roos, * Scheveningen 17-01-1913.
   Arendje Roos, * Scheveningen 28-03-1915, † ald. 30-04-1975, tr. ald. 21-11-1934: Jan Hazejager, * 08-01-1913, † Den Haag 18-11-1975, constr. bankwerker, zv. Willem Leenderd en Christina W. de Bruin.

  Kinderen uit dit huwelijk:

      c. Christina Wilhelmina Hazejager, * 15-08-1935, secretaresse o.m. Haagse rechtbank, tr. (1) 31-05-1957: W. Schild, * 11-12-1932; tr. (2) 11-02-1969: J. Schmieman, * 19-01-1928, administrateur, † 19-12-1992.

     Kind uit haar 2e huwelijk:

        - Hans Schmieman, * Den Haag 23-03-1969.

      d. Dirkje Hazejager, * 11-03-1937, dir. peuterdagverblijf, † 27-12-1967, tr. ’s-Gravenzande 27-12-1967: R. de Baas, * ’s-Gravenzande 01-08-1941.

      Kinderen:

        - S.R. de Baas, * ’s-Gravenzande 27-09-1968.
        - R.J. de Baas, * ’s-Gravenzande 16-07-1970.

     l. Johanna Sophie Hazejager, * 11-03-1940, administratief medew. V.O., † Den Haag 15-05-1962, tr.: E.M. Staal, * 31-10-1936; w. sinds ca. 1970 Hellevoetsluis.

     Kinderen:

        - Eric Staal, * Spijkernisse 09-10-1963, wo. Grave.
        - Olga Staal, * Spijkernisse 30-01-1965.
        - Edward Staal, * Hellevoetsluis 07-02-1972, wo. Apeldoorn.

     m. Marianne Hazejager, * 10-04-1949, dierenartsassistente, tr. Den Haag 20-09-1971: Dirk van der Tuin, * 24-03-1949, bankmedewerker.

     Kind:

        - Bart van der Tuin, * Den Haag 04-06-1976.

         

X17.

Arie Roos, * Scheveningen 07-11-1878, zeilenmaker, N.Hv., † ald. 23-03-1936, wo. Boegstraat 28 en Marcelisstraat 23/87, tr. ald. 20-07-1904: Elisabeth van der Harst, * ald. 03-05-1879, naaister, dv. Daniel (†) en Neeltje van der Zwan.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes Roos, * Scheveningen 14-06-1905.
   Arie Nelletje Roos, * Scheveningen 22-08-1906, † ald. 23-11-1906.
   Daniel,volgt XI16.
   Ester Helena Roos, * Scheveningen 29-08-1908, tr. 16-10-1935: Adrianus M. Vink.
   Nelletje Roos, * Scheveningen 13-08-1911, † ald. 03-06-1912.
   Nelletje Roos, * Scheveningen 13-09-1913, tr. 12-04-1939: Cornelis Pronk.
   Arie Roos, * Scheveningen 21-06-1916.
   Elisabeth Roos, * Scheveningen 25-03-1918.
   Sientje Roos, * Scheveningen 17-06-1920.
   Pietje Roos, * Scheveningen 20-12-1923.

    

X18.

Johannes Roos, * Scheveningen 15-02-1881, N.Hv., broodbezorger, timmerman, wo. Katwijkstraat 139 en Zandvoortstraat 31, vertr. 04-09-1912 naar Nerne (Westfalen), id. 08-10-1912 met de kinderen en 24-02-1937 naa Curacao, tr. (1) Den Haag 25-05-1910: Maria Schaap, * Scheveningen 26-09-1887, dienstbode, † ald. 23-12-1921, dv. Nicolaas (kuiper) en Maria Frankhuisen; tr. (2) 12-02-1929: Aafke Post, * Assen 13-09-1884.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Ester Helena Roos, * Scheveningen 05-03-1911.
   Maria Roos, * Scheveningen 28-11-1912, tr. ald. 05-02-1936: Franciscus Gernaerd, * 1911.
   Johannes Roos, * Scheveningen 28-11-1912, tr. ald. 10-05-1939: A.J. van Antooij.
   Elizabeth Carolina Jacoba Roos, * Scheveningen 10-11-1913, tr. ald. 30-06-1937: Marinus Dirk van Goudzwaard, * 30-03-1913, wo. Burgemeester van de Werfstraat 68.
   Jozina Roos, * Scheveningen 11-12-1921.
   Jantje Roos, * Scheveningen 31-10-1924.

    

X19.

Job Roos, * Scheveningen 08-10-1883, huisschilder, wo. Ruysdaelstraat 90, tr. Den Haag 21-06-1911: Cornelia Strang, * ald. 18-06-1886.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes Willem Roos, * Leiden 22-01-1919.

    

X20.

Jan Pieter Roos, * Scheveningen 28-06-1891, N.Hv., metselaar, tr.: Lambertje Dekker, * Huizen 26-02-1895, vertr. 29-09-1926 naar Willemstad, Curacao.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes Gerrit Roos, * Scheveningen 15-03-1916, vertr. 1933 naar Nederlands West Indiλ.
   Jan Pieter Roos, * Scheveningen 09-04-1918, N.Hv., vertr. 21-06-1935 na Vianen (voorheen ook naar Vreeswijk).
   Jansje Roos, * Scheveningen 09-02-1920.
   Gerrit Roos, * Scheveningen 03-07-1921, † ald. 09-12-1921.
   Ester Helena Roos, * Scheveningen 18-10-1922, wo. Neptunusstraat 128.

    

X21.

Arie Roos, * Scheveningen 25-01-1887, timmerman, brandwacht, wo. oa. Tasmanstraat, tr. 01-09-1915: Maria van der Oest, *Zwammerdam 28-02-1884, vertr.. 27-11-1908 naar Sexbierum (Baarderadeel).

Kinderen uit dit huwelijk:

     ?

X22.

Willem Roos, * Scheveningen 19-02-1893, N.Hv., brievenbesteller, wo. ’30 Kompasstraat 173, † Den Haag 01-04-1977, tr. Den Haag 28-01-1920: Magtelt Haksteen, * Rotterdam 28-02-1882.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes Hermanus Roos, * Scheveningen 16-04-1921.
   Dirk Roos, * Scheveningen, * Scheveningen 16-05-1924.
   Alida Roos, * Scheveningen 06-06-1926.

    

X23.

Pieter Roos, * Scheveningen 02-10-1897, werkz. Gasfabiek, wo. ’22 Messtraat 73, tr. Den Haag 03-08-1921: Matthea Cornelia Berakker, * Rotterdam 22-06-1898.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Adriana Cornelia Roos, * Den Haag 23-02-1922.
   Cornelia Roos, * Den Haag 01-06-1928.

    

X24.

Maarten Roos, * Scheveningen 01-06-1899, N.Hv., rangeerder bij de N.S., lantaarnopsteker, kwam ’19 van Den Helder (Wachtschip Gr. I), tr. 11-04-1923: Maria David, * Frushof (Pruissen) 10-04-1896, N.Hv..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maarten Roos, * Scheveningen (Den Haag) 05-06-1923.

    

X25.

Johannes Roos, * Scheveningen 23-09-1905, huisschilder, tr. Klafeld (De.) 21-08-1929: Freeda Elisse Spδth, * Gaudernbach (De.) 06-06-1903, Ev.Luth..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Adriana Margaretha Roos, * Den Haag 06-01-1930, N.Hv..

    

X26.

Arie Roos, * Scheveningen 19-03-1876, N.Hv., opperman, wo. Vijzelstraat 73/77 (‘17/’29), tr. Den Haag (Scheveningen) 12-04-1899: Arendje Kuiper, * Den Haag 23-12-1880, dienstbode, dv. Arie en Arendje Kuiper.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Gerard,volgt. XI18.
   Arendje Roos, * Scheveningen 27-06-1902, † ald. 06-05-1930, tr. ald. 27-04-1927: Johannes Roos, * ald. 07-12-1903, zv. Johannes en Johanna Kuiper. [zie verder dit gezin!]
   Jacoba Roos, * Scheveningen 27-11-1904, naaister, tr. ald. 29-10-1930: Arie Johannes Grootveld, * 08-12-1904.
   Jansje Roos, * Scheveningen 03-08-1907, tr. ald. 08-10-1930: Pieter Bruijn, * 15-02-1906.
   Johanna Roos, * Scheveningen 28-03-1910.
   Arie Roos, * Scheveningen 08-01-1913, tr. 21-06-1939: N.N..
   Chieltje Roos, * Scheveningen 01-07-1915, tr. 21-08-1936: Jan Wever, * 11-08-1915.

    

X27.

Matthijs Roos, * Scheveningen 25-05-1877, N.Hv., arbeider, wo. Keizerstraat en Brelstraat 85/95, tr. ald. 11-01-1905: Adriana Toet, * ald. 29-06-1870, garenwerkster, dv. Pieter en Adriana Cornelia Dijkhuizen, eerder gehuw. 28-06-1893: Adrianus Bruin, * Den Haag 11-02-1867, † ald. 11-02-1902.

Kinderen uit dit huwelijk:

X28.

Arie Roos, * Scheveningen 16-10-1889, N.Hv., visser, wo. Renbaanstraat 28, Weststraat 375 en Kerkstraat 235, tr. ald. 20-12-1911: Gijsje Bal, * ald. 20-09-1889.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Martina Roos, * Scheveningen 19-02-1912, tr. 10-06-1936: Johannes Korbee, * ald. 1910.

    

X29.

Johannes Roos, * Scheveningen 05-06-1892, tr. ald. 08-11-1914: Pieternella Bron, * ald. 11-01-1892, dv. Jacobus (1860).

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Ewit Roos, * Scheveningen 13-08-1915, † 28-04-1937.
   2. Jacobus Roos, * Scheveningen 18-05-1917.
   3. Martina Roos, * Scheveningen 19-04-1918, tr. Den Haag 29-04-1936: Pieter Batenburg, * 1913.
   4. Cornelia Roos, * Scheveningen 10-10-1920, tr. : 28-08-1937: J. Pop, * 1911.
   5. Johannes Roos, * Scheveningen 21-03-1923.
   6. Pieternella Johanna Roos, * Scheveningen 14-02-1925.
   7. Arendje Roos, * Scheveningen 12-07-1930.
   8. Jacoba Roos, * Scheveningen 13-02-1933.

    

X30.

Jacobus Roos, * Scheveningen 09-11-1898, visser, tr. ald. 18-08-1920: Jannetje van Beelen, * Katwijk 07-12-1898.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Ewit Roos, * Leiden 14-09-1920.
   Maria Roos, * Den Haag 05-05-1922.

    

X31.

Ewit Roos, * Scheveningen 12-08-1901, betonwerker, wo. o.a. Soetensstraat 4, tr. ald. 06-06-1923: Adriana Toet, * ald. 19-01-1904.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Ewit Roos, * Den Haag 17-07-1904.
   Leenderd Roos, * Den Haag 14-10-1925.
   Martina Roos, * Den Haag 24-12-1926.
   Sientje Roos, * Den Haag 07-11-1928.
   Willem Roos, * Den Haag 19-03-1930.
   Everdina Roos, * Den Haag 14-03-1932.
   Lena Roos, * Den Haag 04-03-1934.
   Ewit Roos, * Den Haag 21-07-1936.
   Pieternella Roos, * Den Haag 31-07-1938.

    

X32.

Arie Roos, * Scheveningen 11-09-1886, N.Hv., visser, wo. Pronkstraat 85b, Keizerstraat 279 en Vijzelstraat 102/156/102, tr. ald. 02-01-1907: Adriana Buitenhek, * ald. 15-02-1887, dv. Klaar en Johanna Westerduin.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Cornelis Roos, * Scheveningen 07-02-1907, visser.
   Klaar,volgt XI20.
   Ariena Roos, * Scheveningen 16-07-1917.

    

X33.

Klaar Roos, * Scheveningen 04-09-1891 (get. Hendrik de Bie, Engelbertus Heilbron), zeevisser, wo. ’39 Heemstraat 44, tr. Den Haag 17-04-1918: Clasina Petronella Baak, * ald. 12-06-1898.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie Roos, * Den Haag 06-09-1919.
   Sientje Roos, * Den Haag 01-04-1923.
   Cornelis Pieter Nicolaas Roos, * Den Haag 22-10-1931.

    

X34.

Ewit Roos, * Den Haag 09-05-1887, N.Hv., zeevisser, wo. Vijzelstraat 120/50a, Jacob Pronkstraat 27 en Drogersdijk 56, tr. (1) Scheveningen 02-11-1910: Pieternella Turfboer, * ald. 12-04-1891, † ald. 25-09-1913, dv. Arie en Engeltje Batenburg; tr. (2) ald. 07-04-1915: Alida van der Toorn, * ald. 13-06-1878.

Kinderen uit z’n 1e huwelijk:

   Adriana Roos, * Scheveningen 18-11-1911, † ald. 28-01-1913.
   Arie Roos, * Scheveningen 21-01-1913, wo. Jacob Pronkstrat 27.

Kinderen uit z’n 2e huwelijk:

   Ewit Roos, * Scheveningen 03-12-1915, varensgezel.
   Bertus Roos, * Scheveningen 02-08-1917.
   Adriaan Roos, * Scheveningen 18-01-1920.
   Jacobus Johannes Roos, * Scheveningen.

    

X35.

Arie Adolf Marinus Roos, * Scheveningen 20-09-1903, R.K., machinist, vertr. 1929 naar Los Angelos, California, tr. 18-08-1932: Christina Adriana Teuns, * Bergen op Zoom 12-11-1909, R.K..

Kinderen uit dit huwelijk mij bekend:

   Elisabeth Gudula Roos, * Den Haag 25-06-1933, R.K..
   Guirina Roos, * Den Haag 07-04-1935, R.K.

    

X36.

Adrianus Roos, * Scheveningen 21-07-1894, kapper, † Den Haag 29-03-1960, wo. Nwe. Laantjes 85 en Zeezwaluwstraat 120, tr. 04-12-1916: Geertruida/Truida/Truus Stammers, * Leiden 25-10-1898, † 16-02-1988, dv. Gevert Stammer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Goverdina Adriana Roos, * 15-07-1920,  †    Huis ter Heide, 09.12.2008, tr. G.F. de Weger, * Gouda 27-08-1921., † 2008

   Hieruit:

     a. Helmut F. de Weger, * Hiddingen (Dld.) 22-02-19??.
     b. Marijke E.R. de Weger, * 03-07-1953.
     c. Klaren G. de Weger, * 14-12-1957.

   Geertruida/Truida/Truusje Roos, * Scheveningen 30-01-1927, † 04-08-1999, tr. R. Boogaards, * 28-11-1928.

   Hieruit:

     d. Alma Boogaards.
     e. Theo Bogaards.

      

X37.

Willem Roos, * Scheveningen 10-09-1897, † 10-04-1971, vertrok 13-05-1913 naar elders (wederom later teruggekeerd), aanvankelijk tuindersknecht, later conducteur bij de H.T.M., wo. ’39 Markenschestraat 116, tr. Den Haag 30-08-1922: Johanna Mooiman, * 1903, † Voorburg 16-07-1979.

Kinderen uit dit huwelijk:

    Eduard,volgt XI21.
    Arie,volgt XI22.
    Willem (Wim),volgt XI23.
    Trijntje (Tinie) Roos, * 06-07-1936, tr. 20-04-1955: Cornelus Johannes Kuhlman, * 27-10-1929, † 10-07-1961; sedert 01-12-1967 samenwo. met Jan de Jong, * 30-07-1925, wo. Ooltgensplaat. (uit haar huw. 3 kinderen).

    Hieruit:

      a. Barend Cornelis Kuhlman, * 07-04-1956.
      b. Johanna Alida Kuhlman, * 04-06-1958.
      c. Cornelia Johanna Kuhlman, * 06-02-1962.

    Johanna (Joke) Roos, * 21-04-1940, tr. 30-08-1961: Cornelis van Velzen, ( 27-07-1939, † 23-/3-2002, wo. Rijswijk (ZH).

    Hieruit:

      d. Yvonne Caroline van Velzen, * 18-10-1962.
      e. Rudolf Edwin van Velzen, * 16-11-1965, † 17-07-1995.
      f. Karin Yolanda van Velzen, * 25-11-1970.

       

X38.

Martinus Roos, * Scheveningen 03-07-1900, † Den Haag 01-12-1963, tr. Scheveningen 28-06-1922 (N.Hv.- predikant B.Tichelman ): Adriana Martina Brand, * ald. 13-04-1903 (Katwijkstraat), † Amsterdam verpleeghuis Beth Sjalom 11-09-1989, dv. Franciscus Brand en Adriana Wilhelmina Pronk. Martinus was voor 1942 tuindersknecht (Loosduinen).

Hij was tijdens de tweede wereldoorlog bij de luchtbescherming, later bij de Binnenlandse Bescherming. Vanaf 1945 werkte hij eerst als hovenier bij de stad Den Haag. Hij wist zich op te werken tot hovenier 1e klas. Had het toezicht over de werkzaamheden der strafarbeiders bij o.a. de aanleg van het Westbroekpark te Den Haag.

De familie woonde in de Markensestraat en de Pluvierstraat, (evacueerde naar de Juriaan Cockstraat en later naar de Heemstraat). Van 1946 tot 1954 weer in de Pluvierstraat, daarna in de Zuidlarenstraat te Den Haag.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Adriana Martina Roos, * Scheveningen 06-08-1923, tr.: Willem Smit, * Den Haag 30-04-1921, diamandtechnieker, † Amsterdam 06-08-1995, wo. Diemen, zv. Hendrikus en Geertruida Smit.

Kinderen uit dit huwelijk:

     a. Ronald Smit, * Amsterdam 22-11-1949, leraar, wo. Abcoude, tr. (1) N.N.; tr.: Mia de Jong, * Amsterdam 17-05-1953.

     Uit dit huwelijk:

        - Marsha Smit, * Amsterdam 02-01-1981.

     b. Paul Smit, * Amsterdam 12-05-1953, tr.: Marion van der Meiden, * Amsterdam 10-03-1953(?), verkoopcoφrdinator bij importbedrijf voor cosmetica en parfums., wo. Diemen.

     Hieruit:

        - Lieke Smit, * Amsterdam 02-07-1988.
        - Jesse Smit, * Amsterdam 26-09-1993.

   Francisca Adriana Roos, * Wassenaar 29-12-1924, † 15-06-1995, tr. Den Haag 15-081988: Hubertus Scherpenhuizen, * Groningen 23-10-1908, † Wassenaar 16-06-1988, eerder gehuw. met Catharina Maria van Heerden.

                                        Kinderen uit dit huwelijk:

     a. Renι Scherpenhuizen,* Den Haag 23-11-1957, tr. 1986 (sch. 1995): Conny Compier, * Wassenaar 19-09-1962.
     b. Yolanda Scherpenhuizen, * Den Haag 31-03-1960 (ongehuwd).
     c. Harold Scherpenhuizen, * Wassenaar 16-03-1966, tr. ald. 08-06-1995: Yvonne P.M. Wassenaar, * Den Haag 06-10-1969.

     Hieruit:

        - Stefan Paul Scherpenhuizen, * Leiden 17-02-1997.
        - Remco Christiaan Scherpenhuizen, * Den Haag 10-10-2000.

     d. Walter Scherpenhuizen, * Wassenaar 07-05-1968, tr. ald. 16-01-1997: Iris Groeneveld, * Wassenaar 25-01-1970.

     Hieruit:

        - Cheyenne Scherpenhuizen, * Den Haag 13-04-1997.
        - Thomas Scherpenhuizen, * Den Haag 28-06-2000.
   Martinus,volgt XI24.
   Bernhard,volgt XI25.

    

X39.

Eduard Roos, * Scheveningen 30-06-1893, telegrambesteller, wo. o.a. Weststraat 18, † 05-08-193, tr. ald. 27-12-1916: Gerritje Baak, * Valkenburg (ZH) 07-02-1897, beh.dv. Krijn Hofland (* 1866).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johanna Roos, * Den Haag 23-04-1919.
   Gerardina Maria Roos, * Den Haag 28-08-1922, † ald. 31-08-1922.
   Gerarda Roos, * Den Haag 12-05-1932.

    

X40.

Johannes Roos, * Scheveningen 07-12-1903, arbeider, tr. (1) 27-04-1927: Arendje Roos, * Scheveningen 27-06-1902, † 06-05-1930, dv. Arie en Arendje Kuiper; tr. (2) 03-05-1935: Antje Jacoba Romijn, * Den Haag 01-03-1911.

Kinderen uit 1e huwelijk:

   Johannes Roos, * Den Haag 05-01-1930.
   Abraham Roos, * Den Haag 01-10-1934.

Kinderen uit 2e huwelijk:

   Hendrik Roos, * Den Haag 09-10-1936.

    

X41.

Jacobus Roos, * Scheveningen 29-08-1883, N.Hv., visser, wo. Korendijkstraat 165/175 en Badhuisstraat 55, tr. ald. 03-01-1908: Johanna Taal, * ald. 11-09-1886, dv. Leenderd (visser) en Arendje den Dulk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt XI26.
   Leendert Roos, * Scheveningen 27-01-1910.
   Gerritje Roos, * Scheveningen 12-08-1911, tr. ald. 10-06-1935: Leon Booma, * Den Haag 1889.
   Johannes Roos, * Scheveningen 28-08-1915.
   Jacobus Roos, * Scheveningen 26-06-1919.
   Cornelis Roos, * Scheveningen 27-11-1921, † ald. 19-07-1928.
   Arendje Roos, * Scheveningen 25-09-1924, † ald. 04-01-1925.
   Arendje Roos, * Scheveningen 25-11-1926.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 20-01-1930.

    

X42.

Arie Roos, * Scheveningen 13-03-1889, N.Hv., visser, Pronkstraat 63 en Vuurbaakstraat 68, tr. ald. 03-01-1913: Neeltje Vrolijk, * ald. 01-09-1889.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Arie Roos, volgt XI57
   2. Willem Roos, * Den Haag 06-03-1915.
   3. Jacobus,volgt XI17.
   4. Jacoba Roos, * Den Haag 16-04-1918.
   5. Gerritje Roos, * Den Haag 19-09-1919.
   6. Pieter Roos, * Den Haag 08-03-1925.

    

X43.

Jacob Roos, * Scheveningen 02/03-12-1877, N.Hv., visser, wo. o.a. Korendijk 22, † Harderwijk xx.09.941 tr. Scheveningen . 07-01-1903: Trijntje Groen, * ald. 17-09-1879, † ald. 01-11-1961, dv. Leenderd Cornelis en Trijntje Visser.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes,volgt XI27.
   Trijntje Roos, * Scheveningen 23-11-1906, tr. 08-05-1929: Gerrit Knoester, * 1906.
   Johanna Roos, * Scheveningen 22-04-1911, tr. 14-10-1936: Hendrik Buitendijk, * 10-01-1911.
   Lena Cornelia Roos, * Scheveningen 26-03-1917.

    

X44.

Leendert Roos, * Scheveningen 02-02-1880, N.Hv., visser, wo. Weststraat 347 en Zeilstraat 19, tr. ald. 06-01-1904: Jacoba Grootveld, * ald. 25-11-1880, boetster, dv. Dirk (verm. †) en Maria Pronk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes Roos, * Scheveningen 03-09-1905, † ald. 05-11-1905.
   Johannes,volgt XI28.
   Dirk Roos, * Scheveningen 30-07-1911, varensgezel, tr. 02-04-1937: Jannete Maartje de Rooij, * Breda 09-03-1913.
   Johanna Roos, * Scheveningen 16-01-1916.
   Maria Roos, * Scheveningen 29-08-1923.

    

X45.

Johannes Leendert Roos, * Scheveningen 24-09-1886, N.Hv., visser, tr. ald. 05-01-1916: Neeltje Schaap, * Den Haag 16-07-1894.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johanna Roos, * Scheveningen 26-12-1916.

    

X46.

Maarten Roos, * Scheveningen 10-05-1891, zeevisser, † ald. 29-12-1973, tr. ald. 16-09-1914: Maria Keus, * Scheveningen 14-12-1893, † ald. 30-11-1961, dv. Arie, zeevisser, en Johanna Knoester. Zij wo. achtereenvolgens: Maststraat 49 (09-1914), Renbaan 25 (10-1914), Kielstraat 42 (1916-1925), Markeschestraat 359 (08-1928).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johanna Roos, * Scheveningen 12-01-1915, tr. ald. 25-08-1936: Cornelia Dijkhuizen, * ald. 1909.
   Arie,volgt XI29.
   Maarten Roos, * Scheveningen 26-12-1921.
   Pieter Roos, * Scheveningen 14-10-1931.

    

X47.

Maarten Roos, * Scheveningen 21-01-1883, visser, wo. Zeilstraat 60/80, tr. ald. 16-01-1907: Klaartje Beekhuizen, * ald. 24-02-1885, dv. Cornelis (kuiper) en Arentje de Best.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Machiel,volgt XI30.
   Cornelis, volgt XI 59
   Maarten,volgt XI31.
   Simon Roos, * Scheveningen 21-10-1912.
   Neeltje Roos, * Scheveningen 02-10-1914.
   Arendje Roos, * Scheveningen 08-07-1916, G.K., tr. 15-01-1931: Jan Taal, * ald. 1911, wo. Zeilstraat 80.
   Jacobus Roos, * Scheveningen 23-12-1919.
   Gerrit Roos, * Scheveningen 17-12-1920.
   Clara Roos, * Scheveningen 11-09-1923.
   Dirk Roos, * Scheveningen 22-02-1925.
   Dina Roos, * Scheveningen 14-12-1926.

    

X48.

Cornelis Roos, * Scheveningen 23-03-1885, N.Hv., zeevisser, wo. Gaffelstraat 80 en Molenslop 65, tr. ald. 18-01-1911: Adriana Rog, * ald. 25-11-1888, dv. Arie en Maria Pronk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Machiel Roos, * Scheveningen 14-10-1911, † ald. 17-10-1911.
   Michiel Roos, * Scheveningen 16-01-1913, † ald. 18-01-1913.

    

X49.

Machiel/Michiel Roos, * Scheveningen 15-04-1889, N.Hv., zeevisser, wo. Zandvoortstraat 288, tr. ald. 09-04-1913: Arendje Bronsveld, * ald. 06-02-1891.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Neeltje Roos, * Scheveningen 03-09-1913, tr. ald. 29-12-1934: Leendert Guijt, * 1911.
   Martina Roos, * Scheveningen 02-03-1915, † ald., tr. ald. 08-02-1939: Pieter Guijt, * Katwijk 08-01-1914 (broer van Leendert), † Scheveningen.

   Kinderen:

     a. Ada Guijt, tr. N.N. van Zaanen.
     Kinderen: Gijsbert en Martine.
     b. Dirk Guijt, tr.: N.N..
     Kinderen: Lydia, Mariska en Patricia.
     c. Elisabeth (Bep) Guijt, tr.: N.N. Smits.
     Kinderen: Debby en Barry.
     d. Pieter Guijt, tr. N.N..

     Kinderen: Els en Martina.

     e. Giel Guijt, tr.: N.N..

     Kinderen: Carla, Petra en Cora.

     f. Martina (Tineke) Guijt, * Scheveningen 26-03-1952, tr. ald. Leen van der Plas, * ald. 21-08-1951.

    Kinderen:

        - Sjantine van der Plas, * Den Haag 22-08-1979, admin. medew., ongeh..
        - Barbara van der Plas, * Den Haag 03-09-1976, ongeh..
   Arendje Roos, * Scheveningen 23-06-1917.
   Machiel Roos, * Scheveningen 03-12-1918.
   Jochem Johannes Roos, * Scheveningen 11-11-1920.
   Jacobus Roos, * Scheveningen 03-8-1923.
   Maarten Roos, * Scheveningen 06-03-1925.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 11-11-1928.
   Jacob Roos, * Scheveningen 16-11-1930.

    

X50.

Johannes Roos, * Scheveningen 24-09-1874, N.Hv., visser, wo. Pronkstraat 69a/83/109 en Kerkstraat 217, tr. (1) ald. 21-12-1892: Jacoba Spaans, * ald. 27-09-1865, † ald. 21-12-1903, dv. Klaar Jan en Pieternella Pronk; tr. (2) ald. 28-12-1904: Neeltje Plugge, * ald. 05-03-1869, dv. Minnekus en Leuntje van Duijvenbode.

Kinderen uit z’n 1e huwelijk:

   Johanna Cornelia Roos, * Scheveningen 09-01-1893.
   Catharina Roos, * Scheveningen 03-09-1894, † ald. 04-10-1894.
   Catharina Roos, * Scheveningen 09-10-1895.
   Dominicus Roos, * Scheveningen 01-03-1897, † ald. 12-08-1897.
   Klaar Jan Roos, * Scheveningen 30-11-1898, † ald. 07-03-1900.
   Klaar Jan Roos, * Scheveningen 19-09-1900, † ald. 06-10-1901.
   Johannes Roos, * Scheveningen 01-10-10-1901, † ald. 15-10-1901.
   Johannes Roos, * Scheveningen 10-11-1903, † ald. 17-11-1903.

    

X51.

Dominicus Roos, * Scheveningen 27-12-1875, N.Hv., arbeider, wo. Keizerstraat en Maststraat 55, tr. (1) ald. 16-02-1898: Johanna Cornelia den Heijer, * ald. 22-09-1877, dienstbode, † ald. 18-11-1917, dv. Arie Pieter en Trijntje Toet; tr. (2) ald. 10-04-1918: Arendje Plugge, * ald. 11-10-1880, wv. Maarten Letsch.

Kinderen uit z’n 1e huwelijk:

   1. Johannes Cornelis Roos, * Scheveningen 13-11-1898.
   2. Arie Pieter Roos, * Scheveningen 30-08-1900.
   3. Dominicus,volgt XI32.
   4. Pieter,volgt XI33.
   5. Neeltje Roos, * Scheveningen 29-01-1906, † ald. 29-05-1906.
   6. Martinus Roos, * Scheveningen 07-05-1907.
   7. Nicolaas Roos, * Scheveningen 15-11-1908.

   Kinderen uit z’n 2e huwelijk:
   8. Johanna Cornelia Roos, * Scheveningen 09-05-1919.
   9. Arendje Roos, * Scheveningen 10-12-1920.

X52.

Samuel Roos, * Scheveningen 23-10-1877, N.Hv., visser, wo. Loggerstraat 47/88/98/100, tr. ald. 27-12-1901: Leuntje Bal, * ald. 13-03-1880, dv. Engel en Catharina Vink.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Neeltje Roos, * Scheveningen 17-10-1902, tr. Den Haag 13-12-1922: Rijndert van der Plas, * 1901.
   Catharina Roos, * Scheveningen 13-10-1904, tr. Den Haag 12-12-1923: Casper H.I. Cossee.
   Johannes Cornelis Roos, * 20-01-1907, † Scheveningen 13-04-1908.
   Job Roos, * Scheveningen 20-09-1911.
   Johannes Cornelis Roos, * Scheveningen 28-05-1913.
   Engel Roos, * Scheveningen 04-01-1915.
   Leuntje Roos, * Scheveningen 26-09-1917, tr. ald. 02-06-1939: Augustinus Wilhelmus Beilus, * 13-03-1913.

    

X53.

Arie Roos, * Scheveningen 07-09-1872 om 03.00 uur (Gijsbert van Duyvenbode, 24j. metselaar is de aangever en was bij zijn geboorte aanwezig), N.Hv., visser, wo. o.a. Vuurbaakstraat 216, Weststraat 175/177 en Zeilstraat 72, tr. ald. 12-01-1898 (get. Teunis de Mos, 28j., Teunis Bruijn 47j., Jan Vrolijk 30j., Gijsbert de Ruiter 49j.): Maria Spaans, * ald. 14-07-1871, dv. Cornelis en Leentje van Zaanen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Johanna Cornelia Adriana Roos, * Scheveningen 18-11-1898, tr. 06-01-1932: Leenderd IJspelder.
   2. Adriana Roos, * Scheveningen 05-12-1901, † ald. 07-04-1902.
   3. Helena Adriana Roos, * Scheveningen 06-02-1903, † ald. 22-02-1903.
   4. Helena Adriana Roos, * Scheveningen 12-05-1905.
   5. Anthonia Roos, * Scheveningen 09-09-1907, † ald. 18-03-1908.
   6. Arie,volgt XI34.
   Arie Roos, * Scheveningen 28-08-1918.

    

X54.

Jacobus Roos, * Scheveningen 10-09-1902, matroos ter koopvaardij, tr. ald. 08-08-1920: Dieuwertje Ros, * ald. 12-12-1904, dv. Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Jacobus Cornelis Roos, * Scheveningen 16-05-1930, † ald. 08-06-1930.
   Jacobus Cornelis Roos, * Scheveningen 19-04-1931.

    

X55.

Jacobus Roos, * Scheveningen 05-12-1899, zeevisser, vishandelaar, † ald. 08-07-1938, tr. ald. 07-02-1923: Neeltje Groen, * ald. 16-07-1901, dv. wed. Arent (* 1865).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arend Roos, * Scheveningen 26-06-1924.
   Jacobus Roos, * Scheveningen 29-05-1928.

    

X56.

Johannes Roos, * Scheveningen 09-01-1904, zeevisser, tr. 15-06-1927: Maria Bruin, dv. Dirk (1882).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Dirk Nicolaas Roos, * Den Haag 24-05-1928.
   Johannes Roos, * Den Haag 31-12-1933.
   Johanna Roos, * Den Haag 04-07-1937.

    

X57.

Arie Roos, * Scheveningen 15-10-1882, N.Hv., visscher, groenwerker, wo. Kolenslop 201/237 en Schipperstraat 66, tr. ald. 20-12-1905: Kniertje Harteveld, * ald. 04-07-1886, visverkoopster, dv. Krijn en Adriana Cornelia Beekhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt XI35.
   Krijn Roos, * Scheveningen 17-09-1906, † ald. 04-01-1907.
   Krijn Roos, * Scheveningen 08-09-1908.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 03-09-1909, tr ald. 11-02-1931: Gerardus Vlak, * ald. 30-01-1910.
   Klaar,volgt XI36.
   Adriaan Cornelis Roos, * Scheveningen 26-09-1914.
   Arend Roos, * Scheveningen 09-10-1915.
   Kniertje Roos, * Scheveningen 31-07-1917.
   Gerard Arie Roos, * Scheveningen 14-09-1918.
   Arendje Roos, * Scheveningen 16-10-1920.
   Johanna Roos, * Scheveningen 27-09-1922.
   Michiel Roos, * Scheveningen 13-11-1924.
   Leentje Roos, * Scheveningen 13-02-1926.

    

X58.

Arie Roos, * Scheveningen 13-07-1878, N.Hv., visser, wo. Werfstraat 83/27, Pronkstraat 27 en Keizerstraat 280/268, † Den Haag 29-07-1965, tr. ald. 27-12-1899: Arendje van Zon, * Scheveningen 19-04-1879, † ald. 24-02-1963, dv. Johannes en Jacoba Ros.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Kniertje Roos, * Scheveningen 17-09-1899, tr. ald. 18-01-1922: Floris Spaans, * ald. 16-03-1896.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 22-11-1901, tr.: ald. 03-02-1926: Cornelis Pronk, * 1901.
   Teunis,volgt XI37.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 30-09-1905, † ald. 11-02-1909.
   Pieter Roos, * Scheveningen 04-02-1907, † ald. 28-01-1908.
   Pieter,volgt XI38.

   Cornelia Roos, * Scheveningen 25-05-1911, tr. ald. 09-05-1934: Nicolaas den Heijer, * ald. 15-12-1912.

   Kinderen uit dit huwelijk:

     a. Rinus den Heijer.
     b. Cornelia den Heijer.
     c. Clasina den Heijer.
     d. Jan den Heijer.

   Johanna Roos, * Scheveningen 25-11-1912, tr. ald. 09-02-1938: Machiel Plugge.

   Kinderen uit hun huwelijk:

     e. Tiny Plugge.
     f. Machiel Plugge.

      

   Arie Roos, * Scheveningen 27-09-1916, tr. Engeland 15-11-1943: Jane Nickelson.
   Johannes Roos, * Scheveningen 03-10-1918, † ald. 01-08-1919.
   Johannes Roos, * Scheveningen 13-10-1923.

    

X59.

Teunis Roos, * Scheveningen 09-09-1880, N.Hv., visser, wo. Katwijkstraat 29, † Delft 03-03-1944, tr. Scheveningen 18-01-1905: Jansje Taal, * ald. 15-03-1880, dv. Job Machiel en Trijntje Kleijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Kniertje Roos, * Scheveningen 14-02-1908, tr. ald. 18-02-1931: Arie Roeleveld, * ald. 01-10-1905.
   Job,volgt XI39.
   Jansje Roos, * Scheveningen 22-01-1913, tr. ald. 21-03-1934: Cornelis Pronk, * Scheveningen 09-09-1911.
   Teunis Roos, * Scheveningen 07-07-1916.

    

X60.

Jacobus Roos, * Scheveningen 10-01-1883, N.Hv., visser, los arbeider, wo. Werfstraat 53b/81 en Reepstraat 12, † Den Haag 11-09-1940, tr. Scheveningen 03-01-1908: Jacoba Johanna Taal, * Den Haag 09-12-1883, dv. Job Machiel en Trijntje Kleijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Kniertje Roos, * Den Haag 25-02-1909, tr. Den Haag 27-05-1936: Peter M. van Leeuwen, * 02-01-1909.
   Jobje Roos, * Den Haag 29-01-1911, tr. Den Haag 10-03-1937: Minnekus van der Harst, * 1911.
   Teunis Roos, * Den Haag 20-10-1914.
   Trijntje Roos, * Den Haag 12-09-1917.

    

X61.

Arie Roos, * Scheveningen 20-10-1889, N.Hv., visser, wo. Drogersdijk 39 en Marcelisstraat 43, † Den Haag 17-10-1982, tr. ald. 08-01-1913: Jacoba de Mos, * ald. 18-09-1892.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Kniertje Roos, * Den Haag 05-01-1914, tr. ald. 15-01-1936: Arie Tuit, * ald. 11-10-1915.
   Arie Roos, * Den Haag 16-12-1916, tr. ald. 07-01-1948: J.J. van der Toorn.
   Klazina Roos, * Den Haag 25-10-1918, tr. ald. 03-02-1937: Maarten` Bal.
   Jacoba Roos, * Den Haag 02-02-1923, tr. ald. 26-03-1941: A. Frugte.

    

X62.

Gijsbert Roos, * Scheveningen 06-09-1888, stuurman, wo. o.a. Amelandsestraat 31, tr. ald. 27-12-1911: Maria Vrolijk, * ald. 28-01-1888.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes,volgt XI40.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 13-02-1915, tr. ald. 24-03-1937: Pieter Kraayeveld, * 04-03-1917.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 17-10-1916.
   Maria Roos, * Scheveningen 05-02-1918.
   Gijsbertha Roos, * Scheveningen 21-06-1919.

    

X63.

Arie Roos, * Scheveningen 05-10-1892, arbeider, tr. ald. 27-10-1915: Willemina Buijs, * ald. 01-10-1898, vertr. 25-04-1930 naar Voorburg.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie Roos, * Scheveningen 07-08-1916, vertr. 12-12-1929 naar Voorburg.
   Willem Roos, * Scheveningen 27-02-1918.

    

X64.

Johannes Roos, * Scheveningen 19-12-1897, matroos ter koopvaardij, wo. o.a. Pluvierstraat 245 en Stuurmanstraat 43, † ald. 18-01-1928, tr. ald. 18-01-1928: Jacoba van Schaik, * Den Haag 21-12-1902.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes Roos, * Den Haag 27-10-1928.
   Jacob Roos, * Den Haag 06-02-1937.

    

X65.

Cornelis Johannes Roos, * Scheveningen 06-08-1879, N.Hv., visser, wo. Vuurbaakstraat 67d/80/294, tr. ald. 06-01-1904: Dirkje Hus, * ald. 04-03-1879, dienstbode, dv. Johannes en Cornelia Adriana de Ruiter.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johanna Roos, * Scheveningen 13-10-1904, tr. ald. 15-05-1929: Klaar Vink, * 1904.
   Cornelia Adriana Roos, * Scheveningen 14-09-1906, tr. ald. 05-02-1930: Cornelis Kuiper, * 09-02-1906.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 19-01-1908, tr. ald. 28-12-1928: Maarten Grootveld, * 1905.

    

X66.

Teunis Roos, * Scheveningen 24-10-1891, Geref., zeevisser, wo. ’24 Werfstraat 173, tr. ald. 16-01-1924: Jacoba Vink, * ald. 02-10-1890, Geref..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Teunis Roos, * Scheveningen 14-07-1925.
   Pieter Johannes Roos, * Scheveningen 13-04-1928.
   Cornelis Johannes Roos, * Scheveningen 19-11-1931.

    

X67.

Dirk Roos, de jongste, alias Trip, * Scheveningen 14-05-1895 (op de 'Olieberg'), visser, oprichter van Trip, tr. ald. 13-01-1919: Dieuwertje van den Berg, * Den Haag 22-05-1901.

   Hij had een afwijking aan beide voeten en kreeg de bijnaam Trip. Dit is nu het handelsmerk van het Scheveningse bedrijf in de haven (recreatief vissen), waarvan hij de grondlegger was. Het wordt nu geleid door zijn zoons. ('Tachtigers van Scheveningen'; Piet Spaans 1982, blz. 75.) Volgens W. Bronsveld (opa van Michelle) was hij Vletter, d.w.z. hij en z’n broer roeiden de trossen van de schepen naar de meerpalen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Pieter Roos, * Scheveningen 16-07-1919.
   Maria Roos, * Scheveningen 28-09-1920.
   Maria Roos, * Scheveningen 09-01-1922.
   Dirk Roos, * Scheveningen 14-09-1925.
   Albert Roos, * Scheveningen 31-05-1933.

    

X68.

Jacobus Roos, * Scheveningen 25-09-1874, N.Hv., letterzetter, wo. Roerstraat 5, † ald. 01-09-1924, tr. (1) ald. 07-05-1902: Adriana Pronk, * ald. 02-02-1879, † ald. 23-11-1910, dv. N.N. (fiche gestolen!); tr. (2) 12-11-1913: Neeltje Jannetje van der Engel, * Hoogvliet 18-08-1877.

Kinderen uit z’n 1e huwelijk:

   Martinus,volgt XI41.
   Johannes Roos, * Scheveningen 03-02-1905, † Den Haag 13-04-1937.
   Adriana Jacoba Roos, * Scheveningen 22-07-1909.

Kinderen uit z’n 2e huwelijk:

   Bastiaan Roos, * Den Haag 23-01-1916.
   Bastiaan Roos, * Den Haag 29-11-1917.
   Jacoba Roos, * Den Haag 09-09-1921.

    

X69.

Johannes Roos, * Scheveningen 15-05-1882, N.Hv., visser, opperman, wo. Badhuisstraat 99, Keizerstraat 308, Vijzelstraat 60, Haringstraat 30, Wassenaarsestraat 90 en Kolenwagenslop 54, tr. (1) ald. 11-01-1905: Maria Johanna Bruin, * ald. 22-07-1885; tr. (2) ald. 20-07-1938: Wilhelmina de Jong, * Katwijk 06-07-1918. Hij vertr. 26-11-1935 naar Belgiλ.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Albertus,volgt XI42.
   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 22-05-1907, tr.: Andries Rijnvis, * 1906.
   Johannes,volgt XI43.
   Leenderd Roos, * Scheveningen 02-08-1912, flessenspoeler.
   Maria Johanna Roos, * Scheveningen 19-04-1915, tr. Den Haag 29-07-1936: Hendrik Oosterbaan, * ald. 16-09-1906.
   Willem Roos, * Scheveningen 26-01-1917.
   Maarten Roos, * Scheveningen 09-01-1921.
   Johanna Roos, * Scheveningen 02-04-1924.

    

X70.

Reindert Roos, * Scheveningen 06-12-1884, N.Hv., visser, wo. ’39 Werfstraat 155, tr. ald. 03-01-1908: Adriana van den Oever, * ald. 22-09-1887, dv. Maarten en Antje van Duijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 11-06-1909, tr. ald. 05-06-1929: Cornelis Pronk, * ald. 1908.
   Johanna Roos, * Scheveningen 27-11-1910, † ald. 18-08-1911.
   Johannes Roos, * Den Haag 24-12-1914.
   Johanna Roos, * Den Haag 22-12-1924.

    

X71.

Albert/Aalbert Roos, * Scheveningen 17-01-1892, N.Hv., visser, wo. Marcelisstraat 79 en W.Beukelsstraat 4, tr. ald. 27-12-1912: Hendrina Stoffelina Hubertina de Jonge, * Stavernisse 10-10-1891.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Aalbert,volgt XI44.
   Gerardus Aalbert Roos, * Scheveningen 30-03-1916, wo. Kuyperstraat 35, tr. ald. 20-07-1938: Francina van Vliet, * Den Haag 23-02-1918, dv. Cornelis (* 1880).
   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 21-02-1918, tr. ald.: Johannes Roos, * ald. 03-02-1910, zv. Johannes en Johanna Bruin. [Zie verder dit gezin!]

Johannus Roos, * Scheveningen 03-02-1910, loss werkman, tr. ald. 01-10-1935: Wilhelmina Roos, * ald. 21-02-1918, dv. Aalbert (1892).

Kinderen uit dit huwelijk:

Maria Johanna Roos, * Scheveningen 21-09-1937.

 

X72.

Leendert Roos, * Scheveningen 23-02-1896, varensgezel, opperman, wo. ’35-’39 Weststraat 260, 264 en 262, tr. ald. 31-03-1920: Sijberta van Wijk, * Amersfoort 06-09-1895, R.K..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Albertus Roos, * Den Haag 04-07-1920, R.K..
   Maria Everarda Roos, * Den Haag 12-02-1922, R.K..
   Leendert Roos, * Den Haag 12-10-1923, R.K..
   Sijberta Roos, * Den Haag 17-08-1925, R.K..
   Johannes Roos, * Den Haag 19-11-1928, R.K..
   Everardus Roos, * Den Haag 31-07-1930, R.K..
   Trijntje Roos, * Den Haag 08-03-1932, R.K..
   Johanna Elisabeth Wilhelmina Roos, * Den Haag 14-10-1933, R.K..
   Lambertus Roos, * Den Haag 14-02-1936, R.K..
   Wilhelmus Roos, * Den Haag 02-12-1937, R.K..

    

X73.

Johannes Roos, * Scheveningen 19-07-1884, N.Hv., loopknecht, wo. o.a. Linaeusstraat 187, tr. (1) ald. 09-03-1910: Wilhelmina Sonsbeek, * Leiden 09-10-1887, werkster, natuurlijk niet erkende dv. Jaantje Sonsbeek (Den Haag); tr. (2) Den Haag 12-07-1934: Arendje van den Broek, * Den Haag 24-10-1913, R.K., dv. Cornelis Petrus (* 1886).

Kinderen 1e huwelijk:

   Wilhelmina Johanna Roos, * Leiden 09-01-1909.
   Jacobus Roos, * Den Haag 20-06-1910.
   Catharina Roos, * Den Haag 18-01-1912.
   Adriaan Johannes Roos, * Den Haag 21-06-1913.
   Wilhelmina Roos, * Den Haag 03-01-1915.
   Johannes Roos, * Den Haag 23-05-1916, † ald. 06-70-1921.
   Wilhelmus Roos, * Den Haag 29-05-1918.
   Gijsbertus Roos, * Den Haag 25-10-1920, † ald. 25-04-1922.
   Johannes Roos, * Den Haag 17-05-1922.
   Agatha Roos, * Den Haag 16-09-1924.

Kinderen 2e huwelijk:

   Johannes Roos, * Den Haag 04-11-1934, N.Hv.
   Cornelia Petronella Roos, * Den Haag 01-02-1936, N.Hv.
   Jacobus Roos, * Den Haag 07-01-1937, N.Hv.
   Wilhelmina Johanna Roos, * Den Haag 09-03-1938, N.Hv.

    

X74.

Wilhelmus Roos, * Scheveningen 15-10-1886, metselaar, 07-10-1908: Petronella Elisabeth Kuijt, * ald. 08-05-1887, melkslijtster, dv. Pieter en Elisabeth Oudshoorn.

Kind uit dit huwelijk:

   Jacobus,volgt XI45.
   Pieter Roos, * Den Haag 18-07-1910, tr. ald. 06-07-1948: N.N..
   Wilhelmus Roos, * Den Haag 14-09-1911, vertr. ’34 naar Apeldoorn.
   Arie Roos, * Den Haag 07-11-1913.
   Johannes Roos, * Den Haag 02-03-1916.
   Bastiaan Martinus Roos, * Den Haag 11-04-1918.
   Wilhelmina Roos, * Den Haag 26-08-1922.
   Petronella Elisabeth Roos, * Den Haag 19-07-1928.
   Aagje Roos, * Den Haag 13-08-1931.

    

X75.

Jacobus Johannes Roos, * Scheveningen 29-05-1889, N.Hv., opperman, wo. Maaswijkstraat 4, tr. ald. 05-06-1912: Petronella de Niet, * ald. 26-11-1887, † ald. 23-08-1927.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 14-12-1911, tr. ald. 08-01-1930: Dirk Jan van Duijne, * ald. 06-03-1907, vertr. 14-07-1928 naar Valkenburg.
   Jacoba Petronella Roos, * Scheveningen 10-11-1912, † ald. 25-11-1912.
   Jacobus,volgt. XI46.
   Jan Roos, * Scheveningen 13-05-1915, † ald. 14-05-1915.
   Simon Roos, * Scheveningen 13-05-1915, † ald. 14-05-1915.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 05-11-1916, tr. 30-08-1933: Gerrit van der Plas, * 1911.
   Wilhelmus Roos, * Scheveningen 04-05-1918.
   Petronella Roos, * Scheveningen 02-12-1919.
   Aagje Roos, * Scheveningen 13-09-1922.
   Greta Roos, * Scheveningen 14-02-1924.
   Johannes Roos, * Scheveningen 07-07-1925.

    

X76.

Albertus Roos, * Scheveningen 27-10-1898, N.Hv., loonarbeider, wo. o.a. Loggerstraat 122 en Terschellingsestraat 85, tr. 13-07-1921: Cornelia Johanna Frederika de Boer, * Vlaardingen 23-08-1894, R.K..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Wilhelmina Roos, * Den Haag 13-11-1921.

   Wilhelmina Roos, * Den Haag 02-04-1923.

   Anthonia Catharina Roos, * Den Haag 02-04-1923.

   Aagje Roos, * Den Haag 10-11-1925.

   Albertus Roos, * Den Haag 12-03-1927.

   Maria Roos, * Den Haag 11-03-1930.

   Hendrika Johanna Roos, * Den Haag 10-08-1936.

    

X77.

Johannes Roos, * Scheveningen 20-12-1903, kantoorbediende, tr. ald. 02-01-1924: Martina Keus, * ald. 26-01-1905, dv. Willem (1876).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes Jacobus Roos, * Scheveningen 12-02-1924.  dochter Linda Roos
   Willem Roos, * Scheveningen 10-09-1927.

    

X78.

Minnekus Roos, * Scheveningen 14-03-1873, N.Hv., visser, wo. Heemraadstraat 49, Keizerstraat 21/231/835 en Boegstraat 12, tr. ald. 18-04-1894: Cornelia de Jong, * ald. 21-06-1875, dv. Michiel en Leuntje van der Toorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Michiel,volgt XI47.
   Gerrit,volgt XI48.
   Leuntje Roos, * Scheveningen 06-11-1897, tr. ald. 11-01-1922: Van der Toorn.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 16-08-1899, tr.: Hubert Brouwers.
   Cornelia Wilhelmina Roos, * Scheveningen 10-11-1900, tr. 06-12-1922: Cornelis Koning, vertr. 24-07-1921 naar Roermond, Minderbroedersingel1.
   Teuntje Roos, * Scheveningen 24-12-1901, † ald. 05-07-1902.
   Eisje Roos, * Scheveningen 17-01-1903, inpakster, tr. ald. 30-04-1924: Marinus Job Reparon, smid.
   Minnekus Roos, * Scheveningen 01-01-1904, † ald. 25-06-1904.
   Minnekus Roos, * Scheveningen 07-09-1905, † ald. 16-10-1905.
   Nicolaas Roos, * Scheveningen 07-09-1905, † 11-09-1905.
   Johanna Roos, * Scheveningen 24-11-1906, inpakster, tr. Den Haag 25-11-1925: Hermanus Johannes Coelman, * 1902.
   Minnekus Roos, * Scheveningen 09-12-1907, † ald. 18-03-1908.
   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 30-11-1910, tr. ald. 10-05-1933: Johannes Lambertus Karel Bekker, * 14-10-1908.
   Minnekus Roos, * Den Haag 03-01-1917.

    

 

± 1925, Kerklaan 39 woonde Eisje Roos (2e deur v.r.n.l.); mog. staat zij rechts (zwanger).

X79.

Jacobus Roos, * Scheveningen 24-02-1883, visser, wo. Kolenwagenslag 23 en Schipperstraat 44, † mog. 1926 op de Noordzee, tr. ald. 16-01-1907: Grietje van der Harst, * ald. 02-09-1882, † ald. 21-10-1931, dv. Dirk en Jacoba Klijn, zij htr. (1) Willem de Graaf; zij htr. (2) ald. 21-10-1931: Maarten Willem Jongejan, * Scheveningen 26/29-04-1867, zv. Krijn en Neeltje van der Zwan (Scheveningen).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Gerrit,volgt XI49.
   Dirk Roos, * Scheveningen 19-09-1909, chauffeur, wo. o.a. Wouwermanstraat 65a, tr. Den Haag 30-05-1934: Wilhelmina Johanna Mullekus, * Den Haag 24-10-1909.
   Jacobus Roos, J* Scheveningen 24-11-1911, varengezel, wo. o.a. Breezandstraat 31, tr. ald. 30-03-1938: Adriana de Roode, * Den Haag 27-06-1912, dv. Carel (* 1877).
   Jacoba Roos, * Scheveningen 02-11-1913, werkster, tr. Den Haag 06-01-1937: Cornelis Pieter Groen, * Scheveningen 26-12-1912, zv. Arie en Klazina de Ruiter. Zij wo. o.a. Marcelliusstraat 159.
   Johanna Roos, * Scheveningen 12-04-1918.
   Grietje Roos, * Scheveningen 08-09-1924.

    

X80.

Klaar Roos, * Scheveningen 07-03-1891, los arbeider, plaatswerker Gemeentelijke Gasfabriek, wo. o.a. Vijzelstraat 135, tr. Den Haag (Scheveningen) 21-10-1914: Johanna van Bellen, * Scheveningen 11-05-1894, dv. Dirk (Kuiper) en Cornelia van Volkom (van Scheveningen).

Hieruit mij bekend:

   Cornelis,volgt XI50.
   Cornelia Roos, * Scheveningen 21-09-1916.
   Dirk Roos, * Scheveningen 17-02-1918, † ald. 26-04-1919.
   Karel Roos, * Scheveningen 01-08-1920.
   Johanna Roos, * Scheveningen 02-03-1925.
   Dirk Roos, * Scheveningen 24-10-1922.
   Jansje Roos, * Scheveningen 11-01-1928.
   Maria Roos, * Scheveningen 02-08-1929.

    

X81.

Cornelis Roos, * Scheveningen 25-11-1883, N.Hv., huisschilder, † ald. 06-10-1908, wo. Lijnstraat 28 en Loggerstraat 98a, tr. ald. 22-06-1904: Helena Plugge, * ald. 17-09-1882, dienstbode, dv. Johannes en Jobje Pronk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Cornelis,volgt XI51.
   Chieltje Roos, * Scheveningen 11-02-1906.
   Jobje Roos, * Scheveningen 26-08-1907, † Den Haag 20-03-1929, vertr. 02-05-1928 naar Delft.

    

X82.

Gerrit Roos, * Scheveningen 29-09-1887, N.Hv., visser, wo. W.Kuijperstraat 18 en Maststraat 60, tr. ald. 02-03-1910: Johanna van den Berg, * ald. 15-09-1889, werkster, dv. Dirk en Sientje den Dulk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie,volgt XI52.
   Clasina Roos, * Scheveningen 05-01-1912, tr. ald. 24-01-1934: Hendrik L. Hermans, * 05-07-1911.
   Dirk,volgt XI53.
   Cornelis Roos, * Scheveningen 20-09-1915, tr. ald. C. de Bruijn.
   Chieltje Roos, * Scheveningen 11-07-1917, tr. ald. 03-06-1936: Daniel de Niet, * 1916.
   Gerrit Roos, * Scheveningen 03-12-1919, tr. ald. 08-02-1939: N.N..
   Johanna Roos, * Scheveningen 24-04-1923.
   Johannes Roos, * Scheveningen 08-11-1928.
   Arendje Roos, * Scheveningen 14-12-1930.

    

X83.

Leendert Arie Roos, * Scheveningen 16-05-1893, los arbeider, zeevisser, wo. ’35 Koppelstokstraat 153, tr. ald. 08-08-1917: Johanna Maria van der Toorn, * Den Haag 08-10-1896.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie Leendert Roos,volgt XI56                    
   Maria Roos, * Den Haag 09-01-1920.
   Leendert Arie Roos, * Den Haag 22-04-1922.
   Ment Maarten Roos, * Den Haag 17-02-1925.
   Cornelia Roos, * Den Haag 04-02-1933.

    

X84.

Martinus Roos, * Scheveningen 02-02-1888, N.Hv., arbeider, wo. Keizerstraat 38, Vijzelstraat 55 en Vlagstraat 18, † ald. 11-12-193, tr. ald. 06-05-1908: Arendje Overduin, * ald. 29-01-1886, dv. Jan (voerman) en Arendje Harteveld.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arendje Roos, * Scheveningen 13-08-1909, † ald. 31-08-1909.
   Wouter Roos, * Scheveningen 27-07-1910, tr. ald. 19-04-1929: Hermina Plachy.
   Jan Roos, * Scheveningen 11-12-1912, † ald. 13-06-1914.
   Arendje Petronella Roos, * Den Haag 14-01-1915.
   Johanna Roos, * Loosduinen 21-05-1916, tr. Den Haag 31-05-1939: H. van der Heijden, * 01-09-1914.
   Lena Roos, * Loosduinen 24-03-1919, tr. Den Haag 04-05-1938: Johannes A. Veenendaal, * 1917.
   Geertruida Johanna Roos, * Loosduinen 15-01-1921.
   Martina Roos, * Loosduinen 25-03-1923.
   Klaartje Roos, * Loosduinen 03-10-1925.
   Martinus Roos, * Loosduinen 14-03-1928.

    

X85.

Leendert Roos, * Scheveningen 18-09-1893, Geref., zeevisser, wo. Vlagstraat 14, tr. ald. 26-09-1817: Wilhelmina van der Plas, * Den Haag 05-12-1895.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Wouter Roos, * Scheveningen 13-04-1918.
   Maartje Roos, * Scheveningen 13-07-1921.
   Arendje Roos, * Scheveningen 31-03-1923.
   Wilhelmina Petronella Roos, * Scheveningen 25-05-1924.
   Leendert Roos, * Scheveningen 11-06-1925.
   Klaartje Roos, * Scheveningen 16-08-1928.
   Martina Roos, * Scheveningen 19-02-1929.
   Johanna Roos, * Scheveningen 15-09-1930.
   Dirkje Roos, * Scheveningen 17-02-1933.
   Gerrit Roos, * Scheveningen 25-08-1935.

    

X86.

Wouter Roos, * Scheveningen 06-07-1900, visser, tr. (1) ald. 09-01-1924: Hendrika Antonia van der Beek, * Haarlem 10-10-1904; tr. (2) 30-05-19?0: Gertrud Rielδnder, * Stφrmede (D.) 25-07-1907.

Kinderen uit z’n 2e huwelijk:

   Wouter Roos, * Den Haag 22-06-1929.
   Franz Roos, * Den Haag 26-08-1930.
   Dirkje Gertrud Roos, * Den Haag 01-02-1933.
   Margaretha Roos, * Den Haag 30-06-1935.
   Johannes Roos, * Den Haag 12-08-1937.

    

X87.

Dirk Roos, * Scheveningen 02-03-1902, N.Hv., los arbeider, wo. o.a. Roerstraat 41, tr. ald. 03-12-1924: Annetje Ras, * ald. 23-11-1901.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Dirkje Roos, * Scheveningen 11-03-1925.
   Pietertje Roos, * Scheveningen 15-12-1926.
   Dirk Roos, * Scheveningen 03-03-1935.

    

X88.

Gerrit Roos, * Scheveningen 03-03-1908, opperman, wo. Wieringsestraat 476, tr. ald. 18-01-1933: Theresia Rielδnder, * Stφrmede (De.) 10-02-1913.

Kind uit dit huwelijk:

   Dirkje Roos, * Scheveningen 09-09-1933.

XI

Willem Roos, * Scheveningen 27-09-1887, N.Hv., visser, wo. Vuurbaakstraat 288 en Pronkstraat 126/127, tr. ald. 28-12-1910: Betje Bal, * ald. 28-10-1887, dv. Johannes (zeevisser) en Helena Pronk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie Simon Roos, * Scheveningen 31-10-1911.
   Helena Roos, * Scheveningen 16-09-1913, † ald. 01-09-1914.
   Johannes Roos, * Scheveningen 12-09-1916.
   Helena Roos, * Scheveningen 24-12-1917.
   Teuntje Roos, * Scheveningen 05-10-1920.
   Elisabeth Roos, * Scheveningen 28-11-1922.
   Willem Roos, * Scheveningen 05-03-1927.

XI2

Arie Johannes Roos, * Scheveningen 20-01-1889, N.Hv., visser, koopman, wo. Kerkstraat 107, Weststraat 153 en Pluvierstraat 62, tr. ald. 27-12-1912: Catharina Grootveld, * ald. 18-12-1887.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie Simon Roos, * Scheveningen 10-04-1913.
   Krijntje Roos, * Scheveningen 22-04-1921.

XI3

Johannes Roos, * Scheveningen 29-09-1892, N.Hv., zeevisser, tr. ald. 05-01-1921: Adriana Verheij, * Maassluis 06-10-1899.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Teuntje Roos, * Den Haag 01-04-1922.
   Clasina Roos, * Den Haag 27-05-1923.
   Adriana Roos, * Den Haag 18-10-1925.
   Arie Simon Roos, * Den Haag 04-11-1928.
   Leendert Roos, * Den Haag 06-03-1930.
   Huibertje Cornelia Roos, * Den Haag 04-03-1932.
   Johannes Roos, * Den Haag 01-08-1933.
   Hendrika Roos, * Den Haag 09-03-1936.
   Arendje Roos, * Den Haag 24-06-1937.
   Minnekus Roos, * Den Haag 07-11-1938.

XI4

Jacobus Roos, * Scheveningen 02-09-1885, visser, wo. Weststraat 136, tr. ald. 04-01-1911: Grietje Westerduin, * Scheveningen 07-04-1884, dv. Cornelis (zeilmaker) en Aagje Zuurmond.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maria Wilhelmina Roos, * Scheveningen 21-05-1912, tr. ald. 02-03-1938: Wilem Jongejan, * 1911.
   Aagje Roos, * Scheveningen 30-07-1914, tr. ald. 23-03-1938: Jacob Vink, * 22-12-1912.
   Willem Roos, * Scheveningen 18-01-1916.
   Cornelis Roos, * Scheveningen 04-11-1917.
   Margaretha Roos, * Scheveningen 07-03-1921.
   Jacoba Roos, * Scheveningen 07-03-1921.

    

XI5

Willem Roos, * Scheveningen 15-02-1891, N.Hv., melkboer, wo. ’30 Weststraat 46, tr. ald. 08-12-1915: Jannetje Dijkhuizen, * ald. 19-03-1893.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Jacobus Roos, * Scheveningen 18-09-1916.
   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 02-10-1917.
   Aalbert Roos, * Scheveningen 20-04-1920.
   Willem Roos, * Scheveningen 30-07-1922.

XI6

Jacobus Roos, * Scheveningen 14-02-1911, stuurman ter koopvaardij, vertr. 1936 naar Singapore, wo. Westduinweg 1, tr. ald. 19-12-1934: Clara Rog, * ald. 22-12-1912, dv. Simon (* 1886).

Kind uit dit huwelijk:

   Wilhelmina Roos, * Scheveningen 28-06-1935.

    

XI7

Maarten Roos, * Scheveningen 01-09-1904, visser, tr.ald. 01-02-1928: Klara Taal, * ald. 20-08-1905.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Huibertje Roos, * Scheveningen 2-09-1932.

    

XI8

Arie Roos, * Scheveningen 08-11-1905, huisschilder, † Den Haag 30-12-1991, wo. o.a. Tesselschestraat 98/32, tr.: Getje (Tetsje) de Boer, * Vlaardingen 29-06-1906, † Den Haag, verpleeghuis "Houtwijk" 27-08-2001 (95j.), □ 31-08-2001 Alg. □pl. a/d Kerkhoflaan 12 ald., dv. Dirk Jan, * 1866.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Johannes (Hannes) Roos, * Scheveningen 12-03-1933, tijdens † moeder met Ety (Waddinxveen).
2. Johanna (Annie) Roos, * Scheveningen 17-05-1935, tijdens † moeder was Annie met Gilles (Oegstgeest).
3. Cornelia (Nelly) Roos, * Scheveningen 22-01-1938, tijdens † moeder was Nel met Gert (Drachten).
4. Jettie Roos, * Scheveningen 25-05-1939, tijdens † moeder was Jetty met Herman (Den Haag).
5. Martha Roos. Tijdens † moeder was Martha met Arie (Darp).
6. Arie,volgt XII.

XI9

Willem Roos, * Scheveningen 24-04-1913, ~ N.Hv.., nΰ 1944: G.V., huisschilder, ouderling, eigenaar schildersbedrijf 'W.Roos B.V.', J.Gillesstraat, † ald. 16-02-2005, □ Oud Eik en Duinen 21-02-2005, tr. Den Haag 28-05-1941: Catharina Rog, * Scheveningen 25-09-1915, † Den Haag 06-09-1992, □ Oud Eik en Duinen ald. 10-09-1992, dv. Simon en Catharina Jongejan (Scheveningen).

 

Willem Roos Catharina Rog

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Nelleke (Nel) Roos, * Scheveningen 02-05-1942, tr. Den Haag 17-04-19??: Michiel Bronsveld, *
   Scheveningen 18-06-1937, technisch tekenaar, zv. Wouter en Michieltje van Duyne (Scheveningen), wo.
   Den Haag. n.b.: zie stamboom van de familie Bronsveld!

   Kinderen uit dit huwelijk:

    Oscar Edwin Bronsveld, * Den Haag 23-10-1965, Ingenieur werktuigbouwkunde, tr. Den Haag 01-07-1988: Tine Emmy (Tineke) Idema, * Hardinxveld-Giessendam 15-02-1967, medew. V & D, dv. Fokko en Jaapje Korpershoek (Gr./Frl.-Maasland), wo. Hilversum. Kinderen: Laura, Maurits, Rozemarijn, Hannelijne.

    Rudolf Alexander Sebastiaan Bronsveld, * Den Haag 22-01-1968, cv-monteur, tr. Den Haag 21-06-1991: Machteld van Dam, wo. Den Haag. Kinderen: Raphael, Quinten, Christian.

   2. Catharina Simone (Tinie) Roos, * Scheveningen 16-12-1943, tr.: Frits Kooyman, * Den Haag 20-09-1943, medew. exp. afd. 'Borsumij Wehry', zv. Jacob en Maartje Bakker.

   DE VERDERE UITWERKING VAN DEZE STAMBOOM IS BEKEND
   MAAR VANWEGE DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY OP DEZE PLAATS NIET VERDER BESCHREVEN.
   INDIEN U INTERESSE HEEFT IN HET VERVOLG,
   MAIL DAN NAAR
   ERWIN@CRUGTEN.NL
    
   4. Margartha (Greet) Roos, * Scheveningen 30-08-1946, verl. Den Haag 22-05-1972, tr. Den Haag
   04-12-1973: Bram Petrusma, * Amersfoort 23-06-19??, verz. ambt. Makeladij Vreeken & Meijer, wo.
   Bodegraven.
   DE VERDERE UITWERKING VAN DEZE STAMBOOM IS BEKEND
   MAAR VANWEGE DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY OP DEZE PLAATS NIET VERDER BESCHREVEN.
   INDIEN U INTERESSE HEEFT IN HET VERVOLG,
   MAIL DAN NAAR
   ERWIN@CRUGTEN.NL
    
    
   5. Jacoba (Cootje) Roos, * Scheveningen 04-02-1948, verl. Den Haag 25-11-1972, tr. ald. 20-12-19??: Robert Verwey, * Gouda 14-08-19??, techn. ontwerper, wo. Waddinxveen.
DE VERDERE UITWERKING VAN DEZE STAMBOOM IS BEKEND
MAAR VANWEGE DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY OP DEZE PLAATS NIET VERDER BESCHREVEN.
INDIEN U INTERESSE HEEFT IN HET VERVOLG,
MAIL DAN NAAR
ERWIN@CRUGTEN.NL
 
 
6. Johannes,volgt XII3.
 

XI10.

Johannes (Jan/Johan) Roos, (S.G.) * Scheveningen 02-11-1918, huisschilder, tr.: Hendrika Francisca (Ria/Maria) Minderman, * Den Haag 16-06-1920, huisvrouw.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes Roos,volgt XII4.
   Hendrika (Henny) Roos, tr.: Wieger Ram.

    DE VERDERE UITWERKING VAN DEZE STAMBOOM IS BEKEND
    MAAR VANWEGE DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY OP DEZE PLAATS NIET VERDER BESCHREVEN.
    INDIEN U INTERESSE HEEFT IN HET VERVOLG,
    MAIL DAN NAAR
    ERWIN@CRUGTEN.NL

     

XI11.

Pieter Roos, * Scheveningen 19-02-1915, automonteur, wo. ’37 Heemstraat 128, tr. 06-05-1936 Geref.: Hendrika Johanna Noltee, * Den Haag 22-06-1915.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Pieter Johannes Roos, * Den Haag 09-07-1936.

    

XI12.

Willem Roos, * Scheveningen 14-10-1917, tr.: 19-01-1944: Pietje Jansen, * 03-05-1920.

Kinderen hieruit:

   Rene Roos, * 16-06-1945, tr.: Theodora Slavekoorde, * 25-06-1948.

  Kinderen geadopteerd:

    a. Haseena Erica Roos, * Bombay, India 11-08-1978.
    b. Vanita Draupadi Roos, * Bombay, India 28-11-1980, relatie met: Bartele van Erven, * 26-03-1981; kind: Jessie, * 19-05-1998.

   Loes Roos, * 05-09-1946, tr.: Herman Wiekenkamp, * 19-06-1944.

Kinderen hieruit:

   a. Mark Wiekenkamp, * 24-07-1974(?), realtie met: Cynthia N.; hebben een dochter.
   b. Yentl Wiekenkamp.
   c. Vincent Wiekenkamp, * 07-07-1978.

    

   Leo Roos, * 06-04-1951, tr.: Marjo Moens, * 31-12-1950.

    

XI13.

Willem Roos, * Scheveningen 07-01-1921, †/□ Lelystad 04/09-02-2004, tr. Den Haag 14-08-1946: Aaltje Schenk, * Urk 12-10-1918, †/□ Lelystad 16/21-01-1998.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Wim,volgt XII5.
   Elly Roos, tr.: Gerrit van der Ziel (Zwolle).

   Kinderen uit dit huwelijk:
     a. Ronald van der Ziel.
     b. Petra van der Ziel.
     c. Marco van der Ziel.
     d. Myrna van der Ziel.
     e. Stephanie van der Ziel.

      

   Corry Roos, tr.: John Stam (Krimpen aan de IJssel).
   Kinderen uit dit huwelijk:
     f. Wouter Stam.
     g. Lianne Stam.
     h. Evelien Stam.

      

   Jan,volgt XII6.
   Tilly Roos.

    

XI14.

Hendrik (Henk) Roos, * Scheveningen 18-08-1928, G.V., † Groningen/Assen 16/22-01-2001, otr. Den Haag 17-08-1957, tr. Kerk ald. 26-01-1959: Magdalena (Magda) van den Berg, * Schiebroek 05-02-1928, dv. Pieter (Piet) en Hendrika (Riek) van der Wel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Pieter Marinus,volgt XII7.
   Cornelia Willemina (Lia) Roos, * Scheveningen 25-07-1963, tr. Voorburg 25-03-1994: Markus Peter (Marcel) Timmerman, * Telemaco Borba, Brazilliλ 07-10-1965.

   Kinderen uit dit huwelijk:

     a. Lizette Antje (Lizanne) Timmerman, * Hoogeveen 24-03-1995.
     b. Marga Magdalena (Marga) Timmerman, * Beilen 21-06-1996.
     c. Jose Timmerman, * Beilen 20-05-1998.
     d. Pieter Hendrik Timmerman, * Hoogeveen 29-07-1999.

      

XI15.

Johannes Roos, * Scheveningen 29-08-1899, † Den Haag 19-06-1968, tr. ald. 23-02-1921: Elisabeth Maria van Delft, * ald. 08-10-1898, † ald. 01-03-1968, dv. Gerardus Johannes en Adriana de Jong.

In de jaren 1943/44 geλvacueerd vanuit Scheveningen naar Den Haag en wo. toen in de Stortstraat. Adriana kwam op de lagere school in de Elboogstraat. Na de oorlog is de familie Roos weer naar Scheveningen teruggekeerd naar de Wieringsestraat 144.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Willem,volgt XII8.
   Adriana Roos, * Den Haag 15-11-1931, tr.: Leen Keus, * 21-11-1929, † Den Haag ca. 1967

   Kinderen uit dit huwelijk:

   DE VERDERE UITWERKING VAN DEZE STAMBOOM IS BEKEND
   MAAR VANWEGE DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY OP DEZE PLAATS NIET VERDER BESCHREVEN.
   INDIEN U INTERESSE HEEFT IN HET VERVOLG,
   MAIL DAN NAAR
   ERWIN@CRUGTEN.NL
    

   Dirkje (Dickie) Roos, * Den Haag 30-04-1933, † Leiden 02-03-1972, tr. Scheveningen 16-12-1953:

   DE VERDERE UITWERKING VAN DEZE STAMBOOM IS BEKEND
   MAAR VANWEGE DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY OP DEZE PLAATS NIET VERDER BESCHREVEN.
   INDIEN U INTERESSE HEEFT IN HET VERVOLG,
   MAIL DAN NAAR
   ERWIN@CRUGTEN.NL
    
    
   Arie Roos, * Den Haag 08-04-1932, zv. Pieter en Maria Bal. [zie verder bij Arie!]

XI16.

Daniel Roos, * Scheveningen 28-08-1907, broodbezorger, wo. o.a. Noordwijkstraat 20, tr. ald. 23-06-1937: Arendje Pronk, * ald. 10-11-1907, dv. Cornelis (* 1877).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Elisabeth Roos, * Den Haag 04-08-1938.
   Cornelia Roos, * Den Haag 04-08-1938.

    

XI17.

Jacobus Roos, * Den Haag 28-04-1916, † Emmen 12.06.1994  machinebankwerker, wo. Vlielandsestraat 15, tr(1)ald 12-02-1936 Jacoba Hofland, * Den Haag 22-12-1916, ontb. 15.05.1939. tr (2) 19.05.1941 met Cornelia Taal, * Den Haag 02.12.1916, † Den Haag 15.07.1987, ontb. 11.12.1959. tr (3) (datum ?) Wilhelmina Cornelia Groen, (* ?), † 11.05.1992, uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Door het huwelijk met Cornelia Taal gewettigd: 

                   Cornelia Roos, * 28.12.1934, tr 19.05.1965 Evert Oskam * 07.12.1937 (wo Ede),
                    hieruit:
                                Evert Jan Oskam, * Waddinxveen 12.03.1966
                                Ester Oskam, * Waddinxveen 09.07.1967
                                Hugo Oskam, * Waddinxveen 19.12.1968

Kinderen uit het huwelijk met Jacoba Hofland:

   Nellie Roos, * Den Haag 21-05-1936, † Den Haag 12-03-1937.
   Nellie Roos, * Den Haag 16-03-1938, tr (plaats en datum ?) Guus van der Wateren. (*?) (wo Den Haag)

Kinderen uit het huwelijk met Cornelia Taal:

Arie Roos. zie  XII20. 
Jacobus Roos, zie XII21.
Dirkje Jacoba Roos, * Den Haag 09.01.1950, † Utrecht 05.02.1992 tr. 07.10.1971 Cornelis Johannes
                    Verschoor (*?), gesch. 05.08.1987
                    hieruit geen kinderen. (datum ?) relatie aangegaan met Willem Robert Reilingh,(*?)
                        hieruit:
 Anne Elisabeth Reilingh, * Utrecht 04.08.1989, 2006 nog ongehuwd (wo Utrecht)
Het  Kantongerecht Utrecht beschikte op13.11.1989, dat beiden de ouderlijke macht over Anne E. mochten bekleden.
 

XI18.

Gerardus Roos, * Scheveningen 07-08-1899, metselaar, wo. o.a. Vijzelstraat 38, tr. ald. 05-04-1922: Maria Wilhelmina Klaverstijn, * Sloten - gem. Amsterdam 18-06-1897.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Adriana Roos, * Den Haag 31-03-1923.
   Margaretha Frederika Roos, * Den Haag 05-07-1927.

    

XI19.

Gerardus Pieter Roos, * Scheveningen 10-02-1912, timmerman, wo. Symonszstraat 16, tr. Den Haag 27-09-1933: Catharina Verbaan, * ald. 04-11-1911, dv. Cornelis en Jacoba de Jong.

Kind uit dit huwelijk:

   Matthijs Gerardus Roos, * Den Haag 04-06-1935.

    

XI20.

Klaar Roos, * Scheveningen 27-08-1908, Geref., varensgezel, wo. ’33 Zeilstraat 17, kwam ’27 van Rotterdam, tr. Den Haag 15-04-1931: Geertrui Bal, * ald. 08-04-1908.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arie Roos, * Den Haag 26-03-1931.
   Geertruida Roos, * Den Haag 30-07-1932.
   Gijsbertus Roos, * Den Haag 08-02-1934.

    

XI21.

Eduard Roos, * 16-01-1924, † 15-12-1994, ambtenaar bij de P.T.T., tr. 27-10-1948: Aaltje Nieuwenkamp, * 01-05-1923, † 08-12-1994, beide omgekomen als gevolg van een busongeval in Duitsland op 08-12-1994.

Uit dit huwelijk:

XI22.

Adriaan (Arie) Roos, * 30-11-1925, congiλrge, vermaarde amateur kerkorganist, † 01-01-1994, tr. (1) 17-12-1947 (huw. ontb. 01-11-1960): Berendina Cornelia Neervoort, * 25-07-1923, tr. (2) 06-04-1962: Maria Hermana Bakker, * 18-10-1928, wo. Barendrecht,

Uit zijn 1e huwelijk:

   Willem,volgt XII11.
   Neeltje Madeleine Roos, * 21-03-1950, tr. 04-06-1970: Robert van der Plas, * 09-08-1948, beider beroep zelfstandig ondernemer.

   Uit dit huwelijk:

     a. Rogier Rijndert van der Plas, * 01-07-1982.
     b. Daphne Demelza van der Plas, * 10-03-1984

   Jan,volgt XII12.

Uit zijn 2e huwelijk:

   Inge Louise Dιsirιe Roos, * 11-04-1968, tr. 08-04-1994: Henricus Stephanus Maria van ‘t Klooster, * 30-04-1966, beide werkzaam als zelfstandig veehouder.

   Uit dit huwelijk:

     c. Maaike Rianne Maria van ’t Klooster, * 15-12-1996.
     d. Lidewij Esmιe Maria van ’t Klooster, * 31-08-1997.
     e. Noralie Adΰja Maria van ’t Klooster, * 12-02-1999.
     f. Elian Reinold Maria van ’t Klooster, * 29-10-2000.

      

XI23.

Willem (Wim) Roos, * 22-08-1930, administrateur, † 18-06-1996, tr. 13-05-1953: Dirkje Nieuwenkamp, * 19-06-1927, wo. Wilhelminaoord.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johannes,volgt XII13.
   Alice Elisabeth Roos, * 09-07-1955, † 16-05-1994, tr. een Ghanese asielzoeker: N.N..

   Kind hieruit:

     a. Raoul William Roos, * 01-02-1989 (gegevens vader onbekend!).

   Dirk,volgt XII14.

    

XI24.

Martinus Roos, * Scheveningen 15-12-1935, ~ ald., tr. (1) Den Haag 27-02-1962: Nettie Jansje de Wit * Amsterdam 28-10-1938 (ontb. 27-06-1979); tr. (2) Axel 11-04-1983: Erna Alice van der Putte, * Sas van Gent 30-03-1935 (ontb. 09-07-1997); tr. (3) Oberwesel (Dld.) 22-08-1998: Verena Kersten, * Hamburg 23-10-1960. Wo. Bacharach (Dld.). Was werkzaam als chefinkoper bij Wilson Gasmeterfabriek, Den Haag, Hoofdinkoop en Produktie bij de Stofzuigerfabriek Excelsior te Terneuzen, Exploitatiechef van Uitgeverij Rotadruk te Axel, Hoofd katalogus/mailing produktie bij Postorderbedrijf Neckermann, daarna korte tijd als zelfstandig ondernemer werkzaam.

Uit zijn 1e huwelijk:

   Marco,volgt XII15.

   Mieke Roos, ,* Delft 15-11-1967, ~ 's-Gravenzande, wo. later Axel, Verona (I.), werkte na haar studie in Frankfurt (D), High Wycombe (Engl.) en freelance medewerkster diverse bedrijven (Verona), sinds 1991 samenwonend met Rinaldo Bello, * 19-05-1966, Directeur Litho en Digidrukbedrijf GRB Editrice srl. (Verona), zv. Mario Bello (Oppeano, Verona) en Silvana Eleonora Roamani (Verona), wo. Via Cabianca 6 Int, Verona (Italiλ).

  Hieruit:

  a. Sebastiano Bello, * Verona 20-02-1999.

Uit zijn 2e huwelijk:

   Marnix Eric Roos, * Terneuzen 18-06-1979, (in 2003 nog ongehuwd), timmerman, leert voor uitvoerder/bouwtechnisch tekenaar, wo. 2006 bij zijn moeder in Axel.

    

XI25.

Bernhard Willem Roos, */~ Scheveningen 11-11-1938, verkoopleider div.bedrijven kantoorinrichting en -machines,  † Reeuwijk 27-11-1993, tr. Gouda 18-09-1962: Johanna Petronella (Annie) Spiering * 29-5-1938 te Rotterdam, dv. Johannes Augustus Spiering en Jacoba Petronella Schroot,

Kinderen uit dit huwelijk:

   Joyce Roos, * Gouda 15-06-1965, tr. ald.: Ton van Zetten, * Den Haag 05-09-1962, verzekeringsinspecteur.

   Hieruit:

    a. Denis van Setten, * 24-061992.
    b. Ton van Setten, * 15-03-1995.

   Monique Roos, * Gouda 04-02-1968,  stewardess bij de K.L.M., samenw. met Carl Lemmers, wo. Leimuiden,

   Hieruit:

               Joost Lemmers, * 27.06.2006

   Monique is de tweelingzus van:

   Jacqueline Roos, * Gouda 04-02-1968, tr. ald. 08-08-1997: Rob Biester., * 30-08-1961, wo. Wierden (O.).

   Hieruit:

    c. Nikki Biester, * 22-05-1999.
    d. Bastiaan Biester, * 23-04-2001.

     

XI26.

Arie Roos, * Scheveningen 04-09-1908, N.Hv., huisschilder, wo. o.a. Westduinweg 110e/122e, tr. ald. 04-11-1931: Eugenie Verstappen, * 09-12-1911, R.K..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Jacobus Roos, * Den Haag 14-04-1932.
   Maria Paulina Roos, * Den Haag 11-11-1937.

    

XI27.

Johannes Roos, * Scheveningen 20-02-1905, N.Hv., tr. 02-01-1930: Arendje Toet, * ald. 10-10-1908,  †  Capelle a/d IJssel 12.04.1995 Geref., dv. Arie (1886).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Trijntje Roos, * Scheveningen 04-06-1930, tr Rotterdam 16.11.1949 Simon Frans v.d. Gijze, *Sommelsdijk, 06.04.1930, uit dit huwelijk 2 zonen.
   Jacob Roosvolgt  XII28

    

XI28.

Johannes Roos, * Scheveningen 28-09-1906, N.Hv. , visser, tr. 01-08-1934: Jacoba den Heijer, * Den Haag 03-09-1914, dv. Johannes (1884).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Jacoba Roos, * Den Haag  19-12-1934.
   Johanna Roos, * Den Haag 15-05-1936.

    

XI29.

Arie Roos, * Scheveningen 02-11-1919, [10-5-43 BD], † 25-11-1994, tr.: Dirkje Roeleveld, * ald. 03-06-1921.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maria Roos, * Den Haag 19-04-1944, verkoopster, tr.: Pieter Leenderd den Dulk, * Den Haag 19-02-1944, soneerder, wo. Zoetermeer.

   Kinderen uit dit huwelijk:

     a. Marcel den Dulk, * Scheveningen 09-10-1965, ambtenaar energiebedrijf, tr.: Jannigje Hendrika Hoorn, * Zoetermeer 10-12-1968, kapster, wo. Zoetermeer.
     b. Linda den Dulk, * Scheveningen 18-04-1968, geestelijk gehandicapten verzorgster, tr.: Eduard Oudshoorn, * Den Haag 16-01-1967, botanicus, wo. Oudenbosch.
     c. Astrid den Dulk, * Scheveningen 24-03-1976, geestelijk gehandicapten verzorgster, samenw.: Hendrik Hoorn, * Zoetermeer 27-06-1970, centralist, wo. Zoetermeer.

   Hendrika Cornelia Roos, * Den Haag 05-05-1946, verkoopster, tr.: Cornelis van der Spek, * Den Haag, 28-10-1944, laborant, wo. Nieuw Vennep.

   Kinderen uit dit huwelijk:

     a. Miranda van der Spek, * Scheveningen 23-07-1969, schoonheidsspecialiste, wo. Hoofddorp.
     b. Ragonda van der Spek, * Delft 01-08-1972 verpleegster, wo. Nieuw Vennep.
     c. Sander van der Spek, * Badhoevedorp, 25-09-1976, IT-medewerker, tr.: Mirjam Bras, * Ierseke 01-12-1978, kapster, wo. Goes.
   Johannes (Hans) Roos,volgt  XII26 
   Cornelis Roos,volgt XII27*

XI30.

Machiel Roos, * Scheveningen 31-12-1907, Geref., matroos ter Koopvaardij, wo. ’38 Wieringschestraat 132, tr. ald. 02-04-1930: Wilhelmina Pronk, * Den Haag 09-12-1907, Geref..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Machiel Roos, * Den Haag 01-11-1932.
   Leuntje Roos, * Den Haag 23-03-1934.

    

XI31.

Maarten Roos, * Scheveningen 28-12-1910, matroos grote vaart, wo. ’38 Van Zeggelenlaan 238, tr. Rotterdam 16-12-1932: Maria van Krimpen, * ald. 17-03-1914.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maria Roos, * Den Haag 11-12-1933.
   Maarten Roos, * Den Haag 06-06-1935.

    

XI32.

Dominicus Roos, * Scheveningen 26-08-1902, visser, grondwerker, wo. o.a. Vijzelstraat 189/202, tr. ald. 13-10-1926: Klaartje Pronk, * ald. 26-08-1902, dv. Arie Dirk (* 1859).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johanna Cornelia Roos, * Scheveninen 12-02-1927.
   Arie Dirk Roos, * Scheveningen 06-11-1928.
   Klaartje Roos, * Scheveningen 11-07-1932.
   Adriana Roos, * Scheveningen 03-06-1935.
   Pieternella Roos, * Scheveningen 28-09-1937.

    

XI33.

Pieter Roos, * Scheveningen 28-01-1904, visser, werkman, tr. ald. 12-08-1925: Adriana van der Wiel, * Den Haag 07-07-1906.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Adriana Roos, * Den Haag 04-10-1924.
   Maarten Roos, * Den Haag 13-07-1926.
   Dominicus Roos, * Den Haag 01-03-1928.
   Johanna Cornelia Roos, * Den Haag 02-06-1929.
   Pieter Roos, * Den Haag 14-03-1931.
   Aagje Roos, * Den Haag 17-04-1936.

    

XI34.

Arie Roos, * Scheveningen 28-08-1910, vishandelaar, wo. Waarsenaessestraat 127 en Jan van Houtenstraat 58, vertr. 22-04-1937 naar de Beemster, tr. ald. 26-07-1935: Neeltje Korving, * ald. 07-10-1909.

   Kind uit dit huwelijk:

   1. Arie Roos, * Scheveningen 28-09-1935.

    

XI35.

Arie Roos, * Scheveningen 17-08-1905, visser, tr. ald. 24-13-1930: Maria Ros, * ald. 21-04-1909.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Kniertje Roos, * Scheveningen 18-02-1931.
   Maria Roos, * Scheveningen 03-05-1932.
   Anna Roos, * Scheveningen 01-11-1924.
   Arie Roos, * Scheveningen 05-06-1939.

    

XI36.

Klaar Roos, * Scheveningen 17-03-1911, visscher, varensgezel, tr. ald. 22-09-1937: Maria Johanna van der Veer, * Den Haag 04-09-1910, zij tr. (1): Paulus van Berkum.

Uit zijn huwelijk:

   Klara Johanna Maria Roos, * Den Haag 11-07-1937.

    

XI37.

Teunis Roos, * Scheveningen 14-01-1904, visser, tr. ald. 01-06-1927: Jobje Mos, * ald. 18-09-1906.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Everdina Albertha Roos, * Scheveningen 01-10-1927.
   Arendje Roos, * Scheveningen 15-09-1932.

    

XI38.

Pieter Roos, * Scheveningen 25-10-1908, visser, broodbezorger, wo. ’38 Jacob Pronkstraat 266, † ald. 30-06-1977, tr. Den Haag 25-02-1931: Maria Bal, * Scheveningen 12-11-1910, † ald. 03-01-1964.

Kinderen uit dit huwelijk:

XI39.

Job Machiel Roos, * Scheveningen 16-01-1910, N.Hv. later Geref., zeevisser, wo. Zeearendstraat 25, tr. ald. 19-01-1938: Petronella Roeleveld, * ald. 10-10-1912, Geref., dv. Arie (1889).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Teunis Roos, * Scheveningen 23-12-1938.

    

XI40.

Johannes Roos, * Scheveningen 23-11-1912, tr. ald. 28-10-1935: Petronella van der Tang, * Den Helder 05-03-1914.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Gijsbert Roos, * Den Haag 30-01-1937.

    

XI41.

Martinus Roos, * Scheveningen 04-03-1903, N.Hv., boekhouder, wo. ’28 Herman Costerstraat 386, tr. 23-05-1928: Geertrui Margaretha Geijp, * Den Haag 29-05-1903, Ev.Luth..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Johan Martin Roos, * Den Haag 02-11-1934.

    

XI42.

Albertus Roos, * Scheveningen 11-05-1905, N.Hv., varensgezel, tr. 04-10-1927: Wilhelmina van der Hak, * Den Haag 26-01-1897, dv. Cornelis en N.N..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Cornelis Roos, * Den Haag 05-02-1930.
   Albert Roos, * Den Haag 21-08-1932.
   Johannes Roos, * Den Haag 19-09-1936.

    

XI43.

Johannus Roos, * Scheveningen 03-02-1910, loss werkman, tr. ald. 01-10-1935: Wilhelmina Roos, * ald. 21-02-1918, dv. Aalbert (1892).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Maria Johanna Roos, * Scheveningen 21-09-1937.

    

XI44.

Aalbert Gerardus/Gert Roos, * Scheveningen 29-11-1913, N.Hv., loopknecht, wo. Katwijkstraat 97, tr. ald.: Lena Cornelia de Bruin, * Den Haag 20-08-1914, dv. Arie (’74).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Hendrina Stoffelina Hubertha Roos, * Den Haag 18-02-1956.

    

XI45.

Jacobus Roos, * Den Haag 03-03-1909, N.Hv., kapper, wo. Jurriaan Kokstraat 77, tr. ald. 18-12-1935: Wilhelmina Petronella Beentes, * ald. 15-07-1914, R.K..

Kinderen uit dit huwelijk:

   Wilhelmus Roos, * Den Haag 08-06-1936, N.Hv..

    

XI46.

Jacobus Roos, * Scheveningen 24-12-1914, kantoorbediende, wo. o.a. Wieringsestraat 266, tr. ald. 06-09-1933: Lena Plug, * Den Haag 10-06-1911.

Kind uit dit huwelijk:

   Petronella Arendje Roos, * Scheveningen 12-11-1933.

    

XI47.

Michiel Roos, * Scheveningen 18-04-1895, visser, tr. ald. 14-01-1920: Catharina den Heijer, * ald. 18-01-1894.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Gerritje Roos, * Scheveningen 22-11-1926.

    

XI48.

Gerrit Roos, * Scheveningen 18-09-1896, †  ald. 19-11-1921, tr. ald. 27-02-1918: Jacoba Brand, * ald. 08-01-1899, htr. Arie Keus.

Uit z’n huwelijk:

   Arendje Roos, * Scheveningen 17-08-1920.

    

XI49.

Gerrit Roos, * Scheveningen 20-11-1907, fabrieksarbeider, tr. ald. 08-05-1929: Catharina Batenburg, * Den Haag 26-05-1910, dv. Arie (* 1870).

Kind uit dit huwelijk:

   Jacobus Roos, * Den Haag 26-09-1929.

    

XI50.

Cornelis Roos, * Den Haag 06-11-1914, tr. N.N..

Kinderen:

   Johannes Roos.
   Karel Cees Roos.
   Govert Roos.
   Gozien Roos.
   Ankie Roos.

    

XI51.

Cornelis Roos, * Scheveningen 01-06-1904, kellner, tr. 18-01-1928: Johanna Zφllner, * Rotterdam 27-08-1900.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Helena Roos, * Den Haag 06-11-1928.

    

XI52

Arie Roos, * Scheveningen 20-09-1910, smid, wo. o.a. Ymuidenstraat 82, tr. ald. 01-11-1933: Maria Wilhelmina van der Toorn, * ald. 23-02-1913, dv. Zier (* 1890).

Kinderen uit dit huwelijk:

   Gerrit Roos, * Den Haag 11-12-1934.  (meer gegevens in voorbereiding)

    

XI53.

Dirk Roos, * Scheveningen 25-12-1913, hotelbediende, wo. o.a. Amsterdamsestraat 6, tr. ald. 01-09-1937: Anna van Bodegom, * Den Haag 18-07-1915, winkelbediende.

Kind uit dit huwelijk:

   Gerrit Roos, * Scheveningen 18-05-1938.

XI54.

Arie (Aad) Roos, * nΰ 1940, tr. 07-05-1969: Janny Twilt, wo. Scheveningen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Arjan Roos.
   Frederik Alexander Erik (Erik) Roos, * Den Haag 19-05-1974, wo. Scheveningen.

 

XI55

Pieter Roos,* Den Haag 24-02-1919. tr (1) 09.10.1940 Martijntje Varkevisser * Berkel Rodenrijs 09.10.1918, † Fort Erie, Ontario Canada 14.07.1985 (2) 03.04.1993 Marjorie Mockford, * Fort Erie,Ontario, Canada, 09.03.1920., 
Pieter   † Fort Erie, Ontario Canada 4 juni 2013
Pieter Roos emigreerde met zijn eerste vrouw en hun kinderen  Marianne Eliza en Arnold Eduard naar Canada op 25.04.1952, trouwde voor de 2e maal op 74jarige leeftijd. Was 2006 nog in leven.
 
    kinderen uit eerste huwelijk:
Marianne Eliza Roos, *Scheveningen 21.01.1941,† Fort Erie, Ontario, Canada, 23.10.1979
 tr 1958 Thomas Boyer, hieruit:
 
            Thomas Boyer
            Yvonne Boyer   
            Raymond Boyer
            Brian Boyer   
            Terry Boyer
 
Arnold Eduard Roos,volgt XII23       
Ronald Roy Roos,volgt XII24
Harold Richard Roos,volgt XII25
      
XI56 Arie Leendert Roos, * Den Haag 20-10-1918..  tr. Jean Priscilla Singler, *Liverpool 26.12.1928 ,  † 2001 (wacht op nadere informatie)
kinderen uit dit huwelijk:
                     Ment Maarten (Martin) Roos (volgt XII29)
                     Leslie Leendert Roos (volgt XII30)
                     Ron Roos (volgt XII31)
 
XI57 Arie Roos, * Den Haag 10.11.-19013, tr Antje van den Boogaard
kinderen uit dit huwelijk:
 
Arie Willem Frederik Roos, *   04.05.1944
 
XI 58 Cornelis Cor) Roos, * Scheveningen 07.09.1909, , tr. Den Haag 05-07-1956: Antje (Ans) van der Meulen, * Maassluis 16-03-1933.
             Kinderen uit dit huwelijk:
 
1. Engeline Roos (Inge) 21-04-1957
 
2. Willem Cornelis Roos (Wico) geboren Amsterdam 02-11-1959 getrouwd met Johanna Storm geboren Amersfoort 20-07-1961 >
Kinderen uit dit huwelijk:
Cornelis Willem (Corwin) Roos geboren Amersfoort 08-11-1989
Rosanne Deborah (Rosanne) Roos geboren Amersfoort 14-06-1992
Jelmer Gideon (Jelmer) Roos geboren Amersfoort 10-11-1995.
 
 
 
XI59 Cornelis Roos, * Scheveningen 07-09-1909, zeevisser, wo. o.a. Jacob Pronkstraat 252, tr. ald. 25-11-1936: Anna den Dulk, * ald.
         11-08-1915, dv. Arie Cornelis (* 1892).
        
            Kinderen uit dit huwelijk:
 
1. Arie Roos,volgt XII32
2. Wandrie Roos,volgt XII33
 
 
XI60 Johannes (Johnny) Roos * Scheveningen xx.01.36, , tr. ald. xx.xx.19xx,  onbekend  * 00.00.19xx,  ontb.xx.xx.19xx, htr. xx.xx.19xx, *  Cora xxxxx, *Amsterdam *00.00.19xx, woonachtig Kaapstad (Zuid Afrika)
        
 Kinderen uit eerste huwelijk:
 
1. Ezio Roos, * Den Haag (NL), xx.xx.19xx, woont in een relatie met Xxxxx sinds 01.02.1987,  in Verona Italiλ
 
kinderen uit deze relatie: Camilla en Carlotta Roos (volgorde mogelijk onjuist)
 
 Kinderen uit tweede huwelijk: (volgorde mogelijk onjuist)
 
1. Jacqueline Roos, *Kaapstad (Zuidafrika) 21.03.1968, tr xx.xx.19xx  Xxx Roja, *onbekend(Spanje), xx.xx.19xx,
kinderen uit dit huwelijk: Julien Roja Roos, *Kaapstad,21.01.1995,  Jordi Roja Roos, *Kaapstad, xx.xx.xxxx, XXX  Roja Roos, *Kaapstad, xx.xx.xxxx
2. Robin Roos, *Kaapstad (Zuidafrika) xx.xx.19xx,  heeft ιιn zoon
3-Angelique Roos, woonachtig in Londen (G.B), heeft 1 zoon en twee dochters
 
Gegevens over deze familietak zijn (nog) uiterst summier. Zo is (nog) niet bekend wie de ouders van Johannes waren. Zijn moeder schijnt op 94 jarige leeftijd overleden te zijn. Johannes had twee zussen waarvan de namen (nog) onbekend zijn. Een, woonachtig in Scheveningen,  schijnt nog in leven  Deze had een dochter Linda Roos die in 2015 op 49 jarige leeftijd is overleden. De tweede zus leefde in Zόrich. Zij werd aldaar vermoord. Men schreef mij "the man that murdered her also murdered his wife, children, a bank manager and himself (an Interpol story). Hierover geen corresponderende informatie in het internet gevonden. Ik hoop op niet te lange termijn nadere gedetailleerde informatie over deze familietak te ontvangen.
 
 

XII2.

Simon Roos, * Scheveningen 10-02-1945, G.V., huisschilder en mede-eigenaar schildersbedrijf 'W.Roos B.V.',

tr. Den Haag 04-01-1966: Geertruida Petronella Louise Bronsveld (zus van Michiel, getr. met Nel de broer van Simon Roos, allen eerder genoemd!), * Den Haag 03-05-1946, eerst N.Hv., dv. Wout en Michieltje van Duyne (Scheveningen); wo. Scheveningen, later Maassluis.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Michelle Roos, * Scheveningen 31-03-1965 (natuurlijk erkende dv. bij tr. ouders), eerst G.V., doktersassistente, tr. Den Haag 20-07-1989: Erwin Reginald van Crugten, * Den Haag 29-07-1963, eerst R.K., adjunct directeur O.B.S. het Galjoen, zv. Willem Hendrik en Hendrika Maria Hooghiemstra (Bandung-Den Haag); wo. Den Haag.

   Kinderen uit dit huwelijk:

   a. Leander Joλl van Crugten, * Den Haag 08-11-1990.
   b. Joλlle Rosalyn van Crugten, * Den Haag 09-05-1993.
   c. Esmιe Louise van Crugten, Den Haag 07-05-1995.2. Willem Roos, */† Scheveningen 09-07-1966.
   3. Catharina Simone (Simone) Roos, * Scheveningen 27-05-1967, eerst G.v., kraamverpleegster-later verkoopster kledingboetiek Mo d’Aparto te Monster, Den Haag 24-06-1994 met: Pieter Hendrik (Peter) Veldman, * Uithuizermeden 05-01-1969, politieagent, recherche, zv. Freerk en Margrietha Henriλtte Marianne Bulthuis (prov. Groningen); wo. Scheveningen, later Maassluis.

   Kinderen uit dit huwelijk:

   DE VERDERE UITWERKING VAN DEZE STAMBOOM IS BEKEND
   MAAR VANWEGE DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY OP DEZE PLAATS NIET VERDER BESCHREVEN.
   INDIEN U INTERESSE HEEFT IN HET VERVOLG,
   MAIL DAN NAAR
   ERWIN@CRUGTEN.NL

   4. Geertruida Petronella Louise (Petra) Roos, * Scheveningen 07-10-1968, mede-eigenaresse kinderkledingzaak Olke Bolke te Maassluis, tr. Maasland 02-09-1998: Robert-Jan Pullen, * Maasland 27-01-1967, analist/chemicus, zv. Willem en Joke Nederhof; wo. Maassluis.

   Kinderen uit dit huwelijk:

    Mats Pullen, * Vlaardingen (ziekenhuis) 29-10-2002.
    Finn Pullen, */† Rotterdam (Sophiaziekenhuis) 04-01-2005, □ Maassluis.

   5. Danielle Roos, * Scheveningen 25-04-1970, eerst G.V., gezinshulp, later assistent floormanager Esprit Den Haag, tr. Wateringen 06-08-1993: Jeffrey Raymond Philip Scheuer, * Den Haag 24-03-1962, Operationeel Coφrdinator bij Ministerie van Justitie (IND-GCICT), zv. Herman Johannes en Schascha Sheila Manny Lion (Djakarta-Bandung); wo. Den Haag, later Zoetermeer.

   Kinderen uit dit huwelijk:

    DE VERDERE UITWERKING VAN DEZE STAMBOOM IS BEKEND
    MAAR VANWEGE DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY OP DEZE PLAATS NIET VERDER BESCHREVEN.
    INDIEN U INTERESSE HEEFT IN HET VERVOLG,
    MAIL DAN NAAR
    ERWIN@CRUGTEN.NL

     

XII3.

Johannes (Jan) Roos, * Scheveningen 06-03-1954, G.V., huisschilder en mede-eigenaar schildersbedrijf

W. Roos B.V., tr. Den Haag 19-08-1976: Everdina (Dineke) Vreugdenhil, * Rotterdam 13-02-1955, verpleegster, dv. Jacob Pieter Christiaan en Gerardina Johanna Verboom (Berkel-Zoetermeer), wo. Den Haag, later Monster.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Catharina (Tineke) Roos, * Den Haag (Scheveningen) 21-12-1977, G.V., werkzaam bij het GAK te Goes, later lerares wiskunde op de middelbare school (2004), tr.: Wouter Drijver, wo. Goes.

   Kinderen uit dit huwelijk:
   a. Lucas Emanuel Drijver, * Goes 27-01-2002.
   b. Anne Elise Drijver, * Goes 02-11-2004.

   2. Suzanne Gerardina Roos, * Den Haag 02-12-1979, G.V., werkzaam bij een bank, tr. Monster 29-06-2001: Ard van Harten (Eindhoven), wo. Eindhoven.

   Kind uit dit huwelijk:
   a. Bart van Harten, * Eindhoven 29-10-2003.

    

   3. Willem Simon Roos, * Den Haag 27-09-1982, verkoper bij Esprit, Den Haag Centrum.
   4. Ruben Christiaan Roos, * Den Haag 01-12-1988.
   5. Johannes Emanuλl (Mendel) Roos, * Den Haag 22-09-1991.

    

XII4.

Johannes (Hans) Roos, * Den Haag 14-05-1947, zelfstandig ondernemer in een chemisch reinigingsbedrijf (stomerij), tr. Den Haag 30-12-1971: Mary Francina (Mary) Pronk, * Den Haag 22-02-1952, dv. Paulus Johannes en Wilhelmina Johanna van de Schilde.

Kinderen uit dit huwelijk:

XII5.

Wim Roos, tr.: Henny Hendriks (Lelystad).

Kinderen uit dit huwelijk:

 

Monique Roos.
Saskia Roos.

 

    

XII6.

Jan Roos, tr.: Anne Marie Meutgeert (Zwolle).

Kinderen uit dit huwelijk:

Erwin Roos.
Mark Roos.
Noelle Roos.
 

    

XII7.

Pieter Marinus (Peter) Roos, * Scheveningen 22-09-1960, ~ G.V. ald. 09-10-1960, tr. Oegsgeest 15-09-1989: Annemieke Noort, * Rijnsburg 27-03-1966, ~ ald., dv. Albertus Daniel (Ab) en Margiena Everdina Henderika (Marry) Alberts.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Monika Maria Roos, */~ Oegstgeest 31-10/11-11-1990.
   Nicolette Magdalena (Nicole) Roos, */~ Oegstgeest 10/19-07-1992.
   Marjolein Roos, */~ Oegstgeest 18/28-05-1995.
   Wessel Roos, * Wageningen 23-06-1997, ~ Veenendaal 06-07-1997.

    

XII8.

Willem Roos, * Den Haag 08-10-1922, † ald. 24-05-1984, had een relatie met Martha Charlotte Katharina Meineke.

Kinderen hieruit:

   Elisabeth Martha Charlotte Roos, * Den Haag 15-11-1948.
   Karin Charlotte Martha Roos, * Den Haag 23-02-1952.
   Margaret Elisabeth Roos, * Den Haag 22-10-1955.
   Karel Johan Roos, * Gouda 10-12-1958.

    

XII9.

Cornelis Robert Roos, * 17-08-1949, tr. 26-04-1974: Emma Roline Rose Blok, * 11-04-1954.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Dorine Roos, * 27-05-1975, tr. 05-01-1995: Paul Richard de Vries, * 03-08-1971.

   Kinderen uit dit huwelijk:

     a. Sigrid de Vries, * 08-09-1998.
     b. Vanja de Vries, * 27-11-1999.
     c. Mika de Vries, * 23-04-2002.

   Emmy Roos, * 17-04-1977, tr. 24-09-1997: Reinder-Jan Woning, * 15-07-1974.

   Kinderen uit dit huwelijk:

     d. Nadia Woning, * 03-05-2000.
     e. Sanne Woning, * 08-01-2002.

   Nelleke Roos, * 14-04-1980, tr. 16-12-1999: Albert Jan ten Napel, * 30-04-1978.

   Kinderen uit dit huwelijk:

     f. Mette Marit ten Napel, * 15-04-2002.

   Ester Roos, * 15-07-1981.
   Jozua (Joost) Roos, * 01-12-1982

    

XII10.

Eduard Arnold Roos, * Den Haag 16-03-1955, ambtenaar gemeente Den Haag, tr. ald. 16-04-1984: Thea Johanna Roels, * ald. 04-12-1956, onderwijzeres, dv. Theophiel Joseph en Adriana Johanna Groenewegen.

Kinderen uit huwelijk:

   Janneke Eveline Roos, * Den Haag 09-04-1985.
   Marieke Merel Roos, * Den Haag 10-02-1987.
   Mathijs David Roos, * Zoetermeer 10-12-1989.

    

XII11.

Willem Maurits (Pim) Roos, musicus, * 10-09-1948, tr. 29-12-1992 (huw. ontb. 2000): Sofia Mascarenhas, * Portugal 1966.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Rafaλl Roos, * 12-02-1993.
   Juliλtte Roos, * 29-08-1994.

    

XII12.

Jan Hendrik (John) Roos, * 28-10-1953, tr. 21-09-1982: Anka van Nijnanten, * 21-02-1954.

Kinderen hieruit:

   Nina Marie Roos, * 23-07-1988.
   Lucia Roos, * 25-02-1990.
   Gerben Roos, * 10-10-1994.
   Aletta Roos, * 29-07-1996.

    

XII13.

Johannes Willem Roos, * Den Haag 28-02-1954, ambtenaar Ministerie VROM, tr. 10-05-1985: Grietje de Gelder, * Zoetermeer 16-08-1956, adm.medew.poligynaecolgie, Zkh. Lange Land te Zoetermeer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Rianne Roos, * Leidschendam 15-01-1988.
   Yorick Roos, * Zoetermeer 28-05-1991.

    

XII14.

Dirk Cornelis Roos, * 05-09-1957, tr. (huw.ontb.): Veronica Kerkhof.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Stefan Roos, * 01-05-1989.

XII15.

Marco Martinus Roos, * Delft 17-11-1965, ~ 's-Gravenzande, tr. Zaamslag 09-03-1990: Maria Wilhelmina Sara Stoffels,* Zaamslag 13-05-1966, dv. Adriaan Jacobus en Sara Maria Hamelink, wo. Zuiddorpe (gem.Axel). Marco en Marlies managen het Caravancentrum Zuid-Nederland V.O.F. te Kapellebrug.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Martijn Roos, * Terneuzen 12-01-1996.

Caravancentrum Zuid-Nederland V.O.F.

e-mail : info@cczn.nl       http://www.cczn.nl


 

XII16.

Arie Roos, * Den Haag 08-04-1932, tr. (1) Scheveningen 16-12-1953: Dirkje Roos, * Den Haag 30-04-1933, † Leiden 02-03-1972, dv. Johannes en Elisabeth van Delft [Zie Dickie Roos!]; tr. (2) Leiden 05-04-1973: Josepha Smit, * Leiden 17-02-1943.

Uit zijn 1e huwelijk:

Uit zijn 2e huwelijk:

   Marco Stephan Roos, * Katwijk aan de Rijn 17-06-1974.
   Audry Carolina Roos, * Katwijk aan de Zee 30-03-1980.

    

XII17.

Adrianus Roos, * Scheveningen 07-08-1933, tr. Den Haag 11-09-1957: Cornelia Jongejan, * Den Haag 21-10-1936.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Monique Roos.
   Yolanda Roos.

    

XII18.

Pieter Roos, * Den Haag 13-12-1939, tr. ald. 18-12-1962: Adriana Pronk, * Scheveningen 04-02-1940.

Kinderen uit dit huwelijk:

XII19.

Marinus Roos, * Den Haag 11-09-1946, tr. ald. 29-12-1970: Wilhelmina den Heijer, * ald. 26-01-1948.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Mariska Roos, * Den Haag 16-10-1971.
   Michel Roos, * Den Haag 15-10-1976.

 

XII20.

Arie Roos,  * Rijswijk(ZH) 30.11.1943, radiotelegrafist Kon.Marine en het Ministerie van Defensie, tr 10.07.1964 Martha Petronella Verheij , (wo Maarssen)
hieruit:
Yvonne Adriana Cornelia Roos, * Den Helder 23.12.1965, † Den Helder 02.01.1966, 
Yvonne Adriana Cornelia Roos, * Hilversum 14.12. 1966, medewerkster thuiszorg (wo Amersfoort
1990 relatie aangegaan met Wim Oosterboer,(*?)  (wo Amersfoort)
                                    hieruit:
                                                    Roel Oosterboer, * Amersfoort 06.02.1998
                                                    Bram Oosterboer, * Amersfooort 15.07.1999
                                                    Sem Oosterboer, ' Amersfoort 28.03.2002                                       
                Martin Roos, zie XIII6.
 
 
XII21                                   
Jacobus Roos, * Rijswijk(ZH) 30.07.1947, ploegleider bij energiebedr.Eneco, tr 11.04.1972 Yvonne Maria Plat, *Den Haag 31.08.1949 (wo Den Haag)
                        hieruit:
                                    Yvette Roos, * Den Haag 08.06.1973  tr. 03.09.1999 Patrick Hornsveld *Den Haag 21.06.1972
                                        hieruit:
                                                    Deveny Hornsveld, Den Haag 07.11.1995
                                                    Chayenne Hornsveld, *Den Haag 15.11.2000
 
                                    Robin Roos, zie XIII7.
 
XII22
Willem Alexander Roos, * 03-11-1950, ongehuwd, leefde van 1982 tot 2002 als kunstschilder in Florence (I.), wo. 2003 te Vlissingen.sinds2006 in Terneuzen
http://roosweb.net/willem/index.html
 
XII23
Arnold Eduard Roos, *Den Haag 20.02.1943, historian of science and technology, tr (1) 23.08.1968 Judith-Ann Hyslop, high school teacher, 'Marathon, Ontario, Canada 27.08.1944, gesch. 1986, tr (2)31.08.2000 Barbara Ronald Beckett, microbioloist, ' Arvida, Quebec, Canada, 03.05.1948 - † 02.07.2010

    kinderen uit 1e huwelijk:

Joachim Eduard Roos,volgt XIII9
Anne-Mieke Nadia Roos, * Ottawa, Ontario, Canada, 27.06.1976, artist, teacher, compagnon Xuam Lam Nguyen, * Saigon,     Vietnam, 01.04.1978,
 kinderen hieruit:
 Sasha Isabelle thi Gioi Nguyen-Roos, * Paris, France 17.06.2006
 
Caleb Jasim Eduard Roos, *  Sunday, 04.01.2009.
 
XII24
Ronald Roy Roos, * Fort Erie, Ontario, Canada, 09.05.1955, welder (lasser), tr  05.06.1976 Audrey McHugh, * Fort Erie, Ontario, Canada, 15.08.1955

    kinderen hieruit:
        Jonathan Roos, * Fort Erie, Ontario, Canada, 31.10.1986
        Jason Douglas Roos, * Fort Erie, Ontario, Canada, 17.01.1988
          Jeffrey Ryan Roos, * Fort Erie, Ontario, Canada,  20.01.1990
XII25
Harold Richard Roos, * Fort Erie, Ontario, Canada, 17.02.1958, radiology technician, boat builder
 
XII26

Johannes (Hans) Roos,  * Scheveningen 07-07-1947, KPN-medewerker, tr.: Geertruida Helena Moerland, * Haarlem 09-08-1947, bejaardenverorgster, dv. Johannes en Margaretha Adriana Ruigh (Amsersfoort).

Kinderen uit dit huwelijk:

   a. Rens Roos,volgt XIII8
   b. Bianca Roos, * Scheveningen 04-05-1973, KPN-medewerkster, samenw.: Edwin Christiaan Maδtita, * Amersfoort 22-08-1973, produktie-medewerker, wo. Amersfoort.

   Kinderen uit deze releatie:

      - Dilana Melati Roos, * Amersfoort 24-11-2000.
      - Jamilla Junita Roos, * Amersfoort 04-07-2002.

XII27

Cornelis Roos,  * Scheveningen 16-12-1954, inkoper, tr.: Elisabeth Maria Bune, * Den Haag 24-03-1962, administratief-medewerkster, dv. Herman Adrianus en Elisabeth Maria Dompelaar (Scheveningen).

Kinderen uit dit huwelijk:

   e. Nikki Roos, * Den Haag 25-12-1985, kapster.
   f. Jenka Roos, * Den Haag 03-01-1990.

    

XII28  

Jacob Roos, * Scheveningen 16.10.1932, tr 18.08.1959 Maria Catharina Cornelia Vos, Rotterdam03.05.1939, dtr Pieter Vos, Rotterdam 22.01.1914 †Stavenisse 09.08.1983 en Maria Dorst, Rotterdam 30.05.1914 † Sustrum-Moor, Duitsland 31.08.2007.

Kinderen uit dit huwelijk:

                    Jacqueline Ellen Marcia Roos, * Rotterdam 19.08.1961
                    Caroline Carmen Marja Roos, Rotterdam 09.10.1962
                    Jaco Mark Roos, (volgt 

 

XII29

Ment Maarten (Martin) Roos, * Scheveningen 14.12.xxxx, beroep ?

Kinderen uit dit huwelijk

Silvester Leslie Roos  volgt XIII12
Shirley Rosaria Priscilla Roos, *  24-01-1978 te 's Gravenhage, beroep: leerkracht (juf basisschool) in opleiding (momenteel medewerker Mediatheek en deeltijdstudent aan de Hogeschool te Rotterdam). Woonachtig te Pijnacker, tr. 29.07.2005 Andreas Cornelis Behr, *  05-05-1976 te Grantham (Engeland)

uit dit huwelijk: 

Joshua Maarten Behr, * 24.12.2008 te Delft

XII30

Leslie Leendert Roos, *Scheveningen, 01.08.1952 (?) beroep  (wacht op nadere informatie)  

Kinderen uit dit huwelijk

                    Dave Roos  (wacht op nadere informatie)
                    Pim Roos  (wacht op nadere informatie)

XII31

Ronald Eduard Roos,  * Scheveningen 29.04.1955, beroep Werktuigbouwkundig Ontwerper, woonachtig in Sydney, Australiλ , tr Ellen Fredika Sirre (wacht op nadere informatie)  

Kinderen uit dit huwelijk

                   Bradley Edward Roos (volgt XIII11)

XII32

Arie Roos, trouwde Arendje Klein,

kinderen uit dit huwelijk

                    Cor Roos  (wacht op nadere informatie)
                    Jacqeliene Roos 

XII33

Wandrie Roos, trouwde Wil Pronk

kinderen uit dit huwelijk

                    Alexandra Cornelia, trouwde Gerard Teske  
                    Arnold (volgt XIII13)
                    Anna Laura Jasmijn

XIII.

Mario Paulus Roos, * Den Haag 09-06-1972, medewerker Begroting- en Budgetteringszaken, tr. ald. 15-05-1996: Clazina Francina (Carin) Ros, * 04-07-1974, consulent schuldhulpverlening, dv. Arie en Cornelia Taal.

Kind uit dit huwelijk:

   Nadine Veronique Roos, * Den Haag 16-07-2004.

    

XIII2.

Raymond Remco Roos, * Den Haag 04-05-1974, penitentiair inrichtingsmedewerker, tr. Wassenaar 10-05-1998 (kerkelijke inzegening te Den Haag): Afra Laurentia Alida Knook, * Den Haag 10-02-1974, medewerker informatie en beheer personeelszaken, dv. Theodorus Wilhelmus Thomas en Alida Afra Maria Schipper wo. Den Haag.

Kinderen uit dit huwelijk:

    Simone Alida Maria Roos, * Den Haag 11-02-2000.
    Stephan Theodorus Johannes Roos, * Den Haag 26-03-2002.
    Susanne Lisa Isabella Roos, * Den Haag 01-01-2005.

     

XIII3.

Pieter Johannes Roos, * Den Haag 29-05-1956, tr. Schiedam 21-12-1978: Maria Willemina Vreeker, * Vlaardingen 15-12-1957, dv. Gerardus Franciscus en Maria Rosalina Anthonia Bakker.

Kind uit dit huwelijk:

   Lyanne Dirkje Maria Roos, * Schiedam 28-11-1983, † ald. 29-11-1983.

    

XIII4.

Johannes Willem Roos, * Katwijk a/d Rijn 01-03-1963, tr. Katwijk aan Zee 17-05-1984: Wilhelmina Ouwehand, * Katwijk aan Zee 27-11-1967.

Kind uit dit huwelijk:

   Diranda Anna Roos, * Leiden 27-12-1995.

    

XIII5.

Martinus Roos, * Den Haag 26-10-1964, tr. Vlaardingen 06-10-1990: Jolanda Post, * 18-06-1965.

Kinderen uit dit huwelijk:

   Eline Christine Roos, * Schiedam 08-09-1993.
   Arthur Pieter Roos, * Schiedam 08-06-1995.
   Oscar Martinus Roos, * Schiedam 01-10-1999.

XIII6.

 Martin Roos,* Alphen (N.Br) 04.11.1970 autopartsmanager te Weesp, (wo Almere)
1991 relatie aangegaan met Lucette Kraal (*?) (wo Almere)
hieruit:
Denzel Gabriel Elayah Darryl Xander Roos, *Almere  05.09.1999                                                   

                         

XIII7.

Robin Roos, * Den Haag 01.02.1975, (wo Den Haag), 2006 nog ongehuwd

XIII8

Rens Roos,  * Scheveningen 17-04-1971, schilder, tr.: Marian Margriet Steenbeek, * Amersfoort 04-01-1972, receptioniste, telefoniste, wo. Amersfoort.

Kinderen uit dit huwelijk:

- Dion Reinier Roos, * Amersfoort 15-05-2000.
- Jesse Rens Roos, * Amersfoort 11-03-2002.

XIII9

Joachim Roos, * Hamilton, Ontario, Canada, 31.05.1974, soldier, military historian tr 02.09.2007 Patricia Jo Pigeon, * 01.06 1979, Kirkland Lake, Ontario, Canada, beroep communication specialist, wo Ottawa, ON, Canada

Kinderen uit dit huwelijk::
Tavin Patrick Eduard Roos, * 23 april 2009
Declan Jude Mackenzie Roos, * 2 augustus 2011

XIII10

Jaco Mark Roos, * Rotterdam 29.12.1964, tr 1 Els Quint, * 24.04.1966, tr 2 Hellevoetsluis 12.08.1994 Andrea Moree, * 24.11.1972

kinderen uit eerste huwelijk:

 Richard Mark Roos, * Rotterdam 11.05.1985
Sander Patrick Roos, *Spijkenisse 10.10.1988

 

kinderen uit 2e huwelijk
 Nick Johannes Roos, Gouda 09.10.1996
 Bjorn Mark Roos, Hellevoetsluis 17.12. 1999

XIII11

Bradley Edward Roos, *Camden, NSW, Australiλ, 17.01.1986, beroep Luitenant Australische leger, woonachtig Townsville, Queensland, Australiλ, tr Stacey Anne Pollard, 2010 nog geen kinderen.

XIII12

Silvester Leslie Roos, * 01-05-1973 te 's Gravenhage, beroep: bedrijfsleider, samenwonend te Delft
  

XIII13

Arnold Roos

              kinderen: Mees en Emil Roos

(wacht op nadere informatie)

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

Afkortingen: Shortenings: Abkόrzungen:

geboren

born

geboren

gedoopt

baptized

getauft

†

overleden

died

gestorben

ald

aldaar

at that place

dort

begraven

buried

beerdigd

C.G

Christelijk Gereformeerd

Calvinist (sort of)

Kalvinist (Unterordnung)

Dld.

Duitsland

Germany

Deutschland

dv.

dochter van

daugther of

Tochter

get.

getuige

testify

Zeugen

±

circa

approximately

etwa

GADH

Gemeente Archief Den Haag

public record-office of The Hague

Archiv der Stadt Den Haag

Geref.

Gereformeerd

Calvinist

Kalvinist

G.V.

Gereformeerd Vrijgemaakt

Calvinist (sort of)

Kalvinist (Unterordnung)

htr.

hertrouwde

remarriage

wieder geheiratet

huw.

huwelijk

married

Ehe

 

idem dito

ditto

gleich

mog.

mogelijk

possibly

mφglich

N.Hv

Nederlands Hervormd

protestant

Protestantisch

Noz.

Noord-oostzijde

north-eastside from

Nord-ostlich

o.a.

onder andere

among others

unter Andere

onl.

onleesbaar op akte of tafel

unreadable at certificate

nicht lesbar

ontb.

huwelijk ontbonden

divorce

geschieden

otr.

ondertrouw

publication of the banns

Aufbebot bestellen

R.K.

Rooms Katholiek

Roman Catholic

Katholisch

S.G.

Synodaal Gereformeerd

Calvinist (sort of)

Kalvinist (Unterordnung)

tr.

trouwden

married to

verheiratet mit

vertr.

vertrekt naar

leaving to

umgezogen nach

wv.

weduwe/weduwnaar van

widow/widower

Witwe/Witwer

wo.

wonen

live

wohnen

Wz.

Westzijde

westside from

westlich von

zv.

zoon van

son of

Sohn

 

Laatste bewerking ©E.R. van Crugtenc, 11 oktober 2005

(Wordt vervolgd)


na
deze datum  een  groot aantal gegevens

toegevoegd door Martin Roos, deze zijn officieel  nog geen onderdeel

van de bewerking van  E.R. van Crugten .