Stammbaum Brand

Diese Seite bezieht sich auf den Stammbaum meiner Mutter

(Familie Brand  Scheveningen - NL -) und ist deswegen

in der Niederlδndischen Sprache

Algemeen

Mijn moeders meisjesnaam is Brand. Toen ik vaststelde dat het gemeentearchief van Den Haag een zogenaamde virtuelle studiezaal had, die eenvoudig via het internet te bereiken is, heb ik mij hier enkele dagen mee bezig gehouden om uit te vinden wat ik over deze tak te weten kon komen. Ergens is dat toch gebaseerd op nieuwsgierigheid naar het leven van de voorouders. Behalve  geboortedata, data van overlijden, gezinssamenstelingen, huwelijken en beroepen is er weinig te vinden. Eigenlijk was ik teleurgesteld, omdat ik uitsluitend handwerkslieden vond en behalve een enkele ingenieur en (hoofd)onderwijzer(es) geen enkele arts, dominee, advokaat,  rijke koopman of politicus.

Niettemin is het leuk werk als je van puzzelen houdt. Van vςςr 1800 is weinig in de virtuelle studiezaal te vinden, evenmin van na 1930. Dit laatste houdt waarschijnlijk verband met de bescherming van gegevens van nog levende personen.

http://195.242.171.17/hga/virtuelestudiezaal/

WebsitePubliek/SelectieTafels.aspx?nn=2

Een tweede mogelijkheid, die (vaak onvolledige) gegevens biedt van vςςr 1800 en na 1930 is te vinden onder: http://denhaag.digitalestamboom.nl/

(3glbdanwnf3eho55ylrq3d3f)/search.aspx

Ik ben nog lang niet klaar met mijn onderzoek, maar wil toch het voorlopige resultaat hier op deze Site vermelden. De directe afstamming van mijn moeder gaat in dit overzicht terug tot Martien Engel Brand, die omstreeks 1775 moet zijn geboren en getrouwd was met.met Maria Schoncians/Schonejans.  Heeft u aanvullingen, correcties of tips, dan hou ik mij graag aanbevolen. Waar niet anders vermeld zijn geboorte-, sterf- en huwelijksplaatsen steeds Den Haag. Ongetwijfeld zijn er hier en daar fouten ingeslopen, die hun oorsprong kunnen hebben op verschillen tussen de verschillende informatiebronnen. Nog is deze proeve incompleet.  De gegevens over de Familieleden Brand beginnen rond 1775    Wanneer iemand met de naam Brand en van oorsprong uit Scheveningen afkomstig, zichzelf, zijn ouders en/of grootouders niet in deze proeve terugvindt, dan bied ik hem of haar graag de gelegenheid kontakt met mij op te nemen.

E-Mail: martinroos@onlinehome.de

Een aanleiding tot uitbreiding van het ιιnnaamsysteem was de behoefte van de hogere standen om zich te onderscheiden van het volk. De adel was de eerste groep die een geografische toenaam aannam, waarin op het feodale bezit gewezen werd, bv. 1296: dominus Johannes de Berthoudt dictus de Berlaer (de Berthouts hadden heel wat bezittingen in de omgeving van Berlaar). Het Franse de en het Duitse von als aanloop in familienamen wijzen overigens op adellijke afkomst, bv. d’Udekem de Guertechin, von Droste zu Hόlshoff.
De mode van de tweenamigheid waaide over naar de burgerij: ook de burgers uit de steden begonnen een tweede naam toe te voegen. Die toenaam hoefde niet noodzakelijk geografisch van aard te zijn, maar kon ook de naam van de vader zijn, bv. Wolther, Bruyns soen ‘Wouter, de zn. van Bruin’. Namen als Janssen, Willemsen, Klaassen enz die later ontstonden wijzen eveneens hierop.

Een vierde factor is de opkomst van de steden en de enorme bevolkingstoename die daarmee gepaard ging vanaf de 12de eeuw (eerst in Vlaanderen, daarna in Brabant, vervolgens in Holland). Doordat de namenvoorraad tegelijkertijd verarmde ontstond een praktisch naamgevingsprobleem, dat werd opgelost door over te schakelen op een tweenamensysteem.

De ontwikkeling van vaste achternamen verloopt geleidelijk: de invoering van erfelijke geslachtsnamen verloopt van zuid naar noord, van stad naar platteland, van de hogere naar de lagere klassen van de bevolking. In de Zuidelijke Nederlanden, die vroeger dan de Noordelijke tot bloei zijn gekomen, zijn er al vanaf de 13de eeuw namen die van vader op zn./dochter worden overgedragen. In Vlaamse steden als Brugge en Gent hebben de meeste burgers al in de 14de en de 15de eeuw vaste achternamen. In Brabant en Limburg ontstaan vaste geslachtsnamen iets later dan in het graafschap Vlaanderen.

Onze familienamen zijn officieel vastgelegd in de Franse tijd: in Belgiλ gebeurde dat in 1795, in Nederland in 1811. In Nederland doen allerlei fabeltjes de ronde over het aannemen van belachelijke achternamen in die tijd als protest tegen de Franse overheersing.

Sindsdien kan er, tenzij om gewichtige redenen, niets meer aan de spelling van de namen gewijzigd worden en kunnen er ook geen nieuwe namen meer worden gevormd. Het aantal familienamen kan enkel worden uitgebreid door migratie van buitenlanders met niet-Nederlandse namen naar Belgiλ of Nederland, bijv. de Italiaanse familienaam Di Rupo in Walloniλ, de Romaanse naam Moureaux in Nederland.

De oosprong van de naam Brand is niet duidelijk. Deze hoeft niet persι in Nederland te liggen, omdat de naam Brand tot ver buiten onze grenzen voorkomt. Feit is dat de naam Brand al in de zestiende eeuw in Scheveningen regelmatig voorkomt. Dat daar ook de oorsprong ligt, is niet aan te nemen. .Zoals hierboven beschreven moesten in de Franse tijd de burgers een eigen familienaam kiezen. Soms was dat de naam van een beroep, zoals Bakker, de Boer, de Jager, enz.. Soms werd een bijnaam tot familienaam gekozen, Klein, de Groot, de Roode, de Wilde, enz. Ook de plaats van herkomst werd vaak de familienaam, zoals Monster, van Velsen, van Abcoude enz. De Hond, de Mol, Haas, enz.

Zo kan de naam Brand komen van het gehucht Brand (ook te vinden als in de Brand) behorende tot de gemeente Nuth (Limburg). Brand is ook een toponiem voor een moerassige plaats, waar vroeger turf of klot werd gewonnen. Ook is Brand een ziekte in een gewas, zoals bij graan maar ook een schimmelziekte bij uien, evenals een huidontsteking. Behalve Brand, komt ook veelvuldig Brandt en van den Brand(en) voor. Soms zijn die terug te voeren op fouten bij registratie. Zo vond ik, dat in een geboorteakte van een zoon., die onder Frederik Brant werd vermeld. Terwijl hij volgens z'n eigen geboorteakte, gewoon Brand heette.


Ia

Martien Engel Brand * 1775, † onbekend, tr.met Maria Schoncians/Schonejans, * 27.05.1770, … 30.05.1840

kinderen uit dit huwelijk:
1.Martien Engel Brand, * 17.11.1805
2.Martien Engel Brand (zie IIg)
3.Engel Brand, * 1808
 
Im internet onder Schonejans gevonden:
"Zij is getrouwd met Franci(e)s Jean Franηois Annaert op 4 februari 1750 te Hulst (Zeeuws Vlaanderen), waaruit Maria Annaert 1751-1807 Tree (?)"
Ook vinden we  de naam Schonejans, ook Schoonejans en Schoonjans veelvuldig in Vlaanderen (o.a. Waabeke en Krainem).
 
Ib
Hendrik Brand,* 00.00.1764, † vςςr 26.02.1839, tr.met Hendrina Mostert/Mostard, * 17.10.1762, † 01.09.1832 , fruitverkoopster
kinderen uit dit huwelijk:
1. Andries Brand (zie IIa)
 
Ic
Andries Brand * onbekend, † vςςr 1822, tr.met Barbara Gouth, * onbekend. † onbekend
kinderen uit dit huwelijk:
1. Andries Brand (zie IIc)
 

Id
Johannes Brand *onbekend, † onbekend tr.met Jacoba de Haas, , * onbekend. † onbekend
kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Engelbertus Brand (zie IId)
 
Ie
Anthony Bernardus Brand, *onbekend, vςςr 1868, tr.met Christina Johanna van der Waard, , * onbekend. † vςor 1868
kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelm Anthon Brand (zie IIe)
2. Anthonius Franciscus Brand (zie IIi)
 
 
If
Elisabeth Brand, *27.06.1815 (of 14.10.1830 ?), … onbekend   (ongehuwd)
wettelijk erkende zn.:
1. Ferdinand Brand (zie IIf)
 
Ig
Johannes Albertus Brand, * 00.00.0000 † vςςr 1915 en Tonia van de Worp, * 00.00.0000 † vςςr 1915
kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Brand (zie IIu)
2. Louis Albertus Brand, *Deventer, 00.00.1884 opperman,  tr op 09.01.1907 met Johanna Catherina Brandsma, * 1884, scheiding 08.09.1944. moeder bruidegom Tonia van de Worp niet aanwezig bij huwelijk.,verblijfplaats onbekend, daarom voor toestemming kantonrechter ingeschakeld)
 
 
Ij
Leonardus Johannes Brand,*onbekend, † onbekend ,, tr. op 4. 12.1839 met Wilhelmina Christina Roodenburg, ,*05.07.1806, † 27. 07.1866
kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrika Christina Brand  1840-1909
2. Wilhelmina Christina Elisabeth Brand  1841-1926
3. Helena Arendina Brand  1842-1916
4. Arendina Frederika Brand  1846-1929
5, Christina Wilhelmina Brand  1848-1916
6. Elisabeth (Bets) Carolina Brand  1849-1925
7. Leonardus J. Brand  (zie IIj)
 
Ik
Andries Brand, * onbekend, † onbekend , tr. met Alida Anna Hols, ,*onbekend, … onbekend ,
kinderen uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Brand (zie IIk)
 
Il
Johannes Harmen Brand, * onbekend, † onbekend ,boekhouder, tr. met Adriana /Kavos Aarico, ,*onbekend, … onbekend ,
kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Brand (zie IIm)
2. Maria Catrina Brand, *1803, tr. op 15.11.1826 met Dork Jan van Hout, *1792 ( 370)
 
Im
Abraham Wessel Brand, *Haarlem, 18.04.1840 † Delft, 25.04.1901 ,kunstdraaier, dienende als loteling in het derde regiment infanterie,zn van Johannes Brand en Maria Krul, tr. op 17. 07. 1863 met Anna Maria Sophia van Deursen, *29. 09.1838, † 27.05.1895
kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Brand  1863-1935
2. Johanna Maria Brand  1864-1866
3. Jacoba Maria Brand  1866-1951
4. Geertruida Petronella Brand  1867-1904
5. Abraham Wessel Paulus Brand  (zie IIn)
6. Antonius Hendricus Brand  *10.10.1872, † 31.08.1950
7. Petrus Gerardus Brand  *13.05.1875, † 21.08.1949
8. Johannes Petrus Antonie Brand  *14.10.1876, † 27.12.1967
9. Nn Brand  1878-1878
10. Antonia Paulina Brand  1880-1909
 
In
Abraham Brand, * onbekend, † onbekend ,kleermaker, tr. met Johanna Blok (beide wonende te Deventer)
kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Hendrik Brand (zie IIo)
2. Hendrika Brand, (zie IIu)*Deventer 00.00.1875, † onbekend tr. op 12.05.1915 met Willem Brand, * Deventer 00.00.1874, † onbekend, (huw.akte 531)
 
 
Io
Frederik Brand, * 00.00.1827 (?), † vςςr 1856, tr.met Hendrina Bosman, * onbekend , † vςςr 1856
(in geboorteakte zn. Frederik werd als vader Fredrik Brant (met t) vermeld. Dit werd in de huwelijksakte zn. gecorrigeerd.
 
Op 15.09.1869 was ene Frederik Brand (kleermaker) getuige bij het huwelijk van Frioedrich.Christoph.Ludwig Kraus en Hendrika.Petronella Lammersen Sentina Janse. Hij was toen 52 jaar. Vanwege het beroep van kleermaker, dat later ook zijn zoon uitoefende is het aannemelijk dat dit deze Frederik was.
 
kinderen uit dit huwelijk:
1. Frederik Rudolph Brand, (zie IIp)
 
Ip
Gijsbert Brand, * onbekend, † vςςr 1865, tr. met Willemina Willemsen, * onbekend, † vςςr 1865
kinderen uit dit huwelijk:
1. Rijnier Brand, (zie IIq)
 
Iq
Jean Brand, * onbekend, † vςςr 1865, tr
met Jacqueline Dehaes, * onbekend, … vςςr 1865
kinderen uit dit huwelijk:
1.Jean Brand, (zie IIr)
 

IIa (116)
Andries Brand, * 00.00.1784, † 24.02.1839, Timmerman, wv. van Alida Holz. zn. van Hendrik Brand en Hendrina Mostert, tr. 01.10.1817 met Gerarda van Wijnen * (wv. van Hendrik van Wielik) * 00.00.1789, † 00.00.1839
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
IIc (21) (1162)
Andries Brand, * 00.00.1796, † vςςr 1848, boekdrukker, zn van Andries Brand en Barbara Gouth, tr. 23.01.1822 met Hendrica Kiehl,, * 00.00.1798, † 16.08.1836
kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrica Barendina Brand, *07.02.1825, † 25.08.1859, tr. 03.05.1848 met Johannes Cornelis van Kleef, *00.00.1824, † 26.02.1893
2. Barbara Brand, * 16.01.1824,
 
IId (127)
Johannes Engelbertus Brand, * 00.00.1824, † onbekend, zn. van Johannes Brand en Jacoba de Haas, tr. 19.03.1851 met Alida de Graaff, * 00.00. 1830, † onbekend
kinderen uit dit huwelijk:
1. Ferdinand Brand, (zie IIIy)
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
 
IIe (353)
Wilhelm Anthony Brand, * 00.00.1843, † onbekend, zn. van Anthony Bernardus Brand en Christina Johanna van der Waard, tr. 20.05.1874 met Johanna Petronella Specker , *Amsterdam  00.00.1844, † onbekend, getuige huw. broer/ bruidegom Anthonius Franciscus Brand,(zie IIi)
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
IIf (791)
Ferdinand Brand, *20.06.1844, † onbekend, wettelijk erkende zn. van Elisabeth Brand, tr. 31.08.1892 met Maria Elisabeth Cornelia Toutenel, * 00.00.1846, † onbekend
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
IIg(196)
Martien/Martinus Engel Brand, *07.11.1807, † 13.08.1891, poelier, zn. van Martien Engel Brand en Maria Schoncians/Schonejans, spinster, tr. op 07.07.1826, met Cornelia Garos, * 24.05.1807, † 03.05.1872,
kinderen uit dit huwelijk:
1. Martinus Engel Brand (zie IIIb)
2. Maria Brand, *26.06.1831, † 30.03.1866
3. Cornelia Jacoba Brand, *05.08.1833, † 06.02.1912, tr op 11.01.1871 met Adrianus Hendricus Cornelis Kooij, * 27-02-1830, † 09.06.1875
4.Jacoba Brand, *21.12.1835, … 20.02.1887, tr. op 05.09.1860 met Petrus Bartholomeus Schreuder, *18.03.1827,† 03.06.19015. Engel Brand . *17.06.1838, † 19.09.1843 (19.12.1842?)
5. Engel Brand, (zie IIIu)
6. Willem Hendrik Brand, (zie IIIa )
7. Johanna Martina Brand, *08.04.1841, † 03.01.1901, tr.op 13.06.1888   met Willem Eerhart, *Groningen 26.01.1824. Deze was gescheiden van Johanna Wilhelmina van Duuven, natuurlijke-niet erkende zn. van Elizabeth Eerhart.
 
IIi (485)
Antonius Franciscus Brand,*Amsterdam 00.00.1836, † vςςr 1896, graveur, zn. van Anthony Bernardus Brand en Christina Johanna van der Waard, tr. 19.08.1868 met Petronella Theodora Maria Poulus, *00.00.1838, † voςr 1896
kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Antonius Franciscus Brand (zie IIIe)
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
 
IIj (551)
Leonardus Johannes Brand, *06.02.1851, † 11. 05.1887, zn. van Leonardus Johannes Brand en Wilhelmina Christina Roodenburg, tr. op 07.08.1873 met Elisabeth Maria Bakker, 00.00.1854, † onbekend.
kinderen uit dit huwelijk:
1 Jacobus Johannes Marie Brand (zie IIIf)
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
 
IIk (154)
Arnoldus Brand , * 9. 07.1809, , † 06. 09.1861, zn. van Andries Brand en Alida Anna Hols, tr. op 29.05.1833 met Helena Elisabeth Siepman, * Drempt 30.12.1813, † Den Haag, 15.01.1904. Tot haar huwelijk woonde zij in bij haar broer in de Voorstraat, Delft
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
IIm(278)
Johannes Brand, *00.00.1799, † onbekend, zn. van Johannes Harmen Brand en Adriana Kavos/Aarico, tr.op 10.08.1825 met Joanna Spijkermans,* Delft  00.00. 1792, † onbekend, werkster
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
IIn (1018)
Abraham Wessel Paulus Brand, *05.06.1870, † 06.01.1944. timmerman, zn. van Abraham Wessel Brand en Anna Maria Sophia van Deursen, tr. op 03.10.1894 met Adriana Maria van der Ven, *11.04.1875, † onbekend.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Abraham Paulus Brand, *08.01.1895 (zie IIIz)
2. Johannes Antonius Brand, zie (IIIaa)
3. Johanna Maria Brand, * 14.09.1901, † onbekend, tr op 19.10.1921 Leendert Kornelis Hendrik de Zoete, *1899,
† onbekend
4. Antonius Hendrikus Brand, * 15.01.1911
5. Adrianus Johannes Brand, * 07.08.1913
6. Wilhelmus Brand, * 21.02.1916
 
 
IIo (384)
Gerrit Hendrik Brand, * Deventer 21.10.1868, † onbekend, behanger, zn. van Abraham Brand en Johanna Blok, tr. op 22.04.1896 met Pieternella van der Raaf, *Goes 22.08.1876, † onbekend. dienstbode In de huwelijksakte staat:  "hare moeder heeft verklaard niet te kunnen schrijven."
kinderen uit dit huwelijk:
1. Abraham Pieter Brand, *14 juli 1896
2. Pieter Machiel Brand,(zie IIIw)( geen geboorteakte, overlijdensakte 28
3. Gerrit Hendrik Brand, * 8 juni 1899
4. Johanna Machelina Brand, *23 december 1900,  tr op 01.10.1924  Christiaan Willem van Trierum, *11.06.1897 hoefsmid.
5. Machelina Brand,*24 april 1902, † 3 oktober 1917,
6. Johannes Brand, *7 augustus 1903
7. Pieternella Jacoba Brand, * 4 december 1906,† 24 augustus 1926
8. Hermanus Brand, * 4 januari 1912
9. Hendrik Brand, * 8 januari 1914
10.Cecilia Johanna Brand, *14 november 1915
11.Cornelis Brand, *16 oktober 1917, † 15 september 1920
Details omtrent Gerrit Hendrik Brand met dank overgenomen van de  website van Frank van de Velde.
 
IIp (101)
Frederik Rudolph Brand, *24.03.1818, † onbekend, kleermaker, zn. van Frederik Brand en Hendrika Bosman , tr. op 30.04.1856 met Johanna Ausems, * Culemborg 00.00.1816, † onbekend (in geboorteakte werd als vader Fredrik Brant (met t) vermeld. Dit werd in de huwelijksakte gecorrigeerd.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Brand, * 00.00.1815, † onbekend, wv. van Johannes Pieter Ratelband, htr. op 26.07.1848 met Petrus van der Hell * 00.00.1815, † onbekend
 
IIq(548)
Reinier Brand, * Utrecht 00.00.1821, † onbekend, sergeant bij het Regiment Grenadiers en Jagers, zn. van Gijsbert Brand en Willemina Willemsen, tr. op 19.12.1855 met Theodora Antonia Knaape, *Zwolle, 00.00.1827, † onbekend.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Gezina Theodora Brand, * xx.08.1859 - † 11.03.1860 (overlijdensakte 430, geen geboorteakte 
 
IIr (46)
Jean Brand, *Brussel 00.00.1823, † onbekend , trompetter bij het Vierde Regiment Dragonders,zn. van Jean Brand en Jacqueline Dehaes, tr.op 25.01.1865, met Sara Agatha Crulard, *16.10.1829 † onbekend.
      kinderen uit dit huwelijk:
      1.Ferdinand Adrianus Brand, (zie IIIv)
 
IIs
Hendrik Frederik Brand, * 21.08.1872, † 26.11.1938, vogel-/zaadhandelaar,zn van Johannes Brand en Josina Frederika van der Brug,  * 21.08.1876( 1872 ?), † 26.11.1938, , tr.  op 19.12.1894 met Pietje de Boer, * Harlingen, 00.00.1866, † onbekend, hertr Cornelia van den Berg, * Uithuizermeeden 04.01.1887, † onbekend
kinderen uit het huwelijk met Pietje:
1. Hendrik Frederik Brand, (zie IIIx)
2. Hendrika Cornelia Brand, *02.05.1895, † onbekend,tr op 19.09.1917 Dirk van der Kooij,* 1891, rijwielhersteller
 
IIt(450)
Adriaan Johan Brand, *Herwen en Aerdt 24.12.1859, † 09.10.1935, loodgieter, zn. van Joost Brand en Adriana Jacobs, tr. op 11.06.1884 met Hendrika Dikelen/Eikelen, *Arnhem 00.00.1861, † 00.00.34
kinderen uit dit huwelijk:
1.Willem Albertus Brand, (zie IIIs) geen geboorteakte
2. Adriaan Johan Brand (zie IIIt) geen geboorteakte
3.Maria Hendrika Brand, *00.00.0000 tr 12. 09.1923 mit Bastiaan Nicolaas de Ruit *1900
 
IIu
Willem Brand  *Deventer 00.00.1874, † onbekend  sigarenmaker , zn van Johannes Albertus Brand,  en Tonia van de Worp, tr. op  12.05.1915 met Hendrika Brand, *Deventer 00.00.1875, † onbekend ,
bij het huwelijk werden de volgende kinderen van Hendrika door beide echtelieden erkend:
1. Willem Hendrik Brand, * 09.01.1901
2. Hendrika Brand, * 01.03.104
3. Jacoba Johanna, * 28.08.1909
4. Gerrit Hendrik Brand, * 07.11.1910
5. Cewcilia Hohanna, * 30.11.1912
 

IIIa (1529)
Willem Hendrik Brand, 10.08.1847, † 22.03.1917, arbeider/schipper, zn. van Martinus Engel Brand en Cornelia Garos, tr. 27.08.1873 met Johanna Maria Bronkhorst, * 05.03.1845, † 05.04.1932.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Paulus Wilhelmus Brand (zie IVc)
2. Willem Brand (zie IVd)
3. Margaretha Dorothea Brand, *08.10.1879, † 12.02.1954, tr. op 11.05.1904 met Petrus Hamelinck,*17.03.1880, † 19.01.1950, aardewerker.
 
IIIb (66)
Martinus Engel Brand, 19.01.1828, † 03.11.1904, zn. van Martinus Engel Brand en Cornelia Garos, tr. 14.02.1855 met Francisca Agarha Monquil, * 13,03.1828, † 18.02.1889. Zij was eerder getrouwd op 23.07.1847 met Hendrik Nutbeij met wie zij 2 kinderen kreeg (Hendrik Nutbeij -1849-1923 en Johanna Cornelia Nutbeij 1853-1943)
kinderen uit dit huwelijk:
1.Martinus Engel Brand, 1855 (zie IVh)
2.Cornelia Jacoba Clasina Brand, *10.05.1857, † 05.07.1884, tr. op 03.10.1877 met Arie Rassel, *11.05.1857, † Overschie 18.06.1891.
3. Franciscus Martinus Brand, * 30.07.1859, † 04.05.1866 (6 jaar oud)
4. Wilhelmus Klaas Brand, (zie IVi)
5. Klaas Brand, 1863 (zie IVg)
6. Frederica Wilhelmina Brand, *11.051866, tr.op 22.07.1885 met Abraham op den Brouw, * St. Maartensdijk 04.11.1857, † Loosduinen 19.11.1901, Echtscheiding 14.02.1896, kind uit onbekende relatie Nicolaas Brand, *Delft 27.05.1903.
7. Franciscus Martinus Brand, (zie IVf)
 
IIIe (733)
Wilhelmus Antonius Franciscus Brand, 31.05.1869, † 16.12.1932, bediende, zn. van Antonius Franciscus Brand en Petronella Theodora Maria Poulus,tr. op 01.07.1896 met Luisa Maria Caron, * 06.12.1873, † onbekend
kinderen uit dit huwelijk:
1. Theodora Louisa Brand, *00.00.1899, † 16.12.1932, tr. op onbekend met Johannes Wilhelmus Zindel, * 00.00.1901, † onbekend, rijkstelegrafist.
2. Maria Wilhelmina Brand, *26.02.1899, … onbekend, winkelbediende, tr.op 21.03.1928met Johannes Wilhelmus van der Lans, *00.00.1902, † onbekend
3. Franciscus Antonius Brand, *30.10.1905, † onbekend,,bloemist, tr op 02.10.1929 met Jantje Pruis,* Kolham (gem.Schlochteren) 00.00.1904, † onbekend,
4. Augusta Adriana Brand, 16.01.1909, † onbekend,
5. Louis Wilhelm Brand, * 01.08.1914
 
IIIf (1098)
Jacobus Johannes Marie Brand, 09.10.1876, † 26.11.1946, banketbakker/bedrijfsleider te Leiden, woonde Oranjelaan 6, Rijswijk(Z.H.), zn. van Leonardus Johannes Brand en Elisabeth Maria Bakker, tr.op 14.09.1899 met Maria Elisabeth Hendriks,* 22.09.1876 , † onbekend, hertr.als weduwnaar op ?? met Geertruida Johanna Maria Langelaan, *00.00.0000, † onbekend
kinderen uit het huwelijk met Maria Elisabeth:
1. Elisabeth Johanna Maria, * 13.07.1900, † onbekend,
2. Wilhelmus Bernardus Marie, * 30.12.1901
3. Leonardus Herman Marie, (zie IVj)
4. Paul Wilhelmus Marie, * 06.11.1907
5. Maria Elisabeth Agnes, * 17.10.1912
 
IIIr (233) (632)
Stephanus Brand, *Utrecht 00.00.1853, † vςςr 1878, straatveger, wv. van Adriana Koning , zn. van Stephanus Brand en Johanna van Piggelen, htr.(1) op 04.09.1878 met Philippina Christina Petronella Anders, *00.00. 1851, † onbekend en htr. (2) op 29.03.1893 met Gerardina Johanna Wevers, * 00.00.1853, † onbekend.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Stephanus Brand (zie IVe)
2. Anna Susanna Wevers, * 12. 01.1890 (werd bij huwelijksakte erkend als eigen kind door Stephanus)
 
IIIs(231)
Willem Albertus Brand, *00.00.1890, † onbekend, loodgieter, zn. van Adriaan Johan Brand en Hendrika Eikelen, tr.op 11.02.1914 met Cecilia Christina Verbeten,*00.00.1892, † onbekend
geen verdere akten over dit gezin gevonden
.
IIIt(43)
Adriaan Johan Brand, *13.09.1884, C, bakker, zn. van Adriaan Johan Brand en Hendrika Eikelen, tr.op 13.01.1915 met Johanna Daane,*00.00.1887, † onbekend. Dit huwelijk op 23.07.1926 door echtscheiding ontbonden. hertr. op 29.06 met Johanna Maria van Luit, * Deventer 05.04.1893, † onbekend, gescheiden echtgenote van Willem van Plareringen.
kinderen uit het huwelijk met Johanna:
1. Johanna Daane, * 08.06.1886
kinderen uit het huwelijk met Johanna Maria:
1. Johanna Brand, * 09.12.1906
2.Cornelia Brand, * 08.06.1909
3. Alida Brand, *15.08.1912
4.Adriana Brand, * 31.05.1920
5. Adriaan Johan Brand, * 27.03.1922
6. Hendrika Brand, * 23.11.1914
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
IIIu (237)
Engel Brand, *09.09. 1843, † 07.02.1885, arbeider, zn. van Martinus Engel Brand en Cornelia Garos, tr.op 10.05.1871 met Dirkje Hansen, *07.02.1846, † 21.06.1932
kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacoba Brand, *04.01 1868, † onbekend ,werd bij huwelijk erkend door Engel Brand, (xx), tr. op 23.10.1889 met Egbertus van Maaren, * 00.00.1862, † onbekend, arbeider
2.Johanna Brand, * 14.12.1871, (3109), - † 28.03.1872.
3.Maria Brand, *09.02.1873, † 24.03.1945, (483) tr. (1)op 05.07.1893 met Johannes Jacobus Schanekamp, * 00.00.1863. ( 704). Dit huwelijk door echtscheiding op 14.05.1907 ontbonden.
hertr. (2 )op 02.09.1908 met Johannes Brinkman, *00.00.1872, † onbekend, houtzager, ( 1503)
4.Engel Brand, * 16.09.1875, (2722)- † 06.02.1876 (313)
5.Engel Brand, * 17.11.1876 (3670)
geen huwelijksakte gevonden
 
IIIv (151)
Ferdinand Adrianus Brand, * 00.00.1865, † onbekend, hoofdonderwijzer te Werkhoven, zn. van Jean Brand en Sara Agatha Crulard, tr. op 20.02.1895 met Maria Antonia Hendrika Brinkman, * 00.00.1866, † onbekend.
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
IIIw (1095)
Pieter Machiel Brand, *16.2.1898, † 31,12,1940, stoffeerder, zn. van Gerrit Hendrik Brand en Pieternella Jacoba van der Raaf tr. op 15.08.1923 met Maria Quirina Timmermans, * 00.00.1902, † onbekend. Dit huwelijk op 21.03.1939 door echtscheiding ontbonden.
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
 
IIIx
Hendrik Frederik Brand, * 26.10.1896, werktuigkundig tekenaar,zn van Hendrik Frederik Brand en Pietje de Boer, , tr.op 18.04.1917 met Catharina Alida Roonder,`* 1899,  † onbekend
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
IIIy (27)
Ferdinand Brand, *  01.03.1865, † onbekend, meubelmaker,zn van Andries Brand en Hendrica Kiehl,tr. op 11.01,1888 met Jacoba Elisabeth van Vliet, * 03.101866, † onbekend
kinderen uit dit huwelijk:
1. Alida Brand, * 14.07.1888
2. Jacoba Elisabeth, * 06.07.1891, † onbekend, onderwijzeres, tr. op 24.12.1913 met Albertus van Kooij, * 00.00.1880, † onbekend
3. Frederik Johannes Antonius, * 30.07.1897
 
IIIz
Abraham Paulus Brand, *08.01.1895, † 04.11.1948, glazenwasser/nachtportier, zn van  Abraham Wessel Brand en Adriana Maria van der Ven, tr. op 14.04.1921 met Magdalena Catharina Ekkebus, * Oostburg (Z.Vl.)1899, † onbekend
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
IIIaa
Johannes Antonius Brand, *16.09.1896, † 19.07.1935, metaalbewerker, zn van  Abraham Wessel Brand en Adriana Maria van der Ven, tr. op ?? met Elisabeth Helena de Zoete, * 09.05.1901, † onbekend,
kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Helena Brand, * 25.04.1934
 
 

Vc
Paulus Wilhelmus Brand, *19.06.1875, † 28.08.1953, zn. van Willem Hendrik Brand en Johanna Maria Bronkhorst, tr. op 25.08.1897, met Martha Theodora Hilgersom, *13.10.1876, † onbekend.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Leonardus Paulus Brand, *31.03.1899, (1538), ,tr.op ? met Johanna Paulina de Poorter, * 17.08.1903,
2. Alida Brand, *23.09.1901 (4598), † Zoetermeer 02.04.1989, tr op 02.02.1921 met Willem Reinardus Heppener, *15.04.1900, † 30.01.1961,
3.Johanna Maria Brand, *09.02.1903, … Leiden 14.10.1968, (793)tr. op 29.12.1920 met Pieter Johannes Georgius Teeken, *14.12.1898, † 08.07.1967, scheiding per 25.07.1924, hertr.op 10.06.1925, met Hendrik Jochem Smit, * 30.08.1892, † 17.11.1966 op zee tussen Freemantle en Aden.
4. Paulus Wilhelmus Brand, (3060) (zie Vh), *16.06.1905, † 21.10.1984, tr. op 15.02.1928 met Louise Krul, *13.10.1909,
5.Hendricus Franciscus Brand, * 00.00.1916, † 03.02.1920 , 4 jaar oud (geen geboorteakte, overlijdensaktie nr 477)
6.Wilhelm Heinrich Brand, *00.00. 1908, (zie Vi) (geen geboorteakte,huwelijksakte nr 356)
7 Matha Theodora Brand, *15.09.1909,
8. Johannes Coenraad Brand, *08.05.1911, † 16.07.1998, tr. op ? met nn. Orie
9. Peter Brand, *04.08.1912, † Delft 07.06.1993, tr. op ? met nn.Kuiper
10. Bertus Brand,* 24.07.1917, † 14.03.1980, , tr. op ? met nn. van Keulen, hetr. op 12.01.1949 met Agnes Weidemann, * Bottrop (D), 25.01.1906.
 
IVd (1024)
Willem Brand, *16.07.1875, † 23.09.1940, arbeider/grondwerker,zoon van Willem Hendrik Brand en Johanna Maria Bronkhorst, tr. op 01.09.1897, met Hendrika Maria van der Bol, *09.06.1879, † onbekend.
kinderen uit dit huwelijk:
1. nn Brand, * ? † 28.08.1913
2.Johanna Maria Brand, * 27.01.1898 (431),  tr op 21-11-1917 met Albertus Petrus Walterus Nijbacker, * 26-02-1897
3.Wilhelmus Johannes Cornelis Brand, (1975)(zie Vg)   
4.Margaretha Dorothea Brand, *02.02.1901 - † 01.06.1901 (528), 3 maanden oud
5. Hendrik Martinus Brand, *14.04.1904 (1927), 12.01.1977(geen huw.akte gevonden), schijnt getrouwd te zijn met nn Grimmelikhuizen.
6. Paulus Wilhelmus Brand, (5384), * 28.09.1906,(geen huw.akte gevonden)schijnt getrouwd te zijn met Wijnanda Maartje van der Velden, *Gouda 08.08.1910,
7. Leo Brand, * 18.08.1910 - † 27.03.1911 (geen geboorteakte, wel overlijdensakte nr. 1016), 7 maanden oud
8. Johannes Karel Abram Brand,* 24.07.1909, † 16.01.1985, tr, op 14.05.1930 met Maria Johanna Louwerens, *06.07.1911, † 25.05.1958, hertr. ?  nn de Canne, *?
9. Hendrika Maria Brand, *13.01.1915, † Dongeradeel 16.03.1999, tr op 16.05.1934 met Johannes Christiaan ten Hoorn, *04.03.1902, † 14.06.1963
10. Karel Albertus Brand, *24.02.1917, † 13.02.1992, tr. op? nn. van den Assem en hertr.op 13.11.1948 Catharina Boshoven, *Arnhem 20.09.1912, † 11.07.1989
11. Helena Brand, 14.04.1919, † 27.07.2000, tr op ? met nn van den Berg, hertr. op 03.11.1969 met Johannes van der Doorn, *20.05.1920, † 11.01.1990, scheiding op 06.04.1984, hertr. op 20.02.1989 wederom  Johannes van der Doorn ??
12. nn Brand
13. nn.Brand
 
IVe (357)
Stephanus Johannes Brand, 24.01.1879, † 11.03.1952, huisschilder, zn. van Stephanus Brand en Philippina Christina Petronella Anders, tr. op 26.03.1902 met Helena Hubelmeijer, * 00.00.1883, † onbekend.,
kinderen uit dit huwelijk:
1. Stephanus Brand, (zie Vr)
2. Jacobus Johannes Brand, (zie Vs)
 
IVf(559)
Franciscus Martinus Brand, *01.02.1868, † 09.12.1952, voerman zn. van Martinus Engel Brand en Francisca Agatha Monguil, tr. 22.06.1887 met Adriana van der Hak, * 10.05.1868, † 10.05.1920
kinderen uit dit huwelijk:
1. Leuntje Brand, *16.11.1889- † 1957 ? (4808),tr.op 10.01.1912 met Nicolaas van der Kruk, * 12.12.1891, † onbekend.
2. Jacoba Brand, *30.12.1892, † 03.08.1893
3. Jacobus Brand, 02.04.1894, † onbekend (1454) nog niets gevonden
4. Francisca Martina Brand, *13.07.1891, † onbekend (2970, tr. op 30.12.1914 met Jacobus Zoutenbier , * 00.00.1889, † onbekend, zeevisser
5. Wilhelmina Brand , *12.05.1896, † 11.08.1996
6. Adriana Brand, * 24.06.1897, † 19.10.1897 (2815 & 2740)
7. Wilhelmina Brand , *17.08.1898, † onbekend, tr. op 21.09.1921 met Pieter Grootveld, *22.11.1900, † onbekend
8. Adriana Brand, * 20.01.1900, † 31.08.1901 (343 & 2494)
9. Martinus Engel Brand ,* 09.05.1901, † 25,08.1901 (2187 & 2411),
10. Adriana Brand, * 21.07.1902, † 1989? (3347), tr.op 31.05.1922 met Cornelis van der Toorn, * 00.00.1900, † onbekend, zeevisser. Dit huwelijk werd door echtscheiding per 25.06.1931 ontbonden.
11. Martina Brand, *13.10.1903, † onbekend (5165), tr. op 06.12.1922 met Teunis de Ruiter, 00.00. 1895,
† onbekend, metselaar. Dit huwelijk werd door echtscheiding per 16.09.1939 ontbonden.
12 Franciscus Martinus Engel Brand , (6152)(zie Vj)
13. Jacoba Brand, *26.02.1906, † 21.07.1907 (1142 & 2290)
14  Johannes Brand, * ??.06.1911, † 15.09.1911 (2926)
 
IVg (3022)
Klaas Brand, *20.12.1863, † 02.03.1954. metselaar, zn. van Martinus Engel Brand en Francisca Agatha Monquil, tr. op 15.06.1887 met Arendje Taal, * 03.02.1866, † 03.11.1954
kinderen uit dit huwelijk:
1. Franciscus Martinus Brand, (zie Vd)
2. Klaas Brand (zie Ve)
3. Martinus Engel Brand, (zie Vf)
4. Jacob Brand, * 18.12.1863 - † 22.07.1896 (overl.akte 1894)
5. Jacobus Brand, * 31.08.1897 - † 07.09.1898
6. Jacoba Brand, * 08.01.1899, † 18-09-1983, tr op 27.02.1918 met Gerrit Roos, * 18.09.1896, † 19.11.1921, hertr.op 13.02.1924 met Arie Keus, * 27.09.1896, † 24.02.1975
7. Arendje Klazina Brand, * 08.03.1900, † 08.09.1959, tr op 03.11.1920 met Leendert Buys, * 14.02.1897, † 26.08.1973
8. Albertina Brand, * 13.02.1903 - † 19.07.1904 (overl.akte 2238)
9. Albertina Brand, * 14.10.1905 (geb.dd.16.10.1905)
10.Willem Brand, * 29.06.1908,
11.Jacobus Brand * 1807.1912,
 
IVh (453)
Martinus Engel Brand, 29.10.1855 (geb.akte dd. 30.10.1855), † 11.04.1938, zn. van Martinus Engel Brand en Francisca Agatha Monquil, tr. op 17.07.1874, met Grietje van der Toorn, * 29.09.1852, † 28.02.1915, hertr. op 05.04.1916 met Sophia Goos(j)en, * Zwolle 25.02.1872.
 
 
 
kinderen uit huwelijk met Grietje:
1. Martinus Engel Brand (zie Vc) (3235)
2.Jacobus Engel Brand, (zie Va) ( 4049
3.Franciscus Brand (zie Vb) (3851)
 
4.Cornelia Johanna Brand, 28.10.1884 (4188), † 03.01.1967, tr. op 03.01.1906 met Hendrik Ouwehand,*03.12.1883,  † 16.12.1947
 
 
 
 
 
 
5.Willem Hendrik Brand, (zie Vt)
6.Adrianus Brand, (zie Vq)
 
7.Dirk Brand, *18.01.1892 (291), † 02.02.1913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8. Margaretha Brand, *04.06.1894,  † onbekend tr.op 24-11-1915  met Johannes den Dulk,  * 29-03-1893,  † 09-01-1955
 
9. Adriana Jacoba Brand, *02.01.1897, dienstbode, tr. 19.03.1919(167) met Cornelis Bazuin, Hof van Delft * 13.07.1896, bloemist
kinderen uit dit huwelijk: Dirk Bazuin, *Delft 07.06.1910 en Margaretha       Bazuin, * Delft 23.12.1920
 
 
 
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
IVi
Wilhelmus Klaas Brand, *05.07.1862, † 29.12.1944, zn. van Martinus Engel Brand en Francisca Agatha Monquil,tr. op 06.07.1881 met Jaapje Zoutenbier, * 17.04.1859 (geb.akte 863), † 12.02.1924 (zie pers.kaart W.K.Brand)
kinderen uit dit huwelijk:
1.Martinus Brand, (zie Vk) (niet genoemd in akte bevolkingsregister, wel een huwelijksakte nr. 1852)
2.Nicolaas Brand  2577 (zie Vl) (niet genoemd in akte bevolkingsregister!, wel een huwelijksakte nr 296)
3.Wilhelmina Brand, *05.05.1882 (geb.akte 1728) tr. op 09.05-1906 (701) met Maarten Bruin, * 00.00.1884, † onbekend, arbeider (niet genoemd in akte bevolkingsregister, wel in huwelijksakte nr 701
4.Francisca Agatha Brand, * 15.06.1888
5.Wilhelmus Klaas Brand,  3834 ( zie Vm)
6.Dirk Brand 297 (zie Vn) (niet genoemd in akte bevolkingsregister, wel een geboorteakte nr 207))
7.Wouter Brand,1530  (zie Vo)
8. Johanna Hendrika Brand, * 12.07.1916, † 21.01.1918 (overl.akte 1918)
9. Jan Brand, 1385(zie Vp)
 
IVj
Leonardus Herman Marie Brand, * 30.09.1903, † onbekend, bouwkundig ingenieur, zn van
Jacobus Johannes Marie Brand en Maria Elisabeth Hendriks, tr. op 01.05.1929 met Maria Louise Victorine Pijls, *00.001906, … onbekend.
 
__________________________________________________________
Va ( 201)
 
Jacobus Engel Brand, * 23.12.1876, † 25.10.1965, metselaar, zn. van Martinus Engel Brand en Grietje van der Toorn, tr. op 23.02.1898 met Clara Taal, * 20.01.1878, † onbekend.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Margaretha Brand, *07.08.1898, † Wageningen 09.10.1987, tr. Wageningen op 26.04.1934 met Hendrikus van Veen, *Culemborg, 25.05.1906, † Ede 25.04.1981
2. Martinus Engel Brand, * 13.12.1903, † 28.05.1909, 5 jaar oud
3. Alida Brand, * 27.09-1905, † 23.07.1994, tr. op 23.11.1927 met Dirk Vrije, *23.03.1907, † 06.11.1990
4. Hendrik Brand, *00.12.1907, † 19.04.1908, 4 maanden oud
5. Dina Hendrika Martina Brand, *16.07.1909, † 02.04.1911, 1 jaar oud.
6. Jacoba Clara Brand, * 02.02.1911, † 14.08.2002, tr. met Ment Cornelis Ros , dit huwelijk op 19.6.1946 door echtscheiding ontbonden. Zij hertr. met Simon den Heijer, * 25.09.1914, † 06.08.1955
7. Martina (Tini) Brand,* 31.10.1912, † Terneuzen 26.05.2004, tr met nn Rusbeck en hertr. met Floor van der Zwan, * 31.01.1903, † 08.03.19901
8. Helena Brand, * 05.01.1914, † 03.04.2008, tr. Bertus de Groot, * 08-06-1916 , †  08-03-1949. Dit echtpaar heeft 5 kinderen
9. ? (nn) Brand ?
 
 
Vb (59)
Franciscus Brand, 14.11.1879, † 03.01.1924, metselaar, zn. van Martinus Engel Brand en Grietje van der Toorn, tr. op 16.05.1900 met Adriana Wilhelmina Pronk,*22.05.1880, † 14.06.1952
 
 
 
 
 
kinderen uit dit huwelijk:
1. Martinus Engel Brand, 16.2.1901- † 26.03.1901 (leefde dus maar 1 mnd.)
 
2. Adriana Martina Brand *13.04.1902,
   (mijn moeder) 
Scheveningen- Katwijkstraat, † Amsterdam verpleeghuis Beth Sjalom 11-09- 1989, tr. Scheveningen 28-06-1922 (N.Hv.- predikant B.Tichelman), met Martinus Roos, * Scheveningen 03. 07.1900, † Den Haag 01-12-1963, voor kinderen zie Stamboom Roos -X38.
 
 
 
 
3. Grietje Brand, *19.11.1903, † 13-11-1989 , lesb.ongehuwd (tante Grι)
4. Willem Brand,  (zie VIa)
5. Martina Brand, * 26.05.1907 , † 08-02-1999, lesb.ongehuwd (tante Tine)
6. Franciscus Brand,  (zie VIb)
 
Vc (44)
Martinus Engel Brand, 05.11.1874 (geb.akte 1874), † Vlaardingen 20.05.1958 (11.04.1938),arbeider, zn. van Martinus Engel Brand en Grietje van der Toorn, tr.op 12.01.1898 met Neeltje de Neef, *10.09 1867,  † Vlaardingen 10.03.1928
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vd ( )
Franciscus Martinus Brand, *05.07.1889, , 09.11.1945, arbeider/koopman in ongeregelde goederen, zn. van Klaas Brand en Arendje Taal, tr. op 03.12.1913, met Adriana Westerhoff, * 29-08-1887 , † 08-01-1964
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
Ve ( )
Klaas Brand , * 26.08.1891, † 01.08.1972, metselaar, zn. van Klaas Brand en Arendje Taal, tr. op 03.08.1921 met Cornelia Janna Willemina van der Molen, * Terneuzen 12.11.1889, † Rijswijkl 19.11.1967.
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
Vf (1216)
Martinus Engel Brand, 24.06.1894, , † 29.09.1966, zeevisser, zn. van Klaas Brand en Arendje Taal, tr. op 29.12.1915, met Elisabeth van der Harst,* 10.12.1889 , † 09.04.1981.
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
 
Vg(1123)
Wilhelmus Johannes Cornelis Brand, * 04.03.1899, † 22.07.1940, kapper, zn. van Willem Brand en Hendrika Maria van der Bol, tr. op 27. 08. 1919, met Anna Francisca Louise Pickard, * 26.05.1885, † onbekend , kapster
kinderen uit dit huwelijk:
1. Johan Brand, *Leiden 11.03.1912, † 08-09-1948 tr met nn. Proosdij,
2. nn Brand
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
 
Vh (166)
Paulus Wilhelmus Brand, *16.06.1905, † 21.10.1984, opperman, zn. van Paulus Wilhelmus Brand en Martha Theodora Hilgerson, tr. op 15.02.1928 met Louise Krul, * 13.10.1909, † onbekend, werkster
kinderen uit dit huwelijk:
1. Paulus Theodorus, * 27.05.1928
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
 
 
Vi (356)
Wilhelm Heinrich Brand, *Hilden (Nordrhein Westfalen, D) 03.02.1908, chauffeur, zn. van Paulus Wilhelmus Brand en Martha Theodora Hilgerson tr.op 02.04.1930 met Emma Kόbel, * Bochum (Nordrhein Westfalen, D) Duitse nationaliteit, 20.10.1906,  † onbekend. In dit huwelijk werd een kind van Emma, Inge Ruth Kόbel,
* 03.12.1928i ingebracht (beh.d.) Op 11.07.1947 werd dit huwelijk door echtscheiding ontbonden.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Irene Theodora Brand, * 30.08.1930
2. Martha Theodora Brand, * 24.06.1932
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
 
Vj (559)
Franciscus Martinus Engel Brand, * 03.12.1904, † 30.01.1997 , zeevisser, zn. van Franciscus Martinus Brand en Adriana van der Hak, tr.op 15.05.1929 met Adriana Jacoba Toet, 01.10.1903, † 08.05.1997
kinderen uit dit huwelijk:
1.Johannes Pieter Franciscus Brand, *31.12..1942 (zie persoonskaart F.M.E.Brand)
2. Adriana Brand, * 16.10.1930, ϯ 24.06.2013, tr Albertus Hendrikus Roest, *19.05.1926, ϯ xx.xx.2001, 5 kinderen uit dit  huwelijk, waaronder Franciscus Martinus Roest. (hij zond mij deze aanvullende informatie)
 
 
Vk (1852)
Martinus Brand, * 04.11.1881, † 00.00.xx, metselaar, zn. van Wilhelmus Klaas Brand en Jaapje Zoutenbier, tr. op 30.12.1903, met Bastiaantje van Strijen, *00.00.1883, † 00.00.xx, dienstbode
kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Klaas Brand, * 17.02.1909
2. Jan Brand, * 01.08.1910
3. Martinus BranD, * 12.01.1912
4. Pieter Jacobus Brand, * 14.01.1914
5. Jacoba BranD, *21.01.1916
6. Bastiaantje Brand, *06.05.1917
7. Francisca Agatha Brand, * 23.08.1920
8. Arie Brand, * 21.12.1928
9. Wilhelmus Brand, * 19.04.1929
 
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
Vl (296)
Nicolaas Brand, * 15.06.1888, † onbekend, arbeider, , zn. van Wilhelmus Klaas Brand en Jaapje Zoutenbier, tr. op 16.03.1915, met Johanna van der Toorn, * Dordrecht 20.03.1899, † onbekend, dienstbode
kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Klaas Brand, * 15.11.1915
2. Arie Leendert Brand, *08.12.1917
3. Nicolaas Brand, * 21.01.1920
4. Wouter Brand, * 06.01.1922
5. Johanna Brand, *24.06.1924
6. Johannes Dirk Gerard Brand, * 24.11.1928
7. Jacoba Maria Magdalena Brand, * 06.03.1927
8. Dirk Johannes Brand, * 02.01.1936
9. Leendert Brand, * 24.06.1937
 
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
 
Vm (559)
Wilhelmus Klaas Brand * 14-09-1890 , † onbekend, zn van Wilhelmus Klaas Brand en  Jaapje Zoutenbier, tr op 16.09.1914 met Agatha van den Oever, * 30-06-1893, † onbekend
kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Klaas, * 24.12.1914
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
Vn (2234)
Dirk Brand, * 17.01.1893, † onbekend, metselaar, zn. van Wilhelmus Klaas Brand en Jaapje Zoutenbier, tr. op
05.11.1913 met Maria Pronk, *00.00.1893, † onbekend (schoonzuster van Wouter Brand (zie IIIw)
kinderen uit dit huwelijk:
1. Dominicus, * 16.02.1914,
2. Wilhelmus Klaas, * 29.09.1915
3. Dirk, * 17.09.1919, † 14.06.1920, 9 maanden oud
4. Dirk, * 05.11.1921
5. Jacoba, * 08.04.1924
6. Adriana Jacoba, * 07.11.1926
7. Maria, *17.04.1930
8. Martholomeus, * 27.07.1933
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
Vo  (1140)
Wouter Brand, * 06.04.1895, † onbekend, voerman, , zn. van Wilhelmus Klaas Brand en Jaapje Zoutenbier, tr. op 05.09.1923, met Adriana Jacoba Pronk, * 03.12.1898,† onbekend
kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacoba Brand, * 16.10.1923
2. Dominicus Brand, *29.06.1928
3. Adriana Jacoba, * 08.06.1930
geen verdere akten over dit gezin gevonden
 
Vp  (526)
Jan Brand, * 26.03.1898, † 26.04.1987, opperman, , zn. van Wilhelmus Klaas Brand en Jaapje Zoutenbier, tr. op 13.04.1921, met Pieternelletje Westland, * Huizen 16.06.1899, … onbekend
kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacoba Brand, * 01.10.1921
2. Geertruida, * 16.04.1924
3. Francisca Agatha, * 19.12.1935
geen verdere akten over dit gezin gevonden.
 
Vq
Adrianus Brand, 17.03.1889, † onbekend, zn. van Martinus Engel Brand en Grietje van der Toorn, tr.op 08.12.1920  (huw.akte 1863) met Marijtje Weerts, *Zwolle 02.04.1892 hertr. 28.10.1925 (huw.akte 1254) met Hendrik Maria van Vugt , *05.10.1898,  † Vlaardingen 10.03.1928
kinderen uit het huwelijk met Hendrika Maria:
1. Martinus Engel Brand, *19.03.1926
2. Grietje Brand, *30.05.1928,
3. Hendrika Maria, * 24.02.1932.
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
Vr
Stephanus Brand, * 20.11.1905,  † 20.06.1944 , huisschilder, zn van Stephanus Johannes Brand en Helena Hubelmeijer, tr. op  ?? met Christina van Kralingen, * 28.10.1912,
kinderen uit dit huwelijk:
1. Christina, * Leiden 10.11.1931
2. Stephanus Antonius, * 28.05.1938
 
Vs
Jacobus Johannes Brand,  *00.00.1904, † onbekend,huisschilder, zn van Stephanus Johannes Brand en Helena Hubelmeijer, tr. op  07.07.1926 met Johanna Henriette Hoff, *00.00.1907, † onbekend.
 
Vt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willem Hendrik Brand, zn. van Martinus Engel Brand en Grietje van der Toorn, Volgens Henk Wissink, die mij vele foto's in informatie ter beschikking stelde, is de rechter foto waarschijnlijk het gezin van Hendrik Brand.
verdere gegevens ontbreken (nog).
 

VIa
Willem Brand, * 17.09.1905, † 03.11.1993 (oom Willem), zn  van Franciscus Brand,  metselaar,en Adriana Wilhelmina Pronk, tr. op 26.08.1931 met Maria Magdalena Knoester, 16.02. 1909, † onbekend
kinderen uit dit huwelijk
1. Franciscus Brand , 21.07 1932
2. NN.Brand Brand levenloos geboren (overl.akte 290)
3. Maria Magdalena Wilhelmina Brand,* Voorburg 09.11.1944
geen verdere akten over deze familie gevonden
 
VIb
Franciscus Brand, * 14.09.1908 † 02-04-1996( oom Frans), zn  van Franciscus Brand,  metselaar,en Adriana Wilhelmina Pronk,*24.05.1880, … 14.06.19, tr. op 28.02.1934 met Dirkje Overduin, 03.08. 1909, † onbekend
kinderen uit dit huwelijk:
1. Francisca Brand, * 30.09.1934,
2. Cornelis Johannes, *18.02.1938,
geen verdere akten over deze familie gevonden
 

zie voor verklaringen van afkortingen de genealogie van de

Familie Roos


Aantekeningen:
 
Overledene Arij Pieter Brand , 11 jaar
Vader Pieter Brand , slagersknecht
Moeder Lena Vermeulen
Plaats 's-Gravenhage
Datum overlijden 09-07-1812
 
Overledene Jean Brand , 59 jaar
echtgenoo/te van Anne Holtshuizen
Vader NN
Moeder NN
Plaats 's-Gravenhage
Datum overlijden 03-04-1812
 
Vader Leendert Brand , slager
Moeder Feijt de Lange
Plaats 's-Gravenhage
Datum overlijden 15-06-1812
 
Overledene Adam Brand , 32 jaar , bediende
Plaats 's-Gravenhage
Datum overlijden 01-05-1812
 
Aangever Arnoldus Udink , 40 jaar , timmerman
Aangever Johannes de Zwart , 53 jaar , verwer
Overledene Dirk Hessel , 71 jaar , hoedenmaker
echtgenoo/te van Johanna Brand

Plaats 's-Gravenhage
Datum overlijden
30-01-1814